Slovenija

Poudarki

  • V taborišča so okupatorji poslali vse maloštevilne Jude na Slovenskem
  • Nastaja študija nacističnega preganjanja Judov na Slovenskem
Taborišče
Med 2. svetovno vojno je bila najmočnejša judovska skupnost v Prekmurju, predvsem v Lendavi in Murski Soboti. Leta 1944 so vse pripadnike judovske skupnosti aretirali madžarski okupatorji in jih poslali v nacistična koncentracijska taborišča. Največ Judov je dočakalo smrt v Auschwitzu. Foto: MMC RTV SLO
       Šele zadnjih deset let se stvari spreminjajo z večjo občutljivostjo za celostno dogajanje v drugi svetovni vojni. Z večjim posluhom razbiramo tudi sledove in navzočnost Judov v naši državi, a ne brez težav. Študija nacističnega preganjanja Judov na Slovenskem nam vsekakor še manjka, vendar pa že nastaja.       
 Dr. Damijan Guštin za MMC
Med žrtve takratnega genocida lahko brez dvoma štejemo tudi Rome in Sinte (porajmos), med zločine pa evtanazijo duševno in telesno prizadetih oseb, množično preganjanje in pobijanje Jehovovih prič, homoseksualcev, načrtno množično pobijanje in stradanje sovjetskih vojnih ujetnikov, Poljakov in drugih skupin slovanskega prebivalstva. Vendar se je pri tem treba zavedati, da je bil holokavst nad judovskim prebivalstvom najbolj skrajna oblika genocida, ki ga pozna dozdajšnja zgodovina, opozarja zgodovinar Andrej Pančur. Foto: EPA
Redki preživeli slovenski Judi so se po ustanovitvi Izraela odselili v novo, judovsko državo. Foto: EPA
       Morda bi bilo dobro razmišljati o tem, da se z mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta pri nas poveže še skupine žrtev, s katerimi se slovenska javnost miselno lažje povezuje, kar pa po drugi strani ni brez pasti. Nevarno je namreč, da se začnejo povezovati in celo enačiti zgodovinsko različni vzroki in dogodki.       
Čeprav imamo objavljenih kar nekaj pričevanj slovenskih taboriščnikov tudi takoj po vojni, so previdnost pri izpovedih prinesli »dachauski« procesi, na katerih je oblast preiskovala preživele, ali so v taboriščih sodelovali z okupatorji. Foto: EPA
Proslava
Slovenska družba je v povojnem obdobju živela pod vtisom odporniškega gibanja med 2. svetovno vojno, zato se je drugim področjem tega medvojnega časa posvečalo manj pozornosti. Foto: RTV SLO

Dodaj v

"Zadnja leta z večjim posluhom razbiramo sledi Judov pri nas"

Intervju z zgodovinarjem Damijanom Guštinom
27. januar 2010 ob 09:10
Ljubljana - MMC RTV SLO

Holokavst – ena največjih senc človeške zgodovine. Nacistična oblast je načrtno iztrebljala Jude, med žrtvami v uničevalnih taboriščih pa so bili tudi Slovenci.

2. svetovna vojna je močno prizadela tudi slovensko ozemlje. Slovenija je bila razkosana in razdeljena med različne okupatorje, veliko prebivalstva je bilo razseljenega, nasilno potujčenega in odpeljanega v delovna in koncentracijska taborišča. Najbolj množično je nacistični režim preganjal Jude in temu se niso mogli izogniti niti maloštevilni Judi na Slovenskem. Čeprav o njihovi usodi v Sloveniji še ni bilo narejene popolne študije, se v zadnjih letih stvari spreminjajo tudi na tem področju.

MMC se je ob dnevu spomina na žrtve holokavsta pogovarjal z zgodovinarjem in direktorjem Inštituta za novejšo zgodovino Damijanom Guštinom.

