Kultura
Knežji kamen
Knežji kamen, ki je prvotno verjetno stal na Krnskem gradu, je upodobljen na slovenskem evrskem kovancu za dva centa.

Koroški Slovenci so zaznamovali 600 let od zadnjega ustoličenja vojvode v slovenščini

Prireditev so organizirale organizacije koroških Slovencev
21. september 2014 ob 19:09,
zadnji poseg: 21. september 2014 ob 19:24
Celovec - MMC RTV SLO

Na Krnskem gradu in cerkvi pri Gospe Sveti so s prireditvijo Deželni knez pride zaznamovali 600. obletnico zadnjega ustoličevanja vojvode v slovenskem jeziku.

Letos mineva natančno šest stoletij, odkar so leta 1414 po starodavnem obredu ustoličili koroškega vojvodo na knežjem kamnu v bližini Krnskega gradu nad Gosposvetskim poljem. Ernest Železni iz štajerske veje Habsburžanov je bil zadnji koroški vojvoda, ki je privolil v slovenski obred ustoličenja po starih kmečkih šegah in navadah. V počastitev te pomembne obletnice je bilo v preteklih mesecih na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji kar nekaj odmevnih prireditev, zadnja in najpomembnejša je bila danes popoldne pri Krnskem gradu.

Preberite tudi:
Kako so zadnjič po starem običaju ustoličili koroškega vojvodo


Obiskovalci so najprej pripravili zgodovinski uvod in recital z naslovom Koroška oporoka, v cerkvi pri Gospe Sveti pa je nato sledil koncert okteta Suha, mešanega mladinskega zbora ZG in ZRG za Slovence ter mešanega pevskega zbora J. P. Gallus, nastop slovenskega komornega zbora iz Ljubljane in kvarteta trobil s Prevalj.

Prireditev so organizirale Krščanska kulturna zveza, Narodni svet koroških Slovencev, Enotna lista, Mohorjeva družba v Celovcu ter Skupnost koroških Slovencev in Slovenk.

VIDEO
600-obletnica zadnjega ustoličenja kneza
K. T., Lojze Kos, Dnevnik
Prijavi napako
Komentarji
ZeK
# 21.09.2014 ob 20:22
koliko od vas, hudi slovencev (levo, desnih, rdečih, belih, roza...) je bilo že tam, pa ne v okviru kakega šolskega izleta?
clarus
# 21.09.2014 ob 20:16
Vsekakor tema, ki bi si zaslužila razširjen članek in več pozornosti!
skyline12
# 21.09.2014 ob 21:18
kdo pa je koroški slovenec tisti ki živi v avstriji ali tisti ki živi v sloveniji. glede na to da sem s slovenec s slovenskega dela koroška me to dejansko zanima. ker novinarji večinoma uporabljate besedno zvezo koroški slovenci za slovence v zamejstvu in meni osebno se zdi to moteče, ker se zdi kot da v koroška v sloveniji ne obstaja.
Ostrozor
# 21.09.2014 ob 19:48
Ustoličevali so se na knežjem kamnu, so bili pa vojvode po funkciji, ampak obred se je ohranil.

Če je to res nek simbol slovenskega narodnega prava, me zanima, če bi se npr. dandanes odločili in ustoličili kneza v skladu s tem obredom, bi imel ta potem večjo legitimnost kot pa po ustavi določena Vlada in Parlament?
GUESS
# 21.09.2014 ob 19:58
Še ob takšni obletnici (600 let od zadnjega ustoličenja slovenskega vojvode) eni ne morejo brez omembe partizanov, rdeče zvezde, komunajzarjev, udbomafijašev.......

Zakaj ne bi ENKRAT ČISTO PREPROSTO rekli - to so bili Slovenci, naši predniki, ki so skušali obdržati narodno bit in so jo v veliki meri tudi ohranili, kljub strahovitemu pritisku Germanov.
Ali je to tako težko izreči in v to tudi verjeti? Ker je res!

