Kultura
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 3.9 od 16 glasov Ocenite to novico!
lažni prijatelji, besede
Lažni prijatelji nas zlahka zavedejo v napačen ali vsaj okoren, nenavaden prevod. Od tod tudi poimenovanje "lažni prijatelj" - ker so se prevajalci nekdaj, ko je bilo za iskanje besed treba obresti več knjižnic in se prebijati skozi kazala, geslovnike in enciklopedije peš, zelo razveselili besede, "ki jo zlahka povežeš z domačo ustreznico". To so bili prevajalčevi prijatelji - žal lažni. Prevajalci pa si lahko pomagajo že z nekaj priročniki, med njimi tudi glosarjem Marjana Golobiča. Foto: MMC RTV SLO
lažni prijatelji, prevod
V Sloveniji precej dobro govorimo angleško, kljub temu pa moramo paziti na pasti tistih besed, ki v obeh jezikih živijo samosvoje življenje. Foto: MMC RTV SLO
Panakota
Mmmm, slastna krema z jagodičjem in čokoladnim prelivom ... Če bi se sladica znašla na kakem večjezičnem jedilniku, pa je treba paziti, da ne bo postala krema sa šumskim voćem i prolivom ... Tudi ponos nad sladico bo odveč. Foto: Pregreha brez greha/Dejan Ulaga
lažni prijatelji, prevod
Stanje v povezavi z lažnimi prijatelji je še toliko bolj zapleteno, saj so nekateri lažni samo v določenih besednih zvezah ali sobesedilnih okoljih. Gre pravzaprav za pretanjeno poznavanje kulturnozgodovinskih okoliščin dane družbe. Foto: MMC RTV SLO
lažni prijatelji, prevod
Tudi med slovanskimi jeziki je veliko lažnih prijateljev, zaradi vsem skupne osnove jih je morda še več kot pri besedah, prevzetih iz latinščine. Pomenski razvoji so prav zanimivi, in čeprav so pogosto razumljivi, se vendarle lahko le čudimo, kako raznoliko je umevanje besed med Slovani. Foto: MMC RTV SLO
Rjavi čevlji
Neprevidnost pri prevajanju lažnih prijateljev v ciljnem jeziku pusti slepe prevedenke - kalke, ki se včasih zelo razširijo, celo bolj kot domači izrazi. To velja tudi za frazeme. Angleški "to be/step in one's shoes" se je tako v slovenščino usidral kot "biti v čigavih čevljih" oz. "stopiti v čigave čevlje" in zmanjšal pojavnost domačih ustreznic (ki pa pričakujejo rahlo prilagojeno skladenjsko okolje), npr. "(pristati) v čigavi koži", "(znajti se) na čigavem mestu" ... Foto: freedigitalphotos.net

Dodaj v

Jezikovni spletovalec: Ko beseda postane konj ‒ razmerja med besedami in lažni prijatelji

Precej podobne besede se lahko pomensko zelo razlikujejo …
14. junij 2017 ob 05:58
Ljubljana - MMC RTV SLO

Pravijo, da v življenju tiste ta prave prijatelje najdemo oz. pridobimo le s časom in izkušnjami. Podobno je z nekaterimi besedami in izrazi v različnih jezikih ali narečjih.

Pravi prijatelji pogosto tudi niso tisti, ki nenehno stikajo svoje nosove, ampak tisti, ki se v resnici družijo bolj redko ‒ takrat se zdi, kot da se poznajo od zmeraj, veže jih nevidna vez in preprosto spadajo skupaj. Dobro pa je biti previden ne le z ljudmi, ampak tudi pri rabi izrazov tujega izvora. Le-ti so lahko še bolj lažni oz. nepravi, kot se sprva zdi ‒ sicer redko rabljeni, a v nasprotju s pravimi prijatelji tudi mnogokrat neustrezni.

Lažni oz. nepravi prijatelji
Lažni prijatelji so neformalni lingvistični izraz za dve besedi v paru ‒ ena iz tujega jezika, druga iz maternega jezika ‒ ki sta si po obliki zelo podobni in po izvoru sorodni. Obe (lahko) zvenita tuje, ker to tudi sta, pomensko pa se povsem ali delno razlikujeta. Ti "zahrbtni" besedni "lažnivci" med drugim tudi razkrivajo slabe prevode, ki povzročajo netočno, neustrezno ali celo napačno izražanje. Zgodi se namreč, da se za honorarno delo namesto part-time job pojavi honorary job.