27. januarja zaznamujemo mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Čeprav ob tem najprej pomislimo na nacistično preganjanje Judov, so bili žrtve namernega ubijanja tudi Romi, Jehovove priče, homoseksualci, hendikepirani in Slovani. Se vam zdi, da se morda premalo govori tudi o teh žrtvah?
Holokavst vsaj Judje označujejo kot tisto, kar se je zgodilo izključno njim. Gotovo pa je bila marsikatera od skupin, ki jih omenjate, izpostavljena podobnemu ravnanju, vključno z iztrebljanjem Romov, duševno bolnih in ponekod tudi Slovanov. Vsekakor pa spomin na omenjene skupine v evropskem prostoru ne odmeva enako kot sistematični poboj Judov, ne danes in ne takoj po vojni. Seveda pa so znotraj Evrope velike razlike med posameznimi državami in tudi posameznimi družbenimi skupinami. Za slovenski prostor, mislim, velja prej nasprotno, da se o razsežnostih holokavsta govori relativno malo, na srečo pa pri nas ni srečati nobenih zanikovalcev holokavsta. Morda bi bilo dobro razmišljati o tem, da se z mednarodnim dnevom spomina na žrtve holokavsta pri nas poveže še skupine žrtev, s katerimi se slovenska javnost miselno lažje povezuje, kar pa po drugi strani ni brez pasti. Nevarno je namreč, da se začnejo povezovati in celo enačiti zgodovinsko različni vzroki in dogodki.

Slovenija je bila po okupaciji Jugoslavije razdeljena med tri okupatorje. Kako se je razlikoval odnos okupatorjev do domačega prebivalstva? Koliko ljudi je bilo iz naših krajev poslanih v taborišča?
Odnos vsakega od treh okupatorjev se je sicer v konkretnostih razlikoval, pri vseh treh pa je šlo za zanikujoč in nasilen odnos. V nasilju je prednjačila nacistična Nemčija, in to vse od začetka, ko je takoj po okupaciji začela obširen program ne le popolnega potujčenja, ampak tudi odstranitve dela prebivalstva iz nemškega dela Slovenije. Odstraniti so hoteli nacionalno zavedne prebivalce in elite, pa tudi vso prebivalstvo v Brežiškem trikotniku in Posavju. Načrti so bili še mnogo bolj ambiciozni, podobno tudi italijanski. Nacistom pri izganjanju ni šlo za namen fizične eliminacije, kot so jo sklenili in izvajali nad Judi, ampak za raznarodovanje in odstranitev upornih, neprilagodljivih. Seveda pa se je z rastočim odporniškim gibanjem radikaliziralo tudi nasilje nad pripadniki odporniškega gibanja in celo civilnim prebivalstvom, ki z odporništvom ni sodelovalo. Od poletja 1941 so sledile eksekucije osumljenih sodelovanja v odporniškem gibanju (talcev), zapiranja, množična pretepanja in mučenja zaprtih, požigi vasi in pobijanje civilnega prebivalstva in ujetih pripadnikov partizanskih enot, množična interniranja v nemška koncentracijska taborišča (okoli 16.000 ljudi) in delovna taborišča, italijanska interniranja okoli 27.000 ljudi v taborišča, kot sta bili Rab in Gonars.

Judov je bilo med 2. svetovno vojno na Slovenskem največ v Prekmurju. O kakšnih številkah govorimo in kako se je dejansko godilo Judom na območju Slovenije med vojno? So se še pravočasno odselili ali jih je večina končala v taboriščih?
Judov je bilo znotraj tedanjega slovenskega etničnega ozemlja res relativno malo, gre za nekaj stotin ljudi in manj kot tisoč, odvisno tudi od meril. Najbolj strnjeno so res živeli v Prekmurju, ki je leta 1941 postalo madžarsko. Tam so se počutili relativno varne, dokler jih pronacistični režim Madžarske leta 1944 ni vseh naenkrat aretiral in, tako kot vse Jude na Madžarskem, odpeljal naravnost v uničevalna taborišča na vzhodu, večino v Auschwitz/Birkenau. V nemških uničevalnih taboriščih jih je bilo pobitih nad 500. Imeli smo tudi mrežo, ki je še po okupaciji pomagala Judom iz Nemčije bežati v Italijo oziroma prekomorje. A Italija je prav tako sprejela protižidovske zakone in internirala Jude - svoje državljane. V taborišču na Rabu je bil tudi židovski del, v katerem so bili predvsem Judje, ki so zbežali iz Neodvisne države Hrvaške, kjer jih je ustaški režim pobijal še pred nemško »končno rešitvijo«. V dneh po kapitulaciji Italije septembra 1943 so se taboriščniki sami osvobodili in njihovi Rabski partizanski brigadi se je nato pridružil tudi judovski bataljon.

