Uredniški izbor

Poudarki

  • Carol Harrington poudarja, da hierarhija med spolnimi delavci odraža hierarhijo v družbi.
Carol Harrington
Na Novi Zelandiji je tudi med spolnimi delavci prisotna hierarhija na podlagi rase in izobrazbe. Foto: Dani Modrej
       Cena ene ure storitev sicer znaša 100 dolarjev, a v praksi dekleta sprejmejo dve ali tri stranke, ali pa celo nobene na izmeno. Večina teh javnih hiš ponuja tudi alkoholne pijače, tako da se lahko stranke tudi družijo z dekleti pred izbiro, kar v praksi pomeni, da izmena vključuje veliko neplačanega dela, preden sploh pride do storitve.       
Carol Harrington
Carol Harrington poudarja, da spolni delavci opravijo tudi veliko neplačanega dela. Foto: Dani Modrej
       Raziskave so pokazale tudi, da v elitnih javnih hišah večinoma delajo višje izobražene belke, ki se tudi oglašujejo kot razgledana dekleta, ki govorijo različne jezike in imajo rade spolnost. Med njimi se znajde včasih tudi kako dekle azijskega rodu, ki pa je prav tako oglaševana kot dekle, ki govori angleško in je rojena tu. Poleg izobrazbe obstaja torej tudi hierarhija na podlagi rase.       
Carol Harrington
Po mnenju Carol Harrington kriminalizacija spolnih delavcev ali strank povzroči več negativnih učinkov. Foto: Dani Modrej
       Sama sem na področju spolnega dela naklonjena tej zakonodaji, a vendarle me je zaskrbel ta odnos ob sprejemanju zakonodaje, češ da gre za najstarejšo obrt, ki jo moramo sprejeti kot tako. Nihče se takrat ni spraševal o socialnih razlogih, zakaj se ljudje odločajo za spolno delo.       
Carol Harrington
Na Novi Zelandiji prostitucija ni postala tema, ki bi sprožila moralno paniko Foto: Dani Modrej
       Tudi če se ne strinjate z načinom, kako se preživljajo, to ne koristi, če ne ponudite alternativnega načina. Na Švedskem je bil znan primer spolne delavke, ki je zaradi tega izgubila skrbništvo nad otroki, čeprav je bil njen partner nasilen do nje. Stigma je bila tako močna, da je otroke dobil on, ki je pozneje to žensko tudi umoril.       
Carol Harrington
Carol Harrington poudarja, da so bile predstave nekaterih o prihodkih z naslova spolnega dela pred legalizacijo nerealne. Foto: Dani Modrej
       Se pa veliko spolnih delavcev pritožuje nad sodobnimi aplikacijami, kot je denimo Tinder, prek katerih lahko ljudje pridejo do priložnostne spolnosti.       
Carol Harrington
Na Novi Zelandiji ideja o kriminalizaciji strank ni bila deležna široke podpore. Foto: Dani Modrej
       V evropski neoliberalni ekonomiji je tudi več revščine med ženskami, in politika pač najlažje pokaže s prstom na te grozne moške, ki želijo, da bi bile ženske spolne sužnje, namesto da bi se lotili napak lastnih politik.       
Carol Harrington
Carol Harrington poudarja, da je pri spolnem delu treba upoštevati tudi ekonomske okoliščine posameznika. Foto: Dani Modrej
       Pred časom je moj kolega napisal članek o tem, kako spolni delavci pred vstopom v to delo mislijo, kako bodo zaslužili več, a na koncu ne. Preprosto je privlačna misel stotih dolarjev na uro, pri čemer se pozabi na vse ure, ko ne zaslužiš nič. Ta misel, da bodo zaslužili več, pa ostane tudi, ko se lotijo spolnega dela, saj o teh stroških in izgubljenih urah ne razmišljajo veliko.       
Carol Harrington
Carol Harrington opozarja na pritiske, ki na Novo Zelandijo prihajajo iz drugih držav. Foto: Dani Modrej

Dodaj v

"Kriminalizacija strank pomeni tudi stigmatizacijo spolnih delavcev"

Intervju s Carol Harrington
1. december 2017 ob 06:35
Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob legalizaciji spolnega dela na Novi Zelandiji je marsikdo mislil, da bo obogatel, bodisi z delom bodisi z odprtjem javna hiše, a na koncu se je izkazalo, da je donos primerljiv z nižjimi poklici v storitvenem sektorju, poudarja Carol Harrington z univerze Victoria.

Carol Harrington je predavateljica na School of Social and Cultural Studies, raziskovalno pa se ukvarja s politikami nasilja nad ženskami, spolnega nasilja in spolnega dela. Poudarja, da se je po legalizaciji spolnega dela na Novi Zelandiji leta 2003 na tujih institucijah pojavilo več trditev o tem, da sta se povečala obseg trgovine z ljudmi in povpraševanje po spolnem delu, čeprav te trditve sploh niso podkrepljene s podatki.

Kljub temu na Novi Zelandiji tema spolnega dela ni sprožila moralne panike, temveč se je obravnavala kot olajševanje življenja manjšini spolnih delavcev in njihovih strank. Po njenem prepričanju je razlika med Novo Zelandijo in Švedsko, kjer so stranke kriminalizirane, tudi v splošnem dojemanju moškosti. To je bila tudi tema predavanja, ki ga je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani soorganiziral Mirovni inštitut.

Čeprav ni naklonjena kriminalizaciji, saj ta neizogibno vodi v stigmatizacijo in večje težave za spolne delavce, pa poudarja, da se tudi pri legalizaciji premalokrat izpostavljajo socialni in ekonomski vidiki v družbi, ki posameznika spodbudijo k odločitvi za spolno delo. Bolj kot legalizacija sama je po njenem mnenju pri tej odločitvi ključnega pomena obseg socialne države, ki se na Novi Zelandiji vztrajno krči.


Na Novi Zelandiji je spolno delo legalizirana dejavnost od leta 2003. Kaj to v praksi pomeni za spolne delavce oziroma kako je videti običajen delovnik v tej dejavnosti?
Obstaja več oblik spolnega dela. Imamo tradicionalne javne hiše, ki delujejo tako, da spolni delavec oziroma delavka pride vanj na zelo dolgo izmeno, ki včasih traja tudi 12 ur. Dekleta so potem zbrana v skupnem prostoru, kamor prihajajo stranke in si izbirajo, s katerim dekletom bodo odšli v drugo nadstropje. Cena ene ure storitev sicer znaša 100 dolarjev, a v praksi dekleta sprejmejo dve ali tri stranke, ali pa celo nobene na izmeno. Večina teh javnih hiš ponuja tudi alkoholne pijače, tako da se lahko stranke tudi družijo z dekleti pred izbiro, kar v praksi pomeni, da izmena vključuje veliko neplačanega dela, preden sploh pride do storitve. Druga oblika za opravljanje te dejavnosti je samostojno delo v lastnih prostorih prek oglasov, potem so pa tudi spolni delavci, ki delajo na ulicah.

Prav okoli poulične prostitucije je bilo tudi veliko polemik v času sprejemanja te zakonodaje. So bili ti zadržki okoli degradacije mest zaradi poulične prostitucije upravičeni?
Takrat so nekateri mestni sveti skušali doseči omejitev poulične prostitucije vsaj v določenih predelih mest, a te pobude niso bile uspešne. Bistvenih sprememb zaradi tega na koncu ni bilo, je pa zanimivo, da se je ta zadržek obdržal do danes. Ko je lani potres prizadel Christchurch, so se spolni delavci pač preselili iz razrušenega središča mesta v stanovanjske predele in naleteli na neodobravanje stanovalcev, a ti pravnega vzvoda za preganjanje spolnih delavcev po legalizaciji nimajo več.