Ampak ne, danes je vsak, ki se skuša zavzemati za zamejske Slovence v sosednjih državah, v očeh črne desnice najmanj stalinist, če ne še kaj drugega.
iRobert
# 21.09.2014 ob 19:27
a se niso karantanski knezi ustoličeli na Knežjem kamnu (kovanec za 2 centa) in zadnji usteličeni na *knežjem kamnu* je bi Ernest Železni ( po tradicionalni metodi, se pravi v kmečki opravi )? nevem samo vprašam :)
borut-blas
# 22.09.2014 ob 05:22
Naj dodam še to. Če bi se Slovenci malo manj ukvarjali sami s sabo in malo bolj s svojimi ženskami in otroci bi nas bilo lahko kakšem miljon več in bi poselili tako koroško kot trst ...
Tako se pa raje kregamo za vsako figo in zgubljamo energijo v tri dni namesto da bi delali otroke in skrbeli zanje.
meteor
# 21.09.2014 ob 23:12
Hvala za novico. KNEZI so zagovarjali pravice ljudstva, povezanosti in sodelovanja.

Izjava reporterja (Lojzeta Kosa) da je Vojvodski prestol nemški simbol in da je samo knežji steber slovenski simbol je pa skrajno neumna, žaljiva in posledica popolnega nepoznavanja tematike.
Napis, ki ga še niso uspeli uničiti s preklesavanji MA SVETI VERI in obrnjeni IREV kar govori da se slovenščina lahko bere tudi na obrnjen način (npr. pel/lep...) pač ni nemščina mar ne. MA, (MAti, SVETI VERO). Kaj šele, če upoštevamo starejše zapise. TU DON MOJ DUH in pa DN DUH ITI, ki pa danes niso več prepoznavni. DN DUH ITI je bil na odlomljenem delu naslonjala za roke, ki je sedaj v avstrijskem muzeju...

O KNEŽJEM stebru (in ne kamnu) pa upam, da se izdatneje pogovorimo.

Res je pomemben.

Vladislav Stres
janezdolzan
# 21.09.2014 ob 22:54
no vidite, mogoče pa le nismo Balkanci (kot nas učijo zadnjih 100 let), če smo imeli jedro države na Koroškem!
dejko
# 22.09.2014 ob 07:34
@meteor

Tudi sam sem se spotaknil ob zadnji stavek novinarja, zato prilagam tole:

Na desni strani ceste, ki vodi iz Celovca v Št. Vid, stoji sredi Gosposvetskega polja (Svatne) Vojvodski prestol, obkrožen z železno ograjo in obdan s košatimi lipami. Gre za preprost in hkrati veličasten prestol, sestavljen iz lašt, najverjetneje vzetih iz razvalin noriškega mesta Virunum, ki se je nahajalo v bližini.

Vojvodski prestol je sestavljen iz dveh sedežev. Na vzhodni strani je sedež vojvod, na zahodni pa palatinov. Palatin ali palatinski grof je bil po letu 800 namestnik kralja v vsaki vojvodini, ki je bila po frankovskem kralju Karlu Velikem povezana v Sveto Rimsko cesarstvo. Ena izmed teh vojvodin je bila tudi Karantanija, ki je zato prav tako imela palatina. Vojvodski prestol je edinstven primer prestola, ki z dvema sedežema predstavlja dvojno oblast, vojvodovo in kraljevo (cesarjevo), v čemer se odraža državnopravni položaj slovenske Karantanije ter njene naslednice vojvodine Koroške.

V tem pomenu Vojvodski prestol nima primerjave med vsemi nam znanimi prestoli. Po svoji izdelavi sodi najverjetneje vzhodni, torej vojvodov sedež v 6. ali 7. stoletje. Na vrhu sedeža lahko vidimo napis RVDOLPHUSDUX. Ta napis je nastal leta 1360 in ga je dal vklesati čez prejšnji originalni napis Habsburžan, vojvod Rudolf IV. Ustanovnik, ki je tega leta ob svojem ustoličenju ta stol dal popraviti.

Matej Bor ugotavlja, da je bil prvotni, torej originalni napis pred tem dejansko v venetskih črkah in se je glasil TU DON MUJI DUX. Veneti so črko X brali kot H, kar pomeni da se je originalni napis dejansko glasil TU DON MUJI DUH, kar v moderni slovenščini seveda pomeni TU DONI MOJ DUH! In seveda je to v popolnem pomenskem sozvočju z namembnostjo Vojvodskega prestola, ki je dejansko sodni stol ali latinsko sedes tribunalis.

Na njem je karantanski vojvod sodil in delil pravico vsem tožnikom ter kasneje tudi podeljeval svoje fevde, odvisne od dežele in njemu pripadajoče. Tudi zahodni sedež, torej palatinov sedež je sestavljen iz izvirnih rimskih kamnov. Tudi ta sedež ima originalen napis, ki izhaja še iz rimskih časov, ko po uradni zgodovinski teoriji v teh krajih nas Slovencev še ni bilo. Napis poteka navpično od vrha navzdol in sicer piše MA SVETI VERI, na drugi strani lašte pa se nahaja samostojen napis od spodaj navzgor in se glasi VERI.