Kakšno je bilo stanje po koncu vojne? So se preživeli Judi vrnili na svoje domove?
Kakor lahko sodimo po dosedanjem védenju, se je večina preživelih vrnilo na domove v Slovenijo, preživelo pa je le nekaj odstotkov Judov odpeljanih v taborišča. Večina se je kot preostali, ki so preživeli tako hud napad na njihovo osebnost in duševnost, zadnji osamelci svojih družin, s težavami prilagodila na življenje v novem času. Zato so se ob ustanavljanju judovske države leta 1948 ali pozneje povečini izselili v Palestino oziroma Izrael, kjer so upali živeti med svojimi.

Bi lahko rekli, da vzdušje v povojnem času na Slovenskem in v Jugoslaviji ni bilo naklonjeno odpiranju tem o taboriščih, nacističnem iztrebljanju ljudi in izpovedim internirancem? Zgodili so se dachauski procesi, slovenski interniranci so o svojih izkušnjah spregovorili pozneje kot v drugih državah ... Zakaj?
Mislim, da je to precej napačen vtis; o grozotah taborišč so interniranci pričevali že takoj po koncu vojne; pravzaprav je partizanski tisk objavil prva pričevanja iz koncentracijskih taborišč že pred koncem vojne. Res pa je nekaj zmede in previdnosti, za desetletje in več, vnesli omenjeni »dachauski« procesi. In najbrž tudi drži, da je bila družbena pozornost usmerjena bolj k aktivnim - da tako rečem - osvoboditeljem, kot pa k žrtvam - taboriščnikom, zapornikom. Ti so tako morali z javnim nastopom premagovati višje prepreke, premagati osebne zavore in zadržanost okolja. Vendar pa nikakor nismo brez obširnega zapisanega spomina iz različnih povojnih obdobij. Imamo številna pričevanja, vrsto zbornikov o posameznih taboriščih, nemških, italijanskih, celo madžarskem; že pred tridesetimi leti je še jugoslovanska oblast lansirala velik raziskovalni projekt Jugoslovani v zaporih, koncentracijskih in uničevalnih taboriščih in moriščih v drugi svetovni vojni. In pred dvema letoma smo dobili do zdaj zadnjo tovrstno študijo, Silvije Kavčič o Slovenkah v nemških koncentracijskih taboriščih.

Se vam zdi, da je iz spomina potisnjena tudi sama prisotnost Judov na Slovenskem? Nam manjka zgodovinska študija nacističnega preganjanja Judov na Slovenskem?
Moje mnenje je, da je bil in je spomin - javen spomin - na Jude res na obrobju, ne verjamem pa, da ga je kdo tja načrtno potiskal. Slovenska družba je več desetletij, kar se tiče kolektivnega spomina, živela pod prevladujočim vtisom odporniškega gibanja, njegovih uspešnih in svetlih delov, trpljenja in žrtev slovenskega človeka, kar je vse naravnost legitimiralo vladajočo socialistično ureditev. Gotovo pa je na ta pogled vplival tudi jugoslovanski odnos do Izraela, ki je bil od šestdesetih let 20. stoletja negativen zaradi njegove vloge v konfliktih na Bližnjem vzhodu. Zdaj smo še vedno usmerjeni vase, v oblikovanje nacije. Šele zadnjih deset let se stvari spreminjajo z večjo občutljivostjo za celostno dogajanje v drugi svetovni vojni. Z večjim posluhom razbiramo tudi sledove in navzočnost Judov v naši državi, a ne brez težav. Študija nacističnega preganjanja Judov na Slovenskem nam vsekakor še manjka, vendar pa že nastaja, tudi z raziskovalnimi prizadevanji sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino.

Ana Svenšek
Prijavi napako
Komentarji
batutobis
# 27.01.2010 ob 12:43
super clanek pohvalno
bravo admin
fuksel
# 27.01.2010 ob 10:56
prirpavlja se dokumentarec oskarjevca oliverja stona, ki bo govoril o tem, kako so židovski bankirji financirali hitlerja...samo za informacijo...dejstvo je sicer staro, bo pa preko uglednega režiserja doseglo večjo ciljno publiko...
Miki_79
# 27.01.2010 ob 10:36
Ljudje, ki so doživeli te vojne grozote, so po večini že mrtvi. Neumno bi bilo to tematiko polemizirati.