Kako je bilo s spolnimi delavci pred legalizacijo leta 2003?
Spolni delavci so bili kriminalizirani, ne pa tudi stranke, torej smo imeli uzakonjena dvojna merila. Je pa res, da se ta kriminalizacija ni pretirano izvajala, temveč so policisti večinoma zamižali na eno oko. Imeli smo tudi masažne salone, ki so se tudi oglaševali in za katere smo vsi vedeli, da ponujajo spolne storitve. So bili pa pogosteje žrtve represije poulični spolni delavci, zlasti transspolni Polinezijci.

To najverjetneje kaže tudi na širšo družbeno diskriminacijo ...
Za Polinezijce, ki so pri nas obravnavani kot tujci, vsekakor obstaja večja verjetnost, da bodo brezposelni in revni. V družbi so sicer izključevani tudi staroselci Maori, a njihovo izključevanje poteka na drugačen način. Tako da tudi znotraj hierarhije spolnih delavcev Polinezijci potegnejo krajši konec. Običajno so to ljudje, ki so marginalizirani in živijo v revščini, zato se tudi zatečejo k spolnemu delu. Je pa skoraj nemogoče, da tak delavec dobi službo v elitni javni hiši. Raziskave pa so pokazale tudi, da v elitnih javnih hišah večinoma delajo višje izobražene belke, ki se tudi oglašujejo kot razgledana dekleta, ki govorijo različne jezike in imajo rade spolnost. Med njimi se znajde včasih tudi kako dekle azijskega rodu, ki pa je prav tako oglaševana kot dekle, ki govori angleško in je rojena tu. Poleg izobrazbe obstaja torej tudi hierarhija na podlagi rase.

Ki prav tako odraža tudi širšo družbeno hierarhijo?
Absolutno, a po drugi strani je tu treba poudariti, da se družba ne zanima pretirano za prostitucijo, ki ni bila nikoli predmet širše javne razprave ali celo moralne panike, kot se je to zgodilo ob razpravah o dopustnosti porok za istospolne pare.

Zakaj je prišlo do takšne razlike med obravnavo istospolnih partnerjev, ki so bili predmet moralne panike in prostitucije?
Na Novi Zelandiji ni veliko kritike moškosti, tako kot npr.v Evropi, zato se pri spolnem delu ne zdi, da gre za temo, ki zadeva vsakogar. Večina ljudi ne opravlja spolnega dela oziroma niso stranke spolnih delavcev, zato se je ta zakonodaja obravnavala kot lajšanje življenja tej manjšini. So bili sicer pomisleki, da se bo število strank ali spolnih delavcev povečalo, a širšega vpliva niso dosegli. Je pa širši pomislek nastal ob dekriminalizaciji marihuane, ko so vsi poudarjali, da bodo otroci zaradi tega pogosteje posegali po marihuani. Podobno so nekatere organizacije trdile ob porokah istospolnih parov, ko so nastopile s strahom, da se bo povečalo število istospolno usmerjenih. Te organizacije so se pozneje tudi opravičile, saj se ni zgodilo nič drugega, razen tega, da se je nekaj parov lahko poročilo.

Torej je marginalizacija določene teme na manjšino spodbudna z vidika pravne ureditve?
Sama sem na področju spolnega dela naklonjena tej zakonodaji, a vendarle me je zaskrbel ta odnos ob sprejemanju zakonodaje, češ da gre za najstarejšo obrt, ki jo moramo sprejeti kot tako. Nihče se takrat ni spraševal o socialnih razlogih, zakaj se ljudje odločajo za spolno delo. Takrat sem večkrat poudarila, da je to tudi neposredna posledica povečevanja revščine in rezov v socialne transferje. Nekoliko cinično rečeno, najprej so materam samohranilkam znižali dodatke, nato pa jim omogočili legalno opravljanje spolnega dela.

Vrniva se k legalizaciji spolnega dela. Kaj se je za spolne delavce takrat spremenilo?
Najprej to pomeni, da se lahko obrnejo na policijo po pomoč, če pride do kakršnih koli težav. Zlasti to velja za poulične delavce, ki pa so po raziskavah pogosteje žrtve nasilja mimoidočih objestnežev kot pa strank. Zdaj lahko take incidente prijavijo, in kolikor mi je znano, jih policija tudi korektno obravnava. Sicer pa je bilo veliko ljudi, ki so mislili, da bodo po legalizaciji lahko obogateli z odprtjem svoje javne hiše, a so na koncu ugotovili, da se s tem delom zasluži precej manj, kot so sprva mislili. Glede povpraševanja oziroma povečevanja strank pa nimamo podatkov. Mogoče se je število strank nekoliko povečalo, a podatkov ni. Se pa veliko spolnih delavcev pritožuje nad sodobnimi aplikacijami, kot je denimo Tinder, prek katerih lahko ljudje pridejo do priložnostne spolnosti. Te aplikacije naj bi zelo posegle v povpraševanje po spolnem delu, a kot že rečeno, natančnih podatkov o tem nimamo.

Kaj pa z vidika neplačanega dela v javnih hišah? Kako je to področje pravno urejeno?
Kolikor vem, morajo nekje spolni delavci in delavke plačati določen odstotek, to je okoli tretjino zaslužka. V drugih javnih hišah pa pač plačajo ob vstopu določeno postavko zato, da lahko opravljajo izmeno. Obstajajo tudi prakse, ko delavce denarno kaznujejo, če zamudijo ali preskočijo svojo izmeno, kar je najverjetneje nezakonito z vidika delovne zakonodaje, a nevladne organizacije opozarjajo, da same zoper te prakse ne morejo narediti veliko, če se delavci nanje ne pritožijo. So pa tovrstne prakse v vseh poklicih, saj je veliko primerov, ko se z delavci ravna neprimerno, a se ti bojijo za svoje službe in se ne pritožijo. S tega vidika so spolni delavci v podobnem položaju kot nižji segment storitvenega sektorja. Mogoče zaslužijo nekoliko več, a če upoštevate vse neplačano delo in trud, ki ga morajo vložiti v svoj videz, ta zaslužek spet ni toliko višji.

V svojem delu primerjate odnos do prostitucije na Novi Zelandiji, kjer je legalizirana, s Švedsko, kjer so kriminalizirane stranke. Se je tudi na Novi Zelandiji pojavila ideja o kriminalizaciji strank?
To je zagovarjalo nekaj redkih feministk, ampak nikoli ni prišlo do širše debate o tem. V času sprejemanja legalizacije se je pojavilo tudi tako dopolnilo, a ni prejelo podpore. Tudi večina feminističnih skupin ni bila naklonjena tej ideji, temveč so dekriminalizacijo podprle, saj zagovarjajo stališče, da je najprej treba prisluhniti tudi spolnim delavcem in njihovim željam. Tudi akademska skupnost ni bila naklonjena kriminalizaciji strank.

Zakaj pa je prišlo do tega na Švedskem?
Na Novi Zelandiji je pač prevladalo izhodiščno stališče, po katerem je pred raziskavo treba upoštevati tudi ljudi, o katerih raziskava poteka. Sama tako ne razumem feminističnih raziskovalk v Evropi, ki na tem področju sploh ne upoštevajo glasov spolnih delavcev. Sicer razumem, zakaj je v Evropi prišlo do kriminalizacije strank, a s feministične perspektive to nima smisla. Sama osebno to vidim kot način okriviti moške za ekonomske težave žensk. V evropski neoliberalni ekonomiji je tudi več revščine med ženskami in politika pač najlažje pokaže s prstom na te grozne moške, ki želijo, da bi bile ženske spolne sužnje, namesto da bi se lotili napak lastnih politik. Na Novi Zelandiji je odnos do moškosti bolj mil, v smislu, da bodo fantje pač ostali fantje, medtem ko je na Švedskem družba usmerjena v ustvarjanje moškosti. Del tega ustvarjanja je tudi prepoved spolnega dela, mislim pa, da so tudi zelo strogi do določenih oblik pornografije. Na Novi Zelandiji imamo nasprotno tradicionalno liberalen odnos in je tako obveljalo prepričanje, da država ne sme posegati v zasebnost posameznika.

