RAZSTAVA MINERALOV IN KAMNIN V CIRKOVCAH četrtek, 27. februar 2014

RAZSTAVA MINERALOV IN KAMNIN V CIRKOVCAH

V Dragonji vasi pri Cirkovcah si je mogoče ogledati zasebno geološko-paleontološko zbirko mineralov, kamnin in fosilov s celega sveta. Ljubiteljski zbiratelj Viljem Podgoršek jo je na ogled javnosti prvič postavil pred šestimi leti. Oktobra lani je muzej, ki spada med večje tovrstne muzeje pri nas, s pomočjo evropski sredstev še prostorsko povečal. Zbirko Viljem Podgoršek, sicer profesor geografije na II. gimnaziji v Mariboru, bogati že več kot 25 let. Ima okoli 7000 mineralov in kamnin, ki jih na terenu zbira sam, kupuje pa jih tudi na različnih evropskih razstavah. V muzeju je posebna pozornost namenjena domačim najdbam. Gre namreč za največjo sistematično zbirko mineralov in kamnin Pohorja. Muzej je tudi del evropskega projekta oživitve podeželja. Unija je v zadnjih petih letih evropskim državam za različne programe skupaj namenila dobro milijardo evrov. (Franja Pižmoht)