Naj postavijo spomenike, zgodovinarji naj napišejo zgodovino in življenje more iti dalje.

Če se bomo tega spominjali politično, se bo ponovno zgodila palestina.
nefarius
# 27.01.2010 ob 11:57
odličen intervju! :)
Sir Zumi
# 27.01.2010 ob 11:08
Spondji komentarji so kar neki. Zakaj navajate palestino/izrael. Rad pa bi oddal en komentar na zgornji intervju. Nažalost je bilo veliko slovencov, ki so sodelovali pri pobojih ali so bli to ta beli/ta rdeči.Obsojen itak ni bil nobedn. Odilo Globočnik je bil že en takih ki je pobijal slovence/žide itd. Potem so pa še razni ta rdeči, ki so pa delali isto ampak samo za drugo zastavo. krvava je naša domovina zadnji 100 let
moonylink
# 27.01.2010 ob 09:25
Zanimiv članek.
Untamle
# 27.01.2010 ob 12:46
Le človeški um nima meja. Članek govori o nacističnih žrtvah, judovskih in ostalih, fanatični ubožci pa te izrabljajo za polemiko o Izraelu in Gazi. Odkrito sram naj vas bo.

Gospodu Guštinu pa samo tole: Holokavst in njegove grozote se je med Komunizmom omenjalo le takrat, ko je KP želela opravičiti svoje bolne ideje in težnje. Jude so v celoti označili za "tujce" - pogosto jih je zasliševala OZNA, številne je "odposlala" naprej. Gole floskule, da sta Partija ali Jugoslavija pomagala Judim, so popolna in načrtna laž. In drži, da je Jugoslavija "pomagala" Judom, da so se izselili v Izrael. Do tega je prišlo takrat, ko so jim odkrito povedali da tu niso doborodošli, ko so komunisti v celoti zasegli njihovo imetje, se naselili v njihove hiše in podali izjavo, da v kolikor se odselijo, celotna imovina pripade KPJ.

Na Slovenskem pa je pred nacistično okupacijo živelo okoli 4.000 Judov (in ne nekaj sto Judov, kot navaja Guštin), največ v Prekmurju. Skoraj 20% prebivalstva tam je bilo judovskega - v mestih kot so Lendava in Murska Sobota, preko 30%. Naj le odpre kakšno dostopno knjigo (nejudovskih avtorjev), ki pričajo o skupnosti nekoč.

To je resnica, ne pa komunistična propaganda.
temacni
# 27.01.2010 ob 12:04
Guštin pač ni kompetenten nič zgodovinskega komentirati. V soavtorski knjigi o Šercerjevem bataljonu niti enkrat ne omenja Krimsko jamo, ob bataljonskega politkomisarja Frica Novaka se le bežno obregne, pa čeprav je vojni zločinec prve vrste - so ga nazadnje partizani sami pospravili.
Da se je Jude šikaniralo in namensko porivalo na rob družbe tudi po vojni pa govori ukradena vila judovske družine Moskovič, ki so jih Nemci poslali v koncentracijski lager. Od leta 1945 do danes je v njej sedež KPS oz. danes preimenovane SD.
Pa povejte kdo je upal kaj reči čez takšno početje po vojni......
odpadnik-1
# 27.01.2010 ob 11:30
Vredno je obiskati Izrael in videti način življenja tam, ampak ne v 7 dneh turizma.
janez.kosuta
# 27.01.2010 ob 11:02
ker dejstvo ostaja, da izraelci, razen njihovih lastnih zapisov in interpretacij o dogodkih izpred par tisoc let pnšt., kjer jim njihov Bog bojda obljubi parcelo, nimajo nikakršne pravice do okupacije palestine.

In koliko je meni jasno, verske knjige na mednarodnih sodiscih nimajo nikakršne veljave, z izjemo simbolične zaprisege.
destruktorteme
# 27.01.2010 ob 21:57
Kdor ne obsodi holokavsta je obžalovanja vreden. Kaj ima veze biblija in faraoni z holokavstom. tudi slovanska vojska je oblegala carigrad in je ropala.... torej ni avtohtona in tako lahko sežgemo vse makedonce...