Kakšne so posledice kriminalizacije strank?
Na Švedskem in Norveškem in tudi deloma v Veliki Britaniji je bilo nekaj raziskav glede kriminalizacije strank. Za poulične spolne delavce to predvsem pomeni, da morajo iti na neko nevarnejše mesto, kjer ni varnostnih kamer, ki bi posnele njihove stranke oziroma njihove registrske tablice. Ampak to tudi stigmatizira spolne delavce, saj ne moremo stigmatizirati strank, ne da bi ob tem tudi stigmatizirali spolne delavce. Za te ljudi je že tako dovolj slabo, da živijo s stigmo, tako da ne vem, kako lahko nekdo trdi, da je to v interesu žensk.

Torej jih doleti poleg stigmatizacije še poslovna kazen v smislu oteževanja dostopa do strank?
Tako je. Tudi če se ne strinjate z načinom, kako se preživljajo, to ne koristi, če ne ponudite alternativnega načina. Na Švedskem je bil znan primer spolne delavke, ki je zaradi tega izgubila skrbništvo nad otroki, čeprav je bil njen partner nasilen do nje. Stigma je bila pač tako močna, da je otroke dobil on, ki je pozneje to žensko tudi umoril. Torej tudi če spolne delavke niso kriminalizirane, so obravnavane kot manjvredne in neprimerne za vlogo starša. To nikomur ne prinese nič dobrega.

Na Novi Zelandiji je dejavna tudi organizacija New Zealand prostitutes’ Collective (NZPC). Kako se je njeno delovanje spreminjalo skozi desetletja?
Predvsem so zrasli in postali zelo instucionalizirani, zdaj je to kolektiv, v kateri so združeni lokalni in interesni centri te organizacije. A njihovo stališče je, da se ne pojavljajo veliko v javnosti, čeprav se mediji pri zgodbah s področja prostitucije vselej obračajo nanje. Niso pa dejavni v smislu javnega aktivizma in tudi glede javnih debat so zelo previdni, saj se vselej bojijo napačnih interpretacij in moralne panike. Njihovo delo je zato bolj usmerjeno na teren in stik s posameznimi skupnostmi.

Je ta strah pred moralno paniko utemeljen?
Imeli smo primere, ko so organizacije iz tujine prihajale pojasnjevat, da naš zakon ni uspel in da se je povečala trgovina z ljudmi. Sama sem se srečala s primerom študentke, ki je želela sprožiti kampanjo, ki bi jo financirala neka ameriška organizacija in s katero naj bi zatrli povpraševanje po spolnem delu. Ko sem jo podrobneje povprašala o zamisli, sem ugotovila, da sploh ni vedela, kaj želi početi. Pred kratkim je tudi izšla knjiga o spolnem delu na splošno, imela je pa tudi poglavje o Novi Zelandiji, kjer je zapisano, kako se je stanje po legalizaciji poslabšalo in kako se je povečala stopnja trgovine z ljudmi, a nič od tega ni bilo podkrepljeno s podatki. Je pa to slabo, ker se potem ljudje sprašujejo tudi to, kaj tujci razmišljajo o Novi Zelandiji in ali vse to drži. Dobro je, da so sicer mediji izpostavili vse pomanjkljivosti te knjige. Vendar mi še vedno ne vemo natančno, zakaj pri nas ni bilo moralne panike glede prostitucije, vemo pa, da se to lahko hitro spremeni, saj moralna panika nastane zelo hitro.

Se spolni delavci na Novi Zelandiji odločajo za daljše obdobje tovrstnega dela ali pa gre za prehodno delo?
Po dostopnih podatkih je to delo, iz katerega ljudje hitro prehajajo, nekateri v njem vztrajajo, a večina to delo opravlja le nekaj let.

Se ti delavci srečujejo s težavami pri izhodu? Pri nas je večkrat slišati zadržek, da je odhod otežen tudi zaradi znatno slabših prihodkov v običajnih službah.
Nimamo raziskav na področju izhodov iz te službe, saj se ustvarjalci politik na to ne usmerjajo. Vem sicer za nekaj zgodb sicer bolj privilegiranih spolnih delavk, ki so to delo zapustile. A težko je reči, da to predstavlja večino.

In če upoštevamo tveganja neupravičenega posploševanja, kakšne so te njihove izkušnje?
Tu gre predvsem za študente, ki si s tem delom financirajo študij, po koncu pa začnejo delati v običajnih službah. So pa pri teh dekletih bolj kot dohodki v ospredju druga vprašanja, predvsem v smislu prostega časa in časa za otroke, saj imamo na Novi Zelandiji zelo veliko težav na področju varstva otrok. Tudi meni je bilo lažje biti mama, ko sem delala na Madžarskem, saj otroci začnejo pouk ob osmih in nadaljujejo z zunajšolskimi dejavnostmi do štirih, medtem ko v Novi Zelandiji začnejo ob 9. uri in petnajst minut, pouk končajo pa ob treh. Veliko dejavnosti po tem zanje ni na voljo, zato morajo starši sami ugotoviti, kako uskladiti delo in pobiranje otrok iz šole. Ob tem je tudi veliko šolskih počitnic, zato je potrebno nenehno usklajevanje med otrokom in službo. Občutek imam, da odločevalci na Novi Zelandiji razmišljajo v okvirih, da je veliko mam preprosto doma ali pa da delajo v zmanjšanem obsegu. Spolni delavci imajo pač precej bolj fleksibilne urnike.

Ni pa spolno delo bolj donosno?
Mogoče nekoliko bolj od plač v nižjih položajih storitvenega sektorja. Pred časom je moj kolega napisal članek o tem, kako spolni delavci pred vstopom v to delo mislijo, kako bodo zaslužili več, a na koncu ne. Preprosto je privlačna misel stotih dolarjev na uro, pri čemer se pozabi na vse ure, ko ne zaslužiš nič. Ta misel, da bodo zaslužili več, pa ostane tudi, ko se lotijo spolnega dela, saj o teh stroških in izgubljenih urah ne razmišljajo veliko. Tako ta napačna pričakovanja odigrajo tudi pomembno vlogo pri zapuščanju spolnega dela, saj menijo, da bodo v običajni službi zaslužili manj. Po tem je spolno delo primerljivo z igralskim poklicem, v katerem nekaj ljudi uspe in tudi veliko zasluži, a večina ostane na nizkih prihodkih.

Kaj pa morebitni drugi zadržki glede predsodkov zunaj sfere spolnega dela?
Odvisno. Poznam dekle, ki je zapustilo to delo, in mislim, da veliko ljudi v njeni bližini sploh ni vedelo, da je to delo opravljala. Drugo dekle, ki ga poznam, tudi razmišlja o tem, pa je glede svojega dela zelo odprta in tudi družinski člani vedo, s čim se ukvarja. Skratka veliko je odvisno od ljudi, s katerimi si obkrožen, in njihovega odnosa do tega. Je pa tudi veliko odvisno od posameznikovega odnosa do telesa, zasebnosti in mej. Poznam dekle, ki se je med študijem preživljala s čiščenjem javne hiše, pa čeprava tega ni obsojala, ni želela opravljati spolnega dela. Preprosto se ni počutila dovolj udobno v tej vlogi.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
black_barn
# 01.12.2017 ob 08:10
Dokler ne gre za lastno hči, smo vsi liberalni.
luckyss
# 01.12.2017 ob 07:15
Vedno ob legalizaciji, pa naj si gre za droge ,alkohol ali prostitucijo, največ škode utrpi mafija..
Zato se politiki tako krčevito upirajo tem legalizacijam, saj se bojijo upada "dodatnih" prihodkov ;)..
borchica
# 01.12.2017 ob 07:53
mike1968
Čas je, da se tudi pri nas dekriminalizira prostitucijo.