Pri uporabi tujih izrazov se namreč kot po liniji najmanjšega odpora pojavlja težnja k ad hoc ali zasilnemu sklepanju na prvo žogo, katerega posledica je prenos pomena na podlagi podobnosti. Npr., na podlagi presenetljive podobnosti besede embarazada v pomenu noseča lahko npr. Španec pri učenju angleščine napačno sklepa, da ima tudi embarassed pravo slovarsko zvezo z nosečnostjo, zaradi česar sploh ne išče prave ustreznice v tujem jeziku, tj. pregnant. Zavedel ga je torej lažni prijatelj. Tudi beseda trudna pomeni v slovenščini vse kaj drugega kot v hrvaščini.

Jezikoslovci se s tem pojavom ukvarjajo na različne načine, nekateri na podlagi pomenskih razmerij med besedami, drugi pa segajo tudi na področje pravopisa, skladnje, pragmatike in celo kulture.

S pomenskega vidika ločimo med popolnimi lažnimi prijatelji, ki nimajo skupnega pomena, npr. embarazadaembarassed: ti so v vseh kontekstih nepravi. Poznamo pa tudi delne lažne prijatelje, ki imajo vsaj en skupni pomen in so lažni samo v nekaterih kontekstih, denimo profesorprofessor. Presečišče pomenov teh dveh besed v slovenščini in angleščini je samo profesor, ki predava na fakulteti; medtem ko je v slovenskem primeru profesor tudi tisti, ki je diplomiral na fakulteti kot učitelj in nato poučuje na osnovni ali srednji šoli kot profesor oz. profesorica ‒ čeprav se danes še vedno lahko sliši včasih mnogo bolj uveljavljena oblika, tj. kar učitelj oz. učiteljica, a izjemoma tovariš oz. tovarišica.

Kos ni kos, čeprav je tako videti in slišati
Lažni prijatelji so medjezikovni pojav na stičišču dveh različnih jezikov. Na ravni enega samega jezika pa pravzaprav govorimo o homonimnih parih, ki jih v maternem jeziku ne dojemamo kot težavne. Homonimi so enakoizraznice, ki imajo enak zapis in izgovarjavo, npr. kos (kruha) in kos (ptič), in se delijo še na homofone oz. enakoglasnice, ki imajo enako izgovarjavo, a različen zapis (npr. kot in kod), in homografe oz. enakopisnice, ki imajo enak zapis, a se razlikujejo v izgovarjavi, npr. gol (nag) in gol (zadetek pri nogometu). Slovensko besedoslovje pozna tudi paronime oz. blizuzvočnice, npr. kup in kip, ter poliseme oz. večpomenke, tj. besede, ki imajo več med seboj povezanih pomenov, npr. plezalka ‒ roža ali ženska, ki pleza.

Paronimi ali nepravi prijatelji?
Tujec, ki se trudi z učenjem slovenščine, bi kaj hitro lahko zamenjal npr. kip za kup ali trenerko za trenirko: "Vrzi trenerko na kip." Slovenščina pozna namreč kup parov podobnih si besed s skupnim izvorom, kjer prihaja do pomenskih odtenkov ali do prave pomenske razlike, npr. tudi ekonomičen in ekonomski, kjer obstaja tudi skupni pomen. Ekonomičen je pravzaprav varčen oz. takšen, ki omogoča skromno in smotrno porabo, npr. ekonomična proizvodnja, ali ki ob majhni porabi daje velik učinek, npr. ekonomičen avtomobil. Ekonomski pa se nanaša na ekonomiko, npr. ekonomski napredek, na ekonomiste ali ekonomijo, npr. ekonomska fakulteta, a prav tako na ekonomičnost, npr. ekonomska poraba sredstev. Pri paru, kot je senzibilen in senzitiven, bi glede na njune pomene lahko rekli le, da je v zvezi z njima dobro večkrat pogledati v slovar tujk, saj se izraza prijateljsko srečata le pri pomenu preobčutljiv.

Podobnost je lahko tudi naivno zabavna
Na spletu se najdejo tudi skrajni primeri prevodov, ki ustvarjajo nove, priložnostne pare nepravih prijateljev, nastale iz dobesednega prevoda v določenem jeziku, npr. handicap postane priročna kapa ali bogey se prevaja kot ubog.

V hudomušnih priporočilih za boljšo rabo slovenščine, ki krožijo po spletu, lahko med drugim najdemo nasvet o rabi t. i. tujih izrazov, ki naj jih uporabljamo akvaduktno. Gre sicer za skrajno očiten primer, ki dobro ponazori pomembnost adekvatne rabe besed tujega izvora. Le-te so pogosto precej dolge, težko izgovorljive in vse prej kot zapomljive. Treba se je spomniti samo otorinolaringologije kot najdaljše besede iz otroštva ali poznejših disproporcioniranosti ali ekstrateritorialnega ipd.