LP
Sir Zumi
# 27.01.2010 ob 12:56
Se strinjam UNTAMLE. v biši stalinovi rusiji so se dogajale iste/podobne reči, samo da se o njih ni nič pisalo, kajti na žalost pišejo zgodovino tako imenovani "ZMAGOVALCI". In zakaj so bili Judje oz so še TRN v PETI ljudjem. to so nacija, ki je zelo pridno delala, to so pravi trgovci, to so raziskovalci itd itd. In že v srednjem veku, so bili za časa cerkve izobčene. kaj je pa interesantno, da če hočeš bit JUD/ŽIT, moraš znati razumeti THORO in da toro razumeš moraš znati BRATI... in tukaj se je začela navečja razlika med našimi prednjiki in JUDI. oni so znali brat, bili so izobraženi in tukaj so vsi zaostajali, navadn kmet, ki je hodil v cerkev sploh ni znal brati, kaj šele računati. to je en glavnih razlogov zakaj so židje bili napredni in zakaj so še tako napredni!!!!
bud00
# 27.01.2010 ob 11:07
Miki_79 se strinjam.
resist
# 27.01.2010 ob 18:23
MarijaS

Kako bi to zgledal, če bi zdej vsak narod vzel zgodovinsko (ne pravljic) knjigo v roke v kateri bi pisal od kje do kje je včasih bilo njihovo ozemlje in bi soseda nabrcal stran... obratno pa bi sosed z drugo knjigo okol skaku... ???
kolnkista
# 27.01.2010 ob 18:10
pejta vidva pista te romane na svoj blog. kdo bo pa bral te traktate
MarijaS
# 27.01.2010 ob 17:18
Peterkriza:
"Pač niso mogli skriti svojega širokega nosu..."

Na srečo pa Slovenci lahko skrijete svoje kratke in ozke pimpeke, kajne, Peter?
janez.kosuta
# 27.01.2010 ob 15:27
Tar, navadno pride taksna poplava clankov, ki poskusajo generirati simpatije za izrael, preden izrael izvrsi kaksen vojaski napad.

Drugace pa je vse skupaj res neokusno.

Ce pogledamo zgodovinsko je holokovast edini moralni temelj oz. temelj na sploh, zaradi katerega z odlokom ustanovijo izrael.

Dejstvo namreč ostaja, da na področju palestine izrael pred letom 1948 nikoli ni obstajal, lokacija pa je izbrana izključno na podlagi njihove tore, torej na podlagi njihovih verskih zapisov, kjer je zapisano, da jim pripada obljubljena dezela in sicer zato, ker je abraham na povelje njihovega boga zelel ubiti sina izaka in mu je posledično bog zaradi poslušnosti naklonil parcelo. Tako njemu, kot vsem njegovim potomcem.

Logično je, da mitološko ustno izročilo o pogodbi med mitično osebo abraham in mitično osebo bog, na nobenem sodišču nima nikakršne veljave.

Posledično je lahko razumeti zakaj je kakrsnokoli raziskovanje ali razmisljanje o pristnosti podatkov, ki jih o holokavstu podaja uradna zgodovina, sankcionarino in po zakonu kriminalno dejanje.

Ker ce bi prislo do obelodanjenja, da je realna verzija odstopa od uradne, bi posledično padel tudi edini moralni razlog za ustanovitev izraela na podrocju palestine, ki pa je ze tako kilav, saj palestinci judom v 2.sv vojni niso nič naredili in si ne zasluzijo, da bi jim posledicno ukradli pol ozemlja.

Če komu, bi ga morali vzeti Nemcem!
TarElendil
# 27.01.2010 ob 14:14
Prave eksplozija člankov o holokavstu in judih... Nekaj se kuha...?
Achilies
# 27.01.2010 ob 12:56
Holokavst v hebrejščini pomeni OGNJENA DARITEV.

Ta praksa sega daleč v preteklost EL božanstvo canaana-fenicije, črno sonce- Saturn- EL Sionisti so darovali jude EL-u ne v tolikšnem številu ampak žrtve so bile... Z namenom ponovne prisvojiteve Canaana.

Čakam z vseseljem Stonov dokumentarec če bo res obelodanil povezave Sionistov z Hitlerjem v polni razsežnosti.