Prostitucija je dekirminalizirana od leta 2003, torej že 14 let.
Binder Dandet
# 01.12.2017 ob 07:13
zakaj prejemam minuse? samo dejstvo sem izpostavil. vecina ljudi ne ve za to ureditev pri nas. sam nisem ne korisnik ne podpornik prostitucije.
Krimsky
# 01.12.2017 ob 07:42
Stara kitajska modrost "Najbolje vlada tisti, ki vlada najmanj" ...
~
... je za večino nedoumljiva.

Prepovedujemo zdravilne rastline, vtikamo se v stvari, ki se nas ne tičejo ('misijonarski položaj' so npr. izumili misijonarji), ob trženju spolnih uslug pozabimo na vse floskule o 'svobodnih trgih', ... ki jih sicer vneto zagovarjamo ...

Nedoslednost v mišljenju, intelektualna šlamparija, ima žal domovinsko pravico na marsikaterem podstrešju ...
Seneca
# 01.12.2017 ob 07:15
Legalizirajmo prostitucijo po vzoru Avstrije in omogočimo bolj dostojno in varno delo "spolnim delavcem", onemogočimo izsiljevanje in izkoriščanje deklet s strani lastnikov " ilegalnih bordelov, poberimo davke in zadržimo milijone za katere Avstrijci pravijo, da jim jih v njihove nočne klube prinesejo slovenske stranke.
obelix complicus
# 01.12.2017 ob 07:47
Ob teh vprašanjih mi najprej pride na misel tisti stari vic, kjer se dva možakarja pogovarjata o homoseksualcih:
A: vsi smo homoseksualci
B: jaz že ne
A: no, a bi se mi prepustil za 100€
B: prav sigurno ne
A: kaj pa za 1000
B: ne
A: kaj pa za 100 000
B: no, za to pa že mogoče
A: no, vidiš, vsi smo homo, sam denarja ni ...

Kriminalizacija prostitucije je čisto brez veze. Prostitucija je vedno bila in vedno bo ...bo že našla pot, takšna je pač človeška narava.
kot je nekdo rekel, posnemajmo Avstrijce. Pri njih je to delo legalno in lokalnim skupnostim prinaša zelo velike dohodke. Da ne omenjamo izjemno nizkega rizika za javno zdravje zaradi obveznih zdravniških pregledih.
Če si zatiskamo oči pred problemom, če ga kriminaliziramo in preganjamo, še ne pomeni da bo izginil ... samo še bolj mafijsko in rizično bo vse postalo.
kot sem rekel ... za vzor si vzemimo Avstrijo.

Pa en lep dan želim vsem.
tanj
# 01.12.2017 ob 07:35
Naše spolne delavke in spolni delavci komaj čakajo, da bodo lahko začeli plačevati prispevke ter zraven še kupili davčne blagajne in v državno blagajno prispevali tudi davek od dobička. Sploh zvodniki so že čisto na trnih...
BepaJoseph
# 01.12.2017 ob 07:06
Omogočiti možnost legalnega poslovanja (zdravstvena kontrola in zavarovanje, ter plačevanje davkov...) na posamezniku-ici pa je, če mu je ta način zaposlitve všeč... Neumnost je, da "najstarejši" poklic na svetu krimiliziramo, oz delavce v njem moralno obsojamo, ker za pravi denar smo mi vsi isti...
kuharica
# 01.12.2017 ob 08:15
Če je s prostitucijo povezanno dvojno življenje in neiskrenost do tistih, ki jih imaš najraje, gre za čisto degradacijo odnosov, družbe...
black_barn
# 01.12.2017 ob 09:01
kacjipastir

Razen če mislite, da je morebitna nezakonitost prostitucije edino, kar preprečuje, da bi vam hči zamenjala poklic??

Noup - gre za to, da smo vsi pametni, ko je pa potrebno dati denar na mizo, se pa stvar ustavi (denar revnim študentom, denar za programe, s katerimi bi spolnim sužnjam, ki jih je pri nas ogromno, našli drug poklic itd). Brez keša se ne zgodi nič.

In ja, morda bo ljudi zbrihtala samo misel na to, da bi njihova hči morala trikrat na dan v posteljo z debelim direktorjem, ki lahko z njo počne, kar želi.
Rosimario
# 01.12.2017 ob 08:50
Ob nedeljah bi morale biti spolne delavke plačane dvojno.Ne vem zakaj se panožni sindikat(mirovni institut)ne bori za to
Binder Dandet
# 01.12.2017 ob 06:48
predno se zacno pisati ideje, da bi bilo prostitucijo dobro legalizirati.

"FURS: prostitucija enakovredna preostalim obdavčljivim prihodkom
Na Finančni upravi (FURS) pojasnjujejo, da je bila prostitucija julija 2003 opredeljena kot poklic in kot zakonita dejavnost. Je pa nezakonito, če to počneš brez prijave takšne dejavnosti. “Če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja to dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen za opravljanje tega dela oziroma dejavnosti, se šteje kot delo na črno,” so zapisali na Finančni upravi. Za namene obdavčitve se dohodki iz prostitucije obravnavajo enakovredno s preostalimi obdavčljivimi dohodki. Tako niso izvzete niti pri davčnih blagajnah."
https://www.rtvslo.si/slovenija/seks-kolicina-ena-cena-po-ceniku-60-evrov/390951
borchica
# 01.12.2017 ob 08:14
RJSlo
Še ena dobra stran komunizma. Takrat je bilo to zastonj.


Tega je bilo takrat manj, ker ni bilo takih socialnih razlik in ni bilo ljudi, ki so v to prisiljeni zaradi preživetja, saj nikogar ni bio na ulici brez dohodkov. Ni bilo klošarjev, ker je družba drugače delovala. Prostitucija na visokem nivoju je bila pa prav tako prisotna, ampak na drugačen način, sedaj pa se zgledujemo po "vsemogočnem zahodu, ker oni vedo že bolje od nas, kako se tem stvarem streže".
pero5
# 01.12.2017 ob 09:49
Taksisti jokajo zaradi Uberja, hotelirji se pritožujejo nad Airbnb, prostitutke pa tarnajo, da si folk s Tinderjem prelahko najde priložnostni f... Joj no.
Binder Dandet
# 01.12.2017 ob 07:14
bepajoseph je dokaz, zakaj sem moral to nalimat. pravi, da poklic kriminaliziramo. ni res. kriminaliziramo nelegalno dejavnost. ce pa je prijavljena, pa placujejo davke kot vsak drug.
sisoruen
# 01.12.2017 ob 08:46
Ženska ve, kaj govori. Trije bistveni vidiki pri prostituciji, ki jih izpostavlja:

Nihče se takrat ni spraševal o socialnih razlogih, zakaj se ljudje odločajo za spolno delo.

1. Treba je ločevati med ženskami, ki se za prostitucijo odločajo, ker jim tak poklic ustreza in med tistimi, ki pač prostitucijo vidijo kot zadnjo možnost preživetja in tretjič tistimi, ki so v to od drugih prisiljeni. Skratka, prostitucija pač mora biti svobodna izbira.

"Kriminalizacija strank pomeni tudi stigmatizacijo spolnih delavcev"

2. Glede na točko ena je popolna legalizacije prostitucije edini način, da družba določeno populacijo ljudi, v kateri so predvsem ženske, obravnava enako, nediskriminatorno in brez stigme. Vse ostalo je slepomišenje v škodo žensk in njihovih pravic.