Oba napisa sta v skladu s pravili pisanja Venetov. Nemški ter italijanski ter drugi pisci v latinščini so poskušali tolmačiti napisa tako, da so vrinili neobstoječe latinske črke ter trdili da piše Ma(n)svetu(s) Veru(s), kar bi naj bilo latinsko ime. Toda trije slovenski pisci so v različnih obdobjih neodvisno eden od drugega dokazovali, da na stolu dejansko piše MA SVETI VERI in VERI.

Res pa je, da so vsi trije bili prepričani, da Slovenci nismo prišli v naše kraje v 6. stoletju, temveč smo živeli tukaj že bistveno prej. To so bili Urban Jarnik, Davorin Trstenjak in Matej Bor. Slednji je z razvozlanjem atestinskih (venetskih) tablic razvozljal do tedaj vsem neznano venetsko pisavo, prav na podlagi slovenskega jezika in narečij. Seveda je problem uradne zgodovinske teorije, da se nikakor ne sklada z njihovimi ugotovitvami. Oba napisa sta namreč nastala med 1. in 4. stoletjem našega štetja, ko bi Slovenci naj še živeli v nekakšnih zakarpatskih močvirjih.

Neizpodbitno dejstvo je, da je slovenski Vojvodski prestol zgodovinski dokaz in večni simbol slovenskega prava (Institutio Sclavenica, ali Slavica lex), sodstva in neodvisnosti, hkrati pa tudi dejstva, da je bila Karantanija del takratne Evropske Unije (pravilneje Evropske Zveze), Svetega Rimskega cesarstva, ki je potem razpadlo, tako kot so in bodo vsi imperiji. Iz Karantanije pa je nastalo več vojvodin, vendar je osrednja Koroška, nadaljevala zgodovinsko slovensko pravo Karantanije vse do leta 1728, ko so deželni stanovi opravili zadnji poklon vladarju Karlu IV., očetu Marije Terezije, v koroški deželni hiši v Celovcu.

Pri Vojvodskem prestolu so sicer zadnjič opravili poklon leta 1651, nakar se je obred preselil v že omenjeno Koroško deželno hišo. Zgodovinsko pravo slovenske Karantanije je bilo torej vsebovano v svoboščinah in pravicah dežele Koroške in se je nadaljevalo skozi celoten srednji in novi vek! Iz istega slovenskega prava pa izhajata tudi vojvodini Štajerska (Karantanska krajina) in Kranjska, ki sta skupaj s Koroško tvorili posebno državno tvorbo Notranjo Avstrijo, dejansko Karantanijo! Leta 1382 pristopi k tej državni tvorbi tudi del Istre s Trstom, leta 1500, po izumrtju Celjsko-Goriških grofov pa še grofija Goriška. Slovenska državnost, izhajajoča iz Karantanije, torej vse do konca 18. stoletja ni prenehala.

V pozabo je šla šele v 19. stoletju, z pojavom nemško nacionalne in za njo panslovanske »zgodovinske šole« in njunih ideologij, ki sta razglaševali, da smo Slovenci nezgodovinski, nesamostojen in hlapčevski narod, s čemer so se nato celo strinjali številni Slovenci in o čem nas še danes prepričujejo v slovenskih šolah!
borut-blas
# 22.09.2014 ob 05:17
Zanimivo je pa to dejstvo da za razliko od Slovencev Albanci ki živijo v Makedoniji in Kosovu so se pridno razmnožili Slovenci so se pa asimilirali na Koroškem in Trstu.
Problem Slovencev je enostavo ta, da se zelo radi učimo tuje jezike .
Italijani so pa zelo trdi za tuje jezike in Nemci tudi.
.................
Moramo si vzeti Albance za vzor. Živijo naprimer v Sloveniji že 20 let pa komaj znajo kaj slovensko
lev11
# 21.09.2014 ob 22:25
@SamoRes
ozemlje nam je odnesel komunizem ne pa zahod
tito se je podredil Stalinu
- prvo je bila napaka da nas niso pomagale osvobodit zahodne sile ne pa da so komunisti že kovali državno zaroto
- ko pa je v Parizu Stalin od tita zahteval to zemljo da je on pridobil ozemlje v Nemčiji so pa tudi zahodnjaki to zemljo takoj vzeli
celo cona ki je segala do Postojne je bila dolgo pod vprašajem ali bo ostala Slovenska