Res bi bil čas da se ljudje shepli začno zavedat. Kako preprosto je manipulirati z njimi.
Res, nekaj slik in RESNICA postane popolnoma samosvoja, nihče več ne ve kaj je res. Nadalje manipulatorji vneto brišejo priče in njihova pričevanja.
fakdasystem
# 27.01.2010 ob 10:13
GAZA IN CRISIS
Reflections on Israel’s War Against the Palestinians
By Noam Chomsky and Illan Pappé

tole si preberte, očitno se po 60ih letih nis(m)o nič boljši
Achilies
# 27.01.2010 ob 17:36
MarijaS

Biblija, nedvomno ste slišali in tudi brali ta skupek SIONISTIČNE tvorbe.

Nekoč davno 1640 pr.nš. so Hyksosi, ki so se 60 let pred tem naselili v dolini delte. Napadli Faraona in uničili Egipt divjala je državljanska vojna več kot 50 let.

Končala se je z mirovnim sporazumom po katerem so egičani v zameno za svojo deželo pomagali hyksosem osvojiti canaan.

in biblija pravi da so zidovi Jeriha padli zato ker so judje okoli obzidja nosili kosti prednikov

hahaha ja pravljica na pravljico.......

IS RA EL Isis+ ra+El tri božanstva v eno in dobimo izrael - tisti, ki se bori z Bogom.

In zakaj so Hyksosi sploh zasedli egipt???

V tisem času je v Egiptu tako kot še na nekaterih celinah širom sveta OBSTAJALO ZNANJE ki je temeljilo na resnični ČLOVEKOVI NARAVI.

hYKSOSI so to znanje ukradli porušili templje in pobili svečenike, ter tako človeštvu napravili nepopravljivo škodo. oceani krvi so na njjihovih rokah in to vedo

Predvsem evropski kulturni krog pa zastrupili z knjigo pravljic in potrebo po osvajanju novih ozemelj ter čiščenjem preostalega zanja v obeh amerikah.

Ljudje vseh polti smo si BRATJE a med nami so TI katerim so Makabejci "izročili" gospostvo nad ljudmi. Zato stalno izpostavljajo razlike med nami jih povečujejo in gledajo kako se GOYMI koljejo med seboj.

Imaginarna vrednost je denar a v ozadju so duše oz zavest vsakega človeškega bitja, ki je umorjeno v čast EL-u Črnemu soncu.

prihaja čas, tisoče generacij človeštva je čakalo na vrnitev SONCA in ogabni STEWART (ego) bo pregnan iz src ljudi.
temacni
# 27.01.2010 ob 16:07
Kaj Palestinci niso s Hitlerjem???????
Poglej si na wikipedii kdo je: Mohammad Amin al-Husayni - pa potem govor...
Ignoranca je najhujša rak rana slovenskega naroda.
Knjaz
# 27.01.2010 ob 12:40
Židje posiljujejo cel svet že tisočletja. Ko jim kdo kar koli očita, pa takoj pomahajo s holokavstom, v katerem ni umrl niti en sam etničen Žid. Umirali pa so Judje, tj. pojudeni (VERA!) Kazarji in SLOVANI, bratje!!!!! Slovani smo plačali največji krvni davek nacizmu in fašizmu!!!
janez.kosuta
# 27.01.2010 ob 12:10
Ta članek je skropucalo, ki ne dela drugega kot da s holokaustom opravičuje ustanovitev judovske drzave.
janez.kosuta
# 27.01.2010 ob 20:23
pa se o domovini...

hvala bogu, da imamo ločeno vero od drzave...

Do takrat ko pa bo vera tudi drzavna, pa zapisi napisani v judovski knjigi pravljic ne pomenijo NIČ! in še manj pomenijo pravico nasilne repopulacije območja.
janez.kosuta
# 27.01.2010 ob 20:04
MarijaS..

oprosti ampak zame si uboga ti, prvic, ker "nase sveto pismo" je zidovsko, z izjemo nove zaveze in so ti od majhnega oprali mozgane, kako so zidje bozji narod pa bodobne bedarije...

drugic pa zato, ker so david in salomon datirani krepko pred nasim stetjem, prav tako pa nasilno osvojijo območje pod Jozuetom...