"Tudi če se ne strinjate z načinom, kako se preživljajo, to ne koristi, če ne ponudite alternativnega načina. Na Švedskem je bil znan primer spolne delavke, ki je zaradi tega izgubila skrbništvo nad otroki, čeprav je bil njen partner nasilen do nje. Stigma je bila tako močna, da je otroke dobil on, ki je pozneje to žensko tudi umoril."

3. To je pa eden od mnogih za ženske negativnih učinkov feministične "skrbi" z ženske, ki v tem primeru deluje z roko v roki s patriarhalno paternalistično ideologijo, ki hkrati kaže na dvoličnost švedkega pristopa do prostitucije. Po eni strani kao dekriminalizirajo prostitucijo v delu, ko gre za nudenje spolnih uslug, po drugi strani pa te ženske še vedno silijo v ilegalno prostitucijo, ki jim ne nudi nobene zaščite, hkrati jih pa še vedno obravnavajo kot drugorazredne državljane, torej slabše je to, da si prostitutka kot to, da si do žensk nasilen. Feministična pamet pač, ki je v tej zadevi popolnoma enaka patriarhalno paternalistični in gre takole: ženska si zasluži spoštovanje, skrb, varnost, zaščito, pravice itd. le v tistem primeru, ko je pripravljena v družbi delovati v vlogi, ki je v skladu z neko ideologijo, če ne, bo pač margilizirana in stigmatizirana. To je realnost tako patriarhalno paternalistične ideologije kot feminizma. Razlika je le v razlogih. Razlog patriarhalnega paternalizma je v interesu obvladovanja žensk kot takem, razlog feminizma je pa v interesu obvladovanja žensk z namenom škodovati moškim.
black_barn
# 01.12.2017 ob 09:04
Tole pa poanta vsega skupaj:

Nekoliko cinično rečeno, najprej so materam samohranilkam znižali dodatke, nato pa jim omogočili legalno opravljanje spolnega dela.
Binder Dandet
# 01.12.2017 ob 08:37
@borchica:
"Ni pa prostitucija še legalizirana in država od nje ne pobira davkov. "

Tole je res boj z mlini na veter. Preberi moj prvi komentar (prvi pod člankom). Prostitucija je v Sloveniji legalizirana. Lahko prijaviš dejavnost. Nelegalno je, če dejavnosti ne prijaviš.
mike1968
# 01.12.2017 ob 08:28
borchica

prav imaš.

V mislih sem imel, da bi se zadeve legalizirale na način, da se zadeve ne bi odvijale v stanovanjih, kjer so dekleta pod vplivom raznih zvodnikov, nekatere pod prisilo, nekatere pač ne.

Prostitucije je v Sloveniji ogromno in posledično gre za velik odliv denarja mimo davkarije, zdravstveno varstvo "spolnih delavk" pa je na podnu, saj ni nobene kontrole nad raznimi bolezni.

"Spolne delavke" bi morale delati v javnih hišah in 1 x na mesec bi morale na pregled k zdravniku.

Po ensi strani smo taka puritanska država, po drugi strani pa samo mirno gledamo kako nam ropajo državo.
henodarling
# 01.12.2017 ob 08:22
Ja black_barn, moj plus!!!

In še dodajam, dokler ne gre za ženo !?
obelix complicus
# 01.12.2017 ob 09:09
doba:
Spolnost brez ljubezni in spoštovanja spolnega partnerja je uporaba (zloraba) živega človeka za vibrator. To lahko počne osebnosto nerazvit in nezrel človek (morda duševno poškodovan) in bi ga morali nujno zdraviti. Zato sem proti legalizaciji prostitucije.

S tabo bi se strinjal v primeru, da storitve uporablja človek, ki je v neki zvezi .... .... v nasprotnem primeru je to čisto moraliziranje v stilu RKC ... spolna vzdržnost ni nekaj naravnega ... tudi celibat ne, zato je med drugim toliko izstopov mlajših duhovnikov .... lahko je o tem moralizirat nekomu, ki ima partnerja in ima 'tovrstne zadeve' pokrite in izpolnjene doma.
Kaj pa naj naredi cela vojska tako imenovanih 'stricev', ki nimajo partnerjev ... koliko časa lahko vzdržijo v neprostovoljnem celibatu ... kaj se potem dogaja z njimi ... tudi oni imajo namreč čisto zdrav spolni nagon ...
da ne bi o tem, kako lahko takšen siloma zatrt nagon pripelje do nezaželenih spolnih deviacij (pa si bom zopet sposodil duhovščino in širok pojav pedofilije ...)

... sposobni moramo biti širšega pogleda na zadevo, ne pa moralizirati iz udobnega objema naših izpolnjenih želja ....

Samo toliko
anomis
# 03.12.2017 ob 03:22
@sisouren:

Za uvod: nič ni treba kričat, psovat, zmerjat in žalit, ker pač nimaš prav, pa hočeš imet na vse kriplje prav, ker si pač agresiven in ideološko omejen. Odrasti in ozavesti se, pa bo bolje. Se ti pa rada prilagodim na nivoju komunikacije. Luštno je psovat nekoga, ki si to očitno zasluži.

"Skratka, a delavka na minimalcu za trakom pa ni socialni problem? Zakaj torej država ne poskrbi, da se nobeni ženski ne bo treba matrati za tekočim trakom? A zato, ker tebe to ne zanima, ker ne gre za seks, da katerega gojiš patološki odpor? :D"


Delavka za tekočim trakom bo celo za trakom lahko dočakala penzijo, prostitutka v bordelu ali na ulici bo revna, izmozgana in psihično ubita vsaj po desetletju, pri čemer bodo šla v franže njena najlepša leta mladosti. Kasneje se po lahko zaposlila za tekočim trakom, če bo še živa, toliko močna in nerazfukana še od droge poleg nagnusnih dedcev, ki lapajo take pokvarjene idotizme kot ti. Lahko to razumeš???


Delavka za trakom ni podvržena narkomaniji, da bi sploh lahko opravljala svoje delo, kar je serijska spremljevalka prostitucije (če bi imel kaj psihološkega znanja in bi te brigalo, bi vedel, zakaj). Delavka za trakom ni nujno iz disfunkcionalne družine ali/in žrtev spolne zlorabe, kar je v ogromno primerih nizke prostitucije razlog. Delavka za trakom ponavadi ni pripeljana za trak iz druge države v usranem kombiju in odvzetim pasošem, ne da bi vedela, v kakšne razmere gre "delat". Delavka za trakom ponavadi ni žrtev groženj in prisile kriminalnih združb, če ne bo pred raznimi idiotskimi sisoureni izigravala, kako rada fuka z njim.

In nisem prejela odgovora na vprašanje, ali bi Ti konkretno šel za pol leta delat v bordel kot prostitut (vedel bi, da bo po pol leta konec muke) z enakimi občutki kot če bi šel delat za tekoči trak? Misliš, da bi te starši kot mulca poslali delat vsaj med počitnicami v bordel kot mnogi starši napotijo delat svoje mladostnike??? Misliš, da bi morali delo v bordelu vključit po legalizaciji med ponudbami za dijaško ali študentsko delo??? Bi ti šel??? Bi poslal v bordel svojo hčer ali sina (morda samo hčer?!). Premoreš toliko empatije in zdrave pameti, da si sploh predstavljaš, o čem je govora. Dokler si na ta vprašanja pošteno ne odgovoriš, nimaš kaj bevskat o tej temi sploh!

2. "Zakaj te moti, da imajo te ženske, če si to želijo, priložnost, da se iz te bede izkopljejo s tem, da pač svobodno izkoristijo svoje telo? A zato, ker imaš ti spet patološki odpor do spolnosti?"