Neustreznim in smešnim pomenom se ni mogoče izogniti, npr. v primeru "položiti bo treba iluminate", zaradi katerih bi se poslušalec lahko začel samo še valjati po tleh, medtem ko bi se nevedni sporočevalec morebiti znova zavedel, da je besede, ki jih uporabljamo, treba tudi dejansko popolnoma razumeti, ne pa govoriti kar nekako na pamet.

Andrej Salobir, R. D.
Prijavi napako
Komentarji
zzob
# 14.06.2017 ob 07:44
Dostikrat se napačno uporablja izraz 'patetičen', ki ga zamenjujemo z angleškim 'pathetic' v smislu pomilovanja vreden, beden.
gushtr
# 14.06.2017 ob 07:13
Bi v to kategorijo sodilo tudi (po mojem mnenju napacno, a vedno bolj pogosto) prevajanje angleske besede "suspense" v slovensko "suspenz"?
Morda sem siten, ampak me strese vsakic, ko berem kaksno oceno filma ali knjige na tem portalu.
luckyss
# 14.06.2017 ob 09:23
No, bom še jaz siten..
Naj končno različni (predvsem športni) komentatorji nehajo uporabljati bedasto skovanko "še enkrat več"
Npr. "še enkrat več je dokazal, da je dober napadalec"
Ko lahko preprosto napišemo "znova (ali ponovno )je dokazal, da je dober napadalec".
Teh komentatorjev brez posluha za jezik je na žalost vedno več...
Bivši uporabnik
# 14.06.2017 ob 09:23
Ne vem, kdo vam to prevaja, ampak dajte mu prosim povedat, da kisik po angleško ni 'oxygene', pač pa 'oxygen'.
karambo
# 14.06.2017 ob 12:10
No še malo črnega humorja, da ne bo kdo iz kože skakal.

Ali besedi assilant in azilant spadata med delne ali popolne lažne prijatelje?
Coen
# 14.06.2017 ob 10:08
Ah, prav obožujem take članke, ko nekateri s takim načinom izražanja (običajno vzvišenega) več kot očitno potešujejo svoj večvrednostni kompleks. Saj ne, da je to razlog številka 1 za upad interesa učenja slovenščine pri naših najmlajših, ampak kaj vas to briga, glavno, da se vi tistih 5 minut počutite kot bog.

Mimogrede, glede na to, da v Sloveniji zaenkrat še vedno poučujemo britansko različico angleščine, se piše likeable, ne likable, "issue of currency" pa se prevaja kot izdaja denarja oz. izdaja valute, ne pa emisija kovancev (???). Spet nek toporišičizem, ki ga uporabljajo samo v njegovem najožjem krogu kvazi intelektualcev, da potem lahko zajebavajo narod?
asalobir
# 14.06.2017 ob 09:21
@galoper

»Real time« lahko glede na kontekst prevajamo različno. V splošnem besedilu lahko uporabimo kar izraz »dejanski čas«, v informatiki pa se seveda uporablja sprejet izraz »realni čas«.
Štrumfek
# 15.06.2017 ob 00:57
zapomNljive ;)

SIcer pa zanimivo branje.
Bivši uporabnik
# 14.06.2017 ob 14:19
Se spominjam prevodov na A kanalu in POP TV v prvih letih njihovega oddajanja.

Dober vir zabave in smeha.
Slick
# 14.06.2017 ob 13:11
Jaz pa sem "alergičen" na kisikove bombe, plinske bombe in podobno. V teh primerih, domala vselej, ne gre za z razstrelivom napolnjena predmete (posode oz telesa), ampak za takšne in drugačne (tlačne) posode.
Coen
# 14.06.2017 ob 10:46
Tisto bi bilo "issue with currency/money".
Javorovina
# 14.06.2017 ob 10:10
Prigoda iz oš<3. Obravnavali smo že, da je pencil svinčnik, pen kemični svinčnik ... penfriend pa je torej ... "kemični prijatelj".
asalobir
# 14.06.2017 ob 09:34
@demiurg

V velikem angleško-slovenskem slovarju OXFORD pod geslom »product« najdemo tudi primer:
agricultural products – kmetijski pridelki
asalobir
# 14.06.2017 ob 09:20
@___________

Hvala, v tem primeru vam bo zagotovo všeč tudi ta naš članek. :)
fafner
# 16.06.2017 ob 17:26
sistemc. haha, res!

