ZAVOD UGOTAVLJA UNIČENJE, VINAG GA ZANIKA petek, 21. februar 2014

ZAVOD UGOTAVLJA UNIČENJE, VINAG GA ZANIKA

Zavod za varstvo kulturne dediščine je po vnovičnem ogledu prostorov zaščitene Vinagove kleti v Mariboru ugotovil da naj bi v njej manjkalo najmanj 20 lesenih in okoli 30 nerjavnih sodov. Vodstvo Vinaga v prisilni poravnavi je sicer v ponedeljek trdilo, da so odstranili le en dotrajan sod in nerjavno cisterno, danes pa, po ogledu inventurne dokumentacije ugotovilo, da so odstranili tri dotrajane lesene sode in dve nepotrebni nerjavni cisterni. Zaradi pravne praznine, ki je nastala po spremembi zakona leta 2006 leseni sodi in cisterne v Vinagovi kleti niso neposredno zaščiteni, a Zavod trdi da predstavljajo sestavino kulturne dediščine varovanega objekta. Sicer pa so danes že stekli pogovori z vodstvom mariborske občine za takojšnjo pripravo odloka o razglasitvi celotne Vinagove vinske kleti za kulturno dediščino. (Matej Korošec)