Težko je verjet, da je kdo tako neumen, da postavlja taka primitivna vprašanja. Nobena ženska si ne želi pristat v bordelu. Misliš, da bi si ti želel pristat v bordelu, če bi izhajal iz revne familije, kjer bi te foter pijanec po možnosti še posiljeval, mama pa rosno mlado nagnala od doma? Pokvarjenost in psihopatija brez dna je to, kar lapaš. Definicija patološkega odpora do spolnosti ni, da oseba noče fukat z vsako gnusobo, ki se mimo sprehodi, za drobiž. Ravno obratno. obratno. Patološka degeneracija na področju spolnosti pomeni na primer promiskuiteta ali nimfomanija, ki je tudi povezana z zlorabami v otroštvu, ponavadi kar v primarni družini. Jaz tega problema nimam. Hočem fukat z osebo, ki jo sama izberem, ne z osebo, ki zgolj izbere mene. Hočem fukat z osebo, ki se mi ne gnusi. In temu se ne reče patologija, bumbar!! Abnormalno nerazgledan si. Ali pa si ti pač promiskuiteten in bi pofukal vsako sosedo, tudi če se ti gnusi. Potemtakem ti svetujem, da poiščeš pomoč, ker si gotovo zelo nesrečen in iz leta v leto boš bolj razsut, namesto da širiš ideologijo seksualne patologije, ob kakršni se človek pač ne more počutit dobro. Tako kot se alkoholik ali narkoman ne počuti dobro, tudi ko se počuti dobro, medtem ko pije ali si zabije šus v žilo. Prostovoljno in svobodno brez hudih psihičnih posledic (s tem pa tudi operativnih) noben človek ne fuka serijsko s komerkoli, ne da bi izbiral. Za delavke za tekočim trakom nič od tovrstnih problemov ne obstaja neposredno vezano.

"Raje jim privoščiš, da se iz ene bed preselijo v drugo bedo izkoriščanja ilegalne prostitucije. :D Tipično seksistično feministično. :D "


Očitno ne, saj sem zapisala, da sem Za dekriminalizacijo in zakaj sem proti legalizaciji. Jaz očitno privoščim prostitutkam več kot ti. Ne privoščim jim, da jim država pobira denar, ki ga krvavo zaslužijo. Ti, pokvarjen šovinist in zlorabljevalec, jim seveda privoščiš, da bodo zaslužile še manj, kar se zgodi po legalizaciji obvezno, še posebej na nizkih nivojih prostitucije, ki je itak edina problematična, saj visoka prostitucija ne deluje po mehanizmih, da bi se je kaj dotikalo stališče države ali jebenih sisourenov, ki si jih sploh privoščit ne bi mogli.

" ... kot pa ponujati svoje telo za plačilo. :D"


Ponujanje telesa za plačilo ne obstaja! Oziroma obstaja izključno v primeru nekrofilije, v kolikor nekdo prodaja truplo stranki, ki pač prakticira nekrofilijo. Če je telo živo, pa vsebuje dušo, psiho in vse, kar je neodtujljivo od telesa. Zato je to flancanje o prodajanju telesa pač flancanje pokvarjencev, ki mislijo, da so bralno verbalno manipulativni. No, zame so prozorno bebavi.

"/.../ki ženski ne nudi nobenih pravic, nobene varnosti ali zaščite."


Če je prostitucija dekriminalizirana, lahko vsaka prostitutka prijavi policiji zlorabo, če ji to uspe. Vemo pa, da so to zgolj formalizmi, ki v praksi nimajo štofa. Sprenevedavo blejanje me pa odbija. Legalizacija ponavadi državo le razveseli, da prostitutke dodatno obira, zvodniki itak niso vezani na legalizacijo in dokazano je, da se ob legalizaciji poveča število klientov med policijo. Policija torej raje fuka kot pa nudi kakšno zaščito in raziskuje, kaj se dogaja po cestah in bordeli. Vozakajo se okoli, kao preverjajo in se zajebavajo. Ker za državo izkoreninjanje prostitucije ni prioriteta, tudi dobri kadri preprosto nimajo nalogov, da bi delovali učinkovito. Saj si prebral tudi v tem članku. Država zniža dodatke materam samohranilkam in legalizira prostitucijo. Tako je v praksi. Čao bao!! Če ti ob tem ne gre na bruhanje, si osebnostno moten.

Če odloča sama, potem je seveda kurba. In ta njena svoboda je po tvoje kriminal. :D Tako da povej mi, kako je tvoja ideologija drugačna o moškega šovinizma, ki deluje povsem pa enakem principu. :D


Zakaj bi bilo to po moje kriminal, če podpiram dekriminalizacijo. Res imaš težave z branjem in logiko. Zame niso izrodki človeškega roda prostitutke, pač pa odurni, seksualno frustrirani, mentalno zarikani in nedojebani klienti. Nisi pokapiral?!

"Ne, v srednjem veku prostitutke niso imele socialne varnosti, ki jo imajo tam, kjer je prostitucija legalizirana. :D"


Hahahaha ... Socialna varnost. Ja, seveda. Polna penzija po fukanju do šestdesetega leta, odlična zdravstvena oskrba, da lahko fuka do šestdesetega leta in socialno varno plačevanje davkov državi od tistega skromnega drobiža, ki ga zasluži z ubijanjem svojega telesa in duše. Nisi priseben, da take blejaš!

"Dekriminalizacija ne rešuje ničesar, ker ostajajo te ženske enako stigmatizirana in nezavarovane. Še vedno so se prisiljene za preživetje skrivati in izpostavljati vsem nevarnostim ilegalne prostitucije."

Ma ne mi s takimi kozlarijami. Boljše življenje bodo imele v bordelih in na ulicah, ja. In kmalu prostitucija ne bo več stigmatizirana. Krasno. Sisouren bo svojo hčer 16 letno hčer kmalu lahko odpeljal v bordel, da bo oddelala svoj prvi honorarni šiht in se kasneje zaposlila v uglednem bordelu. Potem bo postala ponosna mama s partnerjem, ki bo ugleden član družbe in bo svojo partnerko in mater svojih otrok večkrat obiskal na delovnem mestu v bordelu, da gresta za pavzo na kosilo. Sisouren bo kot ponosni oče spolne delavke in dedek ganjen.
Daj, ne delaj se norca iz sebe. Navaden nadut snob si, ki take lapa, ker misli, da se njemu ne more zgodit, kaj šele tvojim potomcem, če bi jih imel, ker ti si pač posvečen, a ne .... Tiste kurbe so pa pač "drugačne" in se pač "drugače" odločajo, kar ti, seveda spoštuješ, kot bi spoštoval nekoga, ki želi prodat ledvico, ker nima za proso. Mah, jebi se!

"Seveda je zate lapanje, ker biti prostitutka je zate biti nevreden imeti otroka. :D"

Ah, zame je redko kdo vreden, da ima otroka ... hohoho, prostitutka pa predvsem zelo neprimerna.

"V sloveniji imaš študentke, ki za tistih par evrov opravljajo razna študentska dela, da nekako finančno spravijo zadeve skozi, po drugi strani imaš pa študentke, ki na mesec zaslužijo do 7.000€. :D Ker jim ni problem dati nog narazen. :D Po štirih, petih letih študija, se prve trudijo iskati zaposlitev, druge pa s prihranjenim kapitalom odprejo svoje podjetje. Resničen primer iz medijev. :D In sedaj mi povej razlog, zakaj bi jih obsojali? :D"


To so zelo redki primeri študentk, ki naletijo na tako dobro nišo in gre za višjo (ne ravno visoko) prostitucijo. In te študentke se niti pod razno ne nameravajo registrirat kot prostitutke. To skrivajo in komaj čakajo, da se rešijo dirty joba, in se skušajo tolažit, da bodo ob zadovoljivem cvenku in odprtju podjetja ali kar koli že lahko pozabile na mračno preteklost in hitreje in lažje zaživele na višji nogi. Seveda se večina zajebe. Mračno skrivnost je težko za vekomaj kot takšno ohranit in dobit ali obdržat tipa, ki si ga želi, še bolj težko se je pa spopadat s psihičnimi posledicami, ki pridejo z zamikom nekaj let. Ampak to niti ni pomembo. Legalizacija da ali ne se te vrste prostitucije sploh ne tiče. Jih ne zanima in ne briga!!! Torej nima smisla polemizirat o njih.