Sedaj nimamo knezov - imamo cesarja
nikator
# 21.09.2014 ob 21:45
ko so franki premagali (in pokristjanili) karantance je blo še precej uporov zatem (in znesli so se tut nad krščanstvom logično), mi je pa zanimivo kako so germani pol vendarle prevladali dokaj mirno vladali skoraj 1000 let
skyline12
# 21.09.2014 ob 21:54
koroški slovenci se leta 1920 gledano na dolgi rok sploh niso slabo odločili-res je da so po hitrem postopku pozabili na svoje korenine in jezik svojih prednikov ter da so bili tisti ki se niso hoteli ponemčiti kruto preganjani, ampak poglejte kako danes živijo oni in kako mi na južni strani karavank.

No ja ubistvo mi koroški slovenci skupaj s prekmurjem veljamo za najmanj razvit del slovenije oz. vsaj plače so nižje kot drugot po sloveniji. če pa si mislil avstrijske korošce pa tvoje besede zagotovo držijo.
parabola
# 21.09.2014 ob 20:14
@ samo res - Zadnjič je Slovenec stal ponosno ob tem simbolu slovenstva leta 1945 ko so partizani držali tam častno stražo. Žal so nas zahodnjaki prikrajšali za osvobojeno ozemlje.

Slabo poznaš zgodovino. Molotov je bil tisti, ki je za nekaj avstrijskih tovarn (razmontirane in prepeljane v SZ) predal Koroško Avstrijcem, pa tudi Tita to ni preveč motilo.
Vision
# 22.09.2014 ob 10:31
Odlično, dejko.
Lara Craft
# 22.09.2014 ob 09:39
No, in Lojze Kos, če se je udeležil slovesnosti, bi lahko tudi poročal, da so nemškogovoreči posamezniki skušali z medvzkliki motiti slovenske govornike. Taka informacija bi bila zelo pomembna, saj kaže na še vedno prisotno ovraštvo do Slovencev na Koroškem. In lahko bi v svojem prispevku dodal, da so na koncu obiskovalci spontano zapeli slovensko Lipa zelenela je.

Seveda se potem ne čudim, če vojvodski prestol pripiše nemštvu.
Park
# 22.09.2014 ob 03:41
Danes je pa Koroška najbolj zapostavljena regija v Sloveniji...
Območje zgodovinske Koroške v Sloveniji so današnji kraji: Črne na Koroškem, Mežice, Prevalje, Raven na Koroškem in Dravograda.
Koroškemu kotu so verjetno zaradi potreb statistike (in kot ideja regionalizacije Slovenije) leta 1994 začeli priključevati še okoliške občine, tako so se h Koroškim občinam priključile nekatere Štajerske občine: Muta, Vuzenica, Radlje, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Slovenj Gradec in Mislinja.
velenjcan
# 21.09.2014 ob 20:07
a si predstavljate, koliko bi bilo obresti v 600 letih, če bi nam uspelo iztožit samo avtorkse pravice za scenarij?
Bivši uporabnik
# 22.09.2014 ob 09:32
Obred ustoličevanja se je nadaljeval, tudi po Eriku Železnem. Vendar nič več v slovenskem jeziku. Že Erik Železni je imel težave, ker ni razumel "kmeta". Simbolno so ga opravljali tudi ob odsotnosti vojvod, zadnjič v Deželni hiši v Celovcu 1728 nad Karlom VI. Obred je ukinila Marija Terezija leta 1740.
veza
# 21.09.2014 ob 22:46
SamoRes
# 21.09.2014 ob 19:40

Zadnjič je Slovenec stal ponosno ob tem simbolu slovenstva leta 1945 ko so partizani držali tam častno stražo. Žal so nas zahodnjaki prikrajšali za osvobojeno ozemlje.

malo si pomešal, naši zavezniki so bili Rusi in oni so zbarantali naše interese na zahodu (Trst, Gorica) in severu (Koroška) za kakšen svoj interes, pač smo stavili na napačnega konja...
silverbullet
# 22.09.2014 ob 11:20
"... Lojze Kos, če se je udeležil slovesnosti, bi lahko tudi poročal, da so nemškogovoreči posamezniki skušali z medvzkliki motiti slovenske govornike... "

A jim je kdo vrnil in vzklikal "Free Janez!"?
silverbullet
# 22.09.2014 ob 11:13
@sitrap