js tud. najbolj je v spominu ostala tale:

Let's give grandma a toast.

dajte babici toast.
fafner
# 16.06.2017 ob 17:23
mb 128 :

svojo učiteljico, ne mojo učiteljico. hmmm.... nisi se velik naučil/a...
mb128
# 14.06.2017 ob 10:15
Hehe Coen, sledil bom pač tvoji dikciji. Žal se tudi jaz ne morem upreti božanskemu sindromu. "issue of currency" se lahko prevede tudi kot problem z denarjem!
Lp
asalobir
# 14.06.2017 ob 09:30
@gushtr

Besede »suspense« seveda naj ne bi prevajali kot »suspenz«, vsaj glede na razpoložljive vire ne, glede na to, da po SSKJ to pomeni:

suspénz -a m (ẹ̑) jur. začasna odstavitev, odstranitev koga z delovnega mesta, funkcije: suspenz zaradi storjenega kaznivega dejanja / izreči, ukiniti suspenz / biti v suspenzu

V tem primeru je najbolje poved preoblikovati tako, da na nek način vključimo oz. izrazimo to, da je film napet, da nas pritegne ipd.
demiurg
# 14.06.2017 ob 08:39
Pridelki niso products, ampak produce. Ne morem verjeti, da je napaka že v prvem prevodu na prvi sliki! Kjer sem tudi nehal brati...

produce (noun)
ˈpräd(y)o͞os,ˈprōd(y)o͞os
things that have been produced or grown, especially by farming.
mb128
# 14.06.2017 ob 10:49
Samo še nekaj potem pa končam glede tega.
Kardinal Rode je svojčas v enem intervjuju izjavil, da je, kar se tiče vsaj njega, Sartra najbolje brati v izvirniku oz. francoščini kajti vsi slovenski prevodi, so vsaj zanj, bolj ali manj, po (ne)srečeni.
Glede prevodov nasplošno
Nikakor ne gre prevajati posamezne besede oz. besedne zveze. Zadevo je potrebno razumeti v kontekstu. Bi pa tudi prosil, da se tvorci našega jezika izogibajo bolj ali manj (ne)posrečenim prevodom tujih besed. Da zopet ne bom še kje zasledil skovanko tlačenka oz. cd ali pa nadtlačenka oz. dvd, ki se obe, hvala bogu, nista prijeli!
galoper
# 14.06.2017 ob 08:50
Na kakšnem prevajalskem nivoju je prevod izraza "real time"?
________
# 14.06.2017 ob 08:31
So besede, ki jih kar zlahka uporabljamo, ker se nam zdijo enake po pomenu. Odličen članek, zelo poučen. Hvala.
mb128
# 14.06.2017 ob 09:02
Eh ja eni so pa danes pod tem člankom že tako patetični da so že kar prozaični!
Mimogrede. Očitno bom moral poiskat mojo učiteljico slovenskega jezika iz srednje šole in ji pošteno naviti ušesa. Pa tako rada se je postavila na sredino razreda upognila desno roko v komolcu dvignila kazalec in patetično vzkliknila po Toporišiču! Jep, tista leta mi je Toporišič curljal prav iz vsake pore.
mb128
# 14.06.2017 ob 06:40
Eh ja a se slučajno (tudi) sami sebe posipavate z peskom, pardon pepelom?!
Še glede tistih famoznih iluminatov. Teh res več ni možno polagati po najrazličnejših domovih ker jih je RKC že zdavnaj položila v zemljo.
Mimogrede. Pred komentarji je vaš zapis, komentarji ne odražajo stališč... Mislim da ne bi bilo slabo če bi k temu dodali da komentarji niso odraz novinarskega (ne)znanja. Veste dejstvo je, da lahko jemljemo, recimo temu, raznorazne zdrse komentatorjev na tem portalu kot posledico njihovih aspiracij. Je že res da je kar precej hudo da na tak način, ne da bi se zavedali še kako pokažejo kdo dejansko so ampak jim je oproščeno, oproščeno vsaj z moje strani. Kar se pa tiče novinarjev pa so takšne stvari nedopustne!
Mohikanec
# 14.06.2017 ob 08:49
Jara učena gospoda sploh ne poznajo materni jezik, kaj šele ...
Ekološki pridelki - sonaravni pridelki - organic crops
emisija kovancev - WTF??? besedna spaka, ki je nastala verjetno z prevodom
inteletualen humor - domiselena duhovitost
intenziven tečaj - hitro učenje
kisikova bomba - jeklenka kisik
Kazalo