""temnejši prihodnosti zagovarjat preprodajo notranjih organov"
Kaj je v tem temnejšega? :D Zakaj ne bi človek imel te pravice? :D Spet, ker je zate to nemoralno? Potem pač tega ne počni, v čem je torej problem?"


Aha, torej zagovarjaš tudi legalizacijo prodaje organov in blejaš o morali. Ti si abnormalno pokvarjen ali pa abnormalno zabit. Ne gre za moralo, teslo!!! Gre za to, da z legalizacijo normaliziraš nekaj, kar je zloraba človeka po človeku. Ta primer tudi v nasprotju z osnovo deklaracije človekovih pravic. Torej ne moreš pričakovat, da bi država preganjala nekaj, kar je legalizirala. Kaj šele, da bi se lahko šli razprave o odpravljanju socialnih umorov. Zakaj pa, saj dokler imaš pičko ali ledvico, ni treba reagirat. Zavzemat se je treba za odpravljanje vzrokov, da prihaja do takšnih in drugačnih zločinov nad človekom, ne pa legalizirat in lajat o destigmatizaciji. Niste normalni. Na tak način bo kmalu tudi morilec zgolj poklic. Saj padajo samo neka telesa.

"Absolutno! :D Tako kot zagovarjamo pravico do avtanazije, če te morda zanima. :D"


Pa ti si res omejen. Evtanazija človeku prihrani nepotrebne bolečine, ko je zagotovo že obsojen na smrt. Torej človeku v brezizhodni situaciji pomaga dostojanstveno in brez bolečin umret raje prej kot slej. To pomeni, da mu odobrena človekova pravica, ki jo itak sicer vsak človekpo naravi ima (da se ubije), ker mu tega nihče ne more preprečit, razen če je nepokreten, v komi itd. Človeku se torej prihrani trpljenje. Pehanje v prostitucijo in prodajo notranjih organov pa človeka peha v trpljenje in slabo življenje. Mu odvzema pravico do dostojanstva in do ohranjanja lastnega telesa in duše!!! Država pravi, da je okej, če nekdo poškoduje in zlorabi svoje telo in dušo, da lahko preživi, namesto da bi sprejela ukrepe, ki bi takšne situacije preprečevala. Pri evtanaziji pa je ravno obratno. Preprečevanje nepotrebnega trpljenja in podelitev pravice do dostojanstvene smrti. Neverjetno po potrebi površen blejač si.

"kar pomeni tudi to, da bi se preganjalo delo na ćrno, torej prostitucijo, ki ne bi bila registrirana in ustrezno obdavčena. Ampak za to pač ni interesa, ker živimi v družbi, ki jo obvladuje mentaliteta, ki jo ti tu izražaš. In potem vse obvisi v zraku. "

Tako je, zaenkrat zgolj za silo še živiš v družbi, ki jo ni popolnoma dotolkla patriarhalno neoliberalna šovinistična politika. Kaj ko bi obdavčevali še tiste žene, ki prejemajo gotovino in nakazila od svoji mož. Za to bi celo glasovala, iz inata ... hehehe ... Je pa tvoja logika balzam za neoliberalne konservativce. Spravit ljudi na kolena, uničit srednji razred, potem pa legalizira vse zločine nad človeškim dostojanstvom in lovit "barabe", ki se skušajo izvleči na črno. Pokvarjenost do praznih jajc, preko mlahavega kurca in naprej. Drugega ne morem reči.

"Seveda bi bilo bolje, če bi imele te ženske boljšo izbiro, s katero bi bile bolj zadovoljne, kot enako velja za vse izbire, ampak je pač nimajo. To je realnost. In vaše moraliziranje jim prav nič ne pomaga. :D"


Predvsem legalizacija ne samo, da ne pomaga, ampak stanje stvari še poslabša in odloži kakršnokoli možnost za zavzemanje v prid boljšim izbiram za nedoločen čas v daljno prihodnost. Ni treba razlagat, komu in zakaj takšna slika godi.

"Torej, seksizem je v tem, da se žensko penalizira zaradi dejstva, da svojo eksistenco veže na zadovoljevanje potreb moškega in zato je za te seksistične feministke prostitucija nedopustna. "

Ne, ni res. Ne gre za zadovoljevanje potreb moškega! Gre za moško zlorabljanje!!! To ni nobena potreba! Če si ne zna in ne zmore najt seksualne partnerke, naj si ga kreten meče na roke in se prazni. Ne gre za potrebo!! In užitek v prostituciji je predvsem v poniževanju. Ker moški, ki ni psihični bolnik, ne bo užival ob seksu, pri čemer se bo zaveda ali vsaj spraševal, ali se ženski gnusi. Kdor gre k prostitutki, je duševni bolnik, ki bi moral bit v bolnici, da ne bi ogrožal šibkih in ranljivih žensk, ki se znajdejo v prostituciji. Za nobene potrebe in užitke ne gre. Ampak za zlorabljevalce, ki bi morali bit penalizirani. Ker kdor ne premore tega minimuma socialnega čuta in empatije, da lahko fuka nekoga, za katerega je lahko precej prepričan, da mu ni do fuka z njim, je osebnostno in duševno moten. Zakaj je toliko osebnostno in duševno motenih moških na tem svetu, je pa druga tema. In odgovor se spet skriva predvsem v patriarhalni dogmi, ki je iz moških ustvarjala vojake in požvinjene frustrirane idiote, odtujene in ogrožene od žensk. Tako da ne mi o potrebah moških. Patriarhalna ideologija je veliko več škode naredila moškim kot ženskam na koncu koncev. Saj lahko vidiš že po sebi:):)

Si kdaj pomotoma pomislil, zakaj moške prostitucije, razen homoseksualne, skoraj ni. Ko bo, se bova lahko pogovarjala dalje. Ker do takrat ne gre le za zlorabo, ampak celo za seksistično zlorabo!!!

"Odžirajo in preprečujejo svobodno odločitev žensk, torej penalizirajo ženske, ker si domišljajo, da jih moški zlorabljajo zgolj zato, ker jim plačujejo za seks. :"


Bedarija. Ti bi jih penaliziral. Zato pa zagovarjaš legalizacijo. Hočeš, da jim država pobira zaslužek in da jih celo preganjajo in kaznuje, če delujejo na črno. Ti si ta fašistoidnež! Jaz ne. Ja, nizka prostitucija, ki je edina predmet vprašanj legalizacije (torej reve, ki bore malo zaslužijo in so vržene na ulico ali v bordel) je popolna in izključna zloraba šibkih in ranljivih oseb v stiski. Visoka prostitucija me pa nič ne briga in sploh ni predmet obravnave pri poanti legalizacije in tudi nikoli ne bo!!! Kot se nikoli tiste študentke, ki ti gredo tako v nos, ne bodo registrirale kot prostitutke. No, in ti bi jih preganjal pod naslovom delo na črno, jaz pač ne. Ne gre za plačilo za seks. Zame so večje prostitutke od t. i. prostitutk neštete žene premožnih mož, ki in če so z njimi samo zaradi denarja, pa mi je jasno, da za to nikoli ne bodo plačevale posebnega davka ... hehe ... Zakaj bi potem katera koli druga ženska. Še najmanj pa tiste vzhodnoevropske že prej stokrat zlorabljene reve in druge podobne ženske ne.

"Še vedno so prisiljene delovati ilegalno, torej v enakih okoliščinah kot če bi bila prostitucija kriminalizirana."