To da jim je bog rušil zidove in podobne verske pravljice pa pustimo ob strani...
MarijaS
# 27.01.2010 ob 17:16
JANEZ KOSUTA:
"Dejstvo namreč ostaja, da na področju palestine izrael pred letom 1948 nikoli ni obstajal, lokacija pa je izbrana izključno na podlagi njihove tore ..."

Gospod Janez, zelo ste ubogi, če mislite, da se je zgodovina začela z letom 1948.
Židje so na tem ozemlju živeli 2000 let pred ustanovitvijo Države Izrael. O tem ne priča samo tora, ampak tudi naše Sveto pismo. Židovske države - kraljevine pod vodstvom Kralja Salomona, kralja Davida, itd. so zgodovinska dejstva.

Stran so morali, ker so jih pregnali Rimljani.
Kljub temu jih je nekaj ostalo in v 40-ih letih prejšnjega stoletja je bilo precej židovskih vasi v Palestini, vendar res dosti manj kot arabskih.

Dajte, preberite si zgodovinska dejstva, preden plozate tule po forumu, prosim lepo.
Vocja cesnja
# 27.01.2010 ob 17:03
Da se ne zgodi pri nas palestina.
Sir Zumi
# 27.01.2010 ob 16:09
AT JANEZ KOŠUTA: vse se je začelo z LAWRENCE FROM ARABIA. sigurno poznaš film. no, da prvo razrešimo kdo je kriv, pa kdo ni kriv: osmani so okupirali palestino in ves ta ozemlje. angleži, pregnani kolikor , so hoteli povečati svoj vpliv nad severno vsohdnim delom kontinenta afrika. Obljubili so židom in arabcem, če se boriju proti osmanom dobijo državo!! in to se je zgodilo, dobili so vsi državo, krivi za to so pa sami angleži! ker so vse skupaj po domače NATEGNIL. da je pa taka razlika med v izraelu živečimi židi in pa palestinci, je pa samo to ker so palestini leni ko pes. as simple as it is!
MarijaS
# 27.01.2010 ob 17:03
KNJAZ:
"Židje posiljujejo cel svet že tisočletja"

Kako krivično do Židov, da tako površno gledate na to, kar se dogaja v svetu.
DragI Knjaz, samo v miru hočejo živeti v svoji domovini. Nič drugega. Nikogar ne posiljujejo tisočletja, samo živeti hočejo, tako kot živimo na primer Slovenci. Je pa res, da "njih pobijajo že tisočletja" in ne mislite, da se je to začelo s Hitlerjem in nadaljevalo s Hamasom! Preberite si, zakaj so morali Židje zapustiti svojo domovino, Palestino. Preberite si, kam so šli in kaj vse so z njimi tam počeli. Poglejte si, odkod izvira beseda "pogrom" in proti komu so se pogromi vršili.

Vi seveda vidite 3 mrtve palestinske otroke in že so Židje tisti, ki sejejo sovraštvo. Saj vam ne zamerim, veste. Živite v vati. Vse okoli vas je samo udobje. Židje pa živijo v Izraelu in vse okoli njih je veliko več kot le sovraštvo: ubiti in iztrebiti jih hočejo: Sirija, Libanon, Irak, Iran, Savdska Arabija, Združeni Arabski Emirati, Libija, Alžirija, Maroko - vse te države kot celota in vsi njihovi prebivalci. Pa še kdo drug povrhu, a se ne spomnim vseh.

Židje se uspešno branijo že 62 let, ampak ves ta čas je tam vojna. Ves čas jih skušajo pobiti. Samo zato, ker je naša religija, naše tako proslavljeno kršanstvo, ta narod obtožilo bogomora. Ker so Judje ubili Kristusa, jih je treba ubiti, pokončati, eksterminirati, vse, do zadnjega. To logiko nam je skozi dolga stoletja vsem vcepila naša krščanska kultura in ravno zato smo vsi antisemiti. Vsi se zgražamo, če vidimo ultraortodoksnega Žida s kapico in kodri - človeka, ki se nam morda zdi malce nenavaden, vendar ni v nobenem smislu agresiven ali sovražen - je pač človek, ki zelo resno jemlje svojo vero, ki pa sama po sebi tudi ni prav nič sovražna ali agresivna. Morda samo na momente prestroga do svojih vernikov, ampak to pač ni naš problem. Jaz sem živela blizu Židov in nikoli se jih nisem bala, saj za to ni prav nobenega razloga. In ravno zato vam tole pišem. To so - skoraj do zadnjega - visoko kultivirani in prijazni ljudje, ki pa so hkrati tudi prestrašeni - zaradi svoje zgodovine -, zato se, razumljivo, držijo bolj zase in delujejo zadržano. Kako lahko je pokazati na takega in reči: poglejte - ta pa nekaj naklepa!