"... koroški slovenci se leta 1920 gledano na dolgi rok sploh niso slabo odločili-res je da so po hitrem postopku pozabili na svoje korenine in jezik svojih prednikov ter da so bili tisti ki se niso hoteli ponemčiti kruto preganjani, ampak poglejte kako danes živijo oni in kako mi na južni strani karavank... "

Se strinjam! Kako šele bi danes pod Alpami živeli lepo, če bi se vsi pokorili Hitlerju in se prelevili v kak hitlerjev kulturmaherbund ter po potrebi poskakali v konclagerje. Mislim, bilo bi naravnost čudovito. Se ne strinjaš? Si predstavljaš vse te mercedese danes?
robby
# 22.09.2014 ob 10:39
Ni cudno da zaostajamo svetlobna leta za ostalim svetu....nekateri se vedno zivijo 1945....kaksno vezo imajo zdaj partizani s tem clanku tu gor ????
veza
# 21.09.2014 ob 22:56
SamoRes
# 21.09.2014 ob 22:43

vsa čast partizanom in tudi Titu in Kardelju, če ne bi bilo njih ne bi imeli niti Primorske...
Mi je pravil danes že pokojni prekomorski borec, prišli so po hudih bojih nekje nad Koper, bilo je proti koncu vojne, utrujeni, vse je pocepalo na tla, takrat je prišla komanda direktno iz vrhovnega štaba, da morajo za vsako ceno takoj naprej na Trst, in so šli, čeprav komaj, komaj, ker so se zavedali, da bi bilo lahko prepozno...
So pa bili naši slabi pogajalci in Rusi so nas pustili na cedilu, Kardelj je prišel iz sestanka v Parizu, tako je preklinjal, nikoli prej in nikoli kasneje ga niso slišali tako preklinjati, ker nas Molotov ni podprl, znan je njegov stavek- vsaka gubernija ni treba da ima morje...
SamoRes
# 21.09.2014 ob 19:40
Zadnjič je Slovenec stal ponosno ob tem simbolu slovenstva leta 1945 ko so partizani držali tam častno stražo. Žal so nas zahodnjaki prikrajšali za osvobojeno ozemlje.
sssitrap
# 21.09.2014 ob 21:37
koroški slovenci se leta 1920 gledano na dolgi rok sploh niso slabo odločili-res je da so po hitrem postopku pozabili na svoje korenine in jezik svojih prednikov ter da so bili tisti ki se niso hoteli ponemčiti kruto preganjani, ampak poglejte kako danes živijo oni in kako mi na južni strani karavank.
izzy_
# 21.09.2014 ob 20:03
@Guess
Bili SO, kaj so sedaj pa sam bog ve. Ko se jaz z njimi menim, imam vtis, da bolj govorijo srbohrvasko kot pa slovensko, verjetno zaradi navala delavcev z juga na Avstrijo. Torej, vse se spreminja, ceprav pocasi. Nasi politiki ga svirajo, na sodiscu zanje ni posledic, v realnosti pa posledice so za vse nas.
goldrake
# 21.09.2014 ob 23:56
@SamoRes
Zadnjič je Slovenec stal ponosno ob tem simbolu slovenstva leta 1945 ko so partizani držali tam častno stražo. Žal so nas zahodnjaki prikrajšali za osvobojeno ozemlje.

strinjam se 100%
SamoRes
# 21.09.2014 ob 22:43
@lev11
lepo te prosim, koga pa bi zahod osvobajal da ni bilo partizanskega upora? tretjino potujčenih preživelih? ne veš da so planirali eno ostalo tretjino pobiti, eno pa izseliti?
brez rdeče armade pa ne bi nikoli osvobodili Evrope, to je jasno, če bi nas pa Angleži osvobodili bi oni postavljali pogoje in bi nas dali nazaj pod Srbijo in Karađorđeviće, s Titom pa smo postali zavezniška vojska in obranili vsaj Primorsko in dostop do morja. Brez Tita danes ne bi imeli samostojne države, saj menda veš, da smo že v Jugoslaviji dosegli pravico do samoodločbe in začrtali današnjo mejo.
ciracara
# 21.09.2014 ob 19:49
Zadnjič je Slovenec stal ponosno ob tem simbolu slovenstva leta 1945 ko so partizani držali tam častno stražo. Žal so nas zahodnjaki prikrajšali za osvobojeno ozemlje.

Ja, ti ki danes praznujejo niso slovenci. To je tudi RUSnica ne :)
Kazalo