Poglejte si predstavo Škofjeloški Pasijon. Ko sem jo jaz gledala, se mi je skoraj zaskočila čeljust, saj sem z odprtimi usti osuplo spremljala, kako nam naša lastna kultura - tako čisto nedolžno in nehote, da sploh ne opazimo - servira instant antisemitizem. Jaz sem opazila!

Predstavljajte si, da bi Slovenci zaradi njegovih zločinov na smrt obsodili Metoda Trobca in ga usmrtili, čez 500 let pa bi bila Cerkev Metoda Trobca proglašena za vodilno svetovno religijo. Kako bi se vi počutili, če bi ves svet krivil Slovence za umor njihovega boga? Kako bi živeli, če bi ves svet skušal pobiti vse Slovence?
Sanauna, poskušajte se za minutko vživeti v vlogo Židov. Boste videli, da si niti predstavljati ne morete, kako bi lahko preživeli, ne da bi se vam zmešalo: ves kršanski svet proti vam, potem pa še ves muslimanski (muslimani so spretno izrabili evropski antisemitizem in ga zdaj prodajajo pod krinko ogroženosti od države Izrael - največje vojaške sile na svetu).

Pa še nekaj bom povedala, da ne boste rekli, da sem enostranska. Država Izrael že nekaj desetletij dela hude napake in neumnosti, ko ob podpori mednarodne skupnosti skuša doseči mir v sporu s Palestinci - nekaj obljubi, tega se pa potem pogosto ne drži. Ubitih je bilo preveč tako Palestincev kot izraelskih vojakov. Ampak vsakič, ko je Izrael naredil korak nazaj in ponudil roko sprave, se je nekje na nekem izraelskem avtobusu razstrelil palestinski samomorilec in pobil veliko ljudi. A veste, jaz mislim, da je že prav, da si trudijo za mir, eni in drugi, ampak če Palestinci nikakor ne priznajo obstoja njihove države in jih večina zahteva, da vseh 7 milijonov Izraelcev zapusti svoje ozemlje, potem se tu sploh nimajo kaj pogovarjati.

Hudo je bilo tudi meni gledati mrtve otroke v Gazi. Ampak ne pozabite, zakaj so umrli. Zato, ker so se njihovi očetje poskrili v šole, za hrbte svojih otrok in pod kikle svojih žena, in od tam z granatami obstreljevali Izrael.
Predstavljajte si, da bi Hrvati iz Savudrije obstreljevali Portorož. Bi obrambna ministrica rekla: "ja, kar naj obstreljujejo, mi jih ne moremo nazaj, saj je v Savudriji veliko otrok, pa bi lahko po nesreči kdo umrl, če bi jih mi obstreljevali nazaj"?

Pa še nekaj, ko ravno omenjate tisočletna posiljevanja.
Mogoče različno pojmujeva besedo "posiljevanje". Jaz vsekakor ne rečem "posiljevanje", če so ljudje izobraženi, spretni, napredni in ženejo razvoj naprej. Preberite si zgodovinske zapise mest v Nemčiji, na Poljskem, v zahodnem in baltskem delu nekdanje Sovjetske zveze. Videli boste, da če ne bi bilo Židov in njihove nadarjenosti za obrt, trgovino in podjetništvo, danes ne bi poznali mest, kot so Krakov, Leipzig, Kaunas, Minsk.

Razmislite, ljudje božji, preden še kdaj rečete "tile pa vsi zganjajo sovraštvo" ali "tile so pa vsi hudobni".
peterkriza
# 27.01.2010 ob 17:15
Pač niso mogli skriti svojega širokega nosu...
administrator
# 27.01.2010 ob 10:09
Spoštovani!

Prosimo, da držite debato na kulturnem in temi primerno spoštljivem nivoju, se držite teme novice in upoštevate
vsa pravila portala MMC.

Lp, Administrator
Kazalo