Ne, ni enako. Prostitutke niso kazensko preganjane. To je velika razlika. Klienti bi morali bit pa itak, kot že rečeno, obsojeni v čuzi ali na psihiatričnem oddelku. Brez stopanja na prste klientom ne bo nikoli nič bolje, ampak še slabše, ker je pri prostituciji predvsem problem povpraševanje, nikakor prednostno ponudba.
884
# 01.12.2017 ob 22:01
To je dekriminalizacija ustvarjanja živih razvalin.
anomis
# 01.12.2017 ob 21:42
Prispevek seveda pade v vodo s tendenco že po nekaj stavkih. Zastopniki ideologij in/ali politično sistemskih ureditev, od česar imajo po navadi osebne koristi, so vedno smešni in za nerazgledano in bralno polpismeno populacijo zelo škodljivi. Smešni so v delih, ko je mogoče razbrat, da jim aktivistična plat "moralke" povzroča košček slabe vesti, ker zastopajo interese, ki so v navzkrižju z osnovno logiko aktivizma. Že to, da je gospa povedala, da socialni aspekt prostitucije ob legalizaciji sploh ni bil tema razprave, čeprav je najpomembnejši aspekt, je jasno, da je bila legalizacija kot povsod drugod sprejeta izključno s tendenco polnjenja državne blagajne na račun prostituiranja socialno, kulturno in/ali duševno podhranjenih žensk. Saj bi rekla, da je mačistično patriarhalno slaboumna mentaliteta poslala fukat svoje hčere, vendar države ponavadi računajo predvsem na izkoriščanje tujk iz držav, kjer vlada revščina, beda, nizka izobrazba in polno duševno obremenjenih mladenk iz disfunkcionalnih družin. Vendar v okviru kapitalizma (še posebej v t. i. krizah) tudi to ne drži. Gospa je lepo povedala, kako to gre. Materam samohranilkam znižajo dodatke in legalizirajo prostitucijo. Ogabno!!!! Kulturno ozadje je zelo pomembno, zato je pomemben tudi poudarek, ki ga je gospa izpostavila, da na NZ pač vlada mentaliteta v ondosu do moških, da bodo fantje pač vedno fantje (ženske niso pomembne). Torej gre za zaostalo patriarhalno mentaliteto, pri čemer se tolerira, da moški ostaja civilizacijsko zaostal v razvoju, s tem pa neguje vse stare agresivne prakse -izmov in fobij. Podjarmljanja vseh in vsega, kar je mogoče. Od nacionalizma, rasizma, šovinizma, homofobije itd. Ženska pade pač v paket.

Treba je namreč razumet, da je kurbišče obvezna spremljevalka patriarhalne dogme, znotraj katere se zasužnjevanje žensk deli na ženo, ki skrbi za hišo in otroke (zakon do groba in za vsako ceno) in an kurbo (če ji ne uspe postat žena ali noče postat, ker ji je preprečeno enakopravno sodelovanje na trgu dela in eksistencialna svoboda nasploh). Ker je ob dogmi zakona do groba, pri čemer postane družinsko življenje kot podjetje za vzrejo potomcev in kakršna koli erotika crkne hitro, če je sploh kdaj obstajala, težko zdržat, se moškemu dopušča, da obiskuje fuk v sili - kurbišče. Ženska je seveda itak podjarmljena. Cerkev je od nekdaj podpirala bordele v imenu ohranjanja zakonske skupnosti (podobno kot navzven sicer demonizira razvrat in nasilje, a v svojih vrstah miži in tolerira seksualno nasilje tja do pedofilije). Gre za oblast! Še posebej očitno je bilo to na Nizozemskem, kjer ni čudno, da je šlo za državo, ki slovi po svoji zgodnji legalizaciji prostitucije in kjer se ženske prodajajo v izložbah, kot bi prišel v srednji vek. Odurno!!! Preberite si kaj o zgodovini prostitucije in vlogi podpornice Cerkve na Nizozemskem in več vam bo jasno.

Po hitrem preletu komentarjev vidim, da večina niti ne pozna razlike med dekriminalizacijo in legalizacijo. Dekriminalizacija je seveda podpore vredna, saj ne kriminalizira ranljive skupine - prostitutke, hkrati pa ne sprejme prostitucije kot dela, za katerega se predvideva plačevanja davkov in enakovredno obravnavo drugemu delu (kar pomeni oslabitev izkoreninjanja prostitucije in obravnave prostitucije kot socialni in duševni problem, ki je podvržen visoki stopnji izkoriščanja na več nivojih - zelo mlade, naivno in socialno ogrožene ženske, seksualno izrabljanje in posledična velika podvrženost narkomaniji, saj je prostitucija vedno poleg trgovanja z ljudmi prepletena s kriminalom na področju zlorabe drog).

Patriarhat je ustoličevalec prostitucije, enako kot je bil ustoličevalec zgodovinske diskriminacije žensk na sploh. Zato je logično, da je prostitucija predvsem gnilo brezno moškega šovinizma, saj je moških prostitutov le okrog 3 do 5%, pa še v teh primerih gre večinoma za homoseksualne zlorabe. Če bi bila prostitucija v relevantnem deležu podjarmljanje in zloraba moških, ne bi toliko frustriranih seksistov tudi na tem portalu čvekalo kozlarije, ampak bi se zavzemalo za izkoreninjenje! Zato je nekaj najbolj slaboumnega, kar lahko doživiš, da se nekdo prezentira kot liberalen levičar in se zraven kričavo sklicuje na domnevno najstarejšo obrt. Levičar, ki prisega na tradicionalne konservativne vrednote in kretenizme, je mnogo bolj tragikomičen izrodek od katerega kot konservativnega fašistoidneža. Najstarejša obrt je gotovo izdelava in uporaba orožja, pa si nihče ne bo drznil kričat, da se nima smisla zazemat proti vojni, ker obstaja od nekdaj in za vekomaj obstajala bo. Ne le to. Vsi demokraciji in pravni državi zavezani moralneži se bodo zavzemali za restrikcije proti orožju in vihali nos nad ZDA, ki je v tem oziru zelo liberalna. Prostitucijo bi pa legalizirali, pa še služili na račun pojebanih. Sramota!!!! Če pomislim, da gre med takšnimi izrodki za ljudi, ki so sami očetje (pa tudi kuraste matere, ki blejajo, kar blejajo njihovi šovinistični soprogi), me spreleti srh. To so psihopati, ki ne bi jim morali bit odvzeto dovoljenje do očetovstva, takšnim materam pa do materinstva!!!

Treba se je zavedat, da legalizacija pomeni, da kar država postane zvodnik, saj žrtvam prostitucije ne pomaga in ne preprečuje, da bi do tega sploh prišlo, ampak jim skupaj z drugimi zvodniki pobira denar. Taka država je fašistično seksistična država in zlorabljevalka žensk, ne pa demokratična in civilizirana država.

Nešteto laži in puhlic se je že pretočilo s strani seksističnih patriarhalnih ideologov, ko so se trudili legalizirat prostitucijo (val pritiskov križi na vsakih nekaj let). Sprva so lapali, kako legalizacija izkoreninja zvodništvo, saj lahko prostitutka pač dela sama in obdrži zaslužek sama. Pa o pomenu zdravstvene oskrbe in podobne nebuloze. Zdaj te taktike zamirajo, ker so se že izkazale za lažnive. Države, v katerih je ljudstvo podleglo, in so legalizirale prostitucijo že do zdaj, so kot laboratorij, v katerem je postalo dokazano, da zvodništvo po logiki stvari nima zveze z legalizacijo ali nelegalizacijo in ob prostituciji vedno obstaja!!! Zvodnik se pač okliče za zvodnika v imenu zaščite. Če prostitutka meni, da zaščite ne potrebuje, ji bo dokazal, da jo potrebuje. Pika. Bordeli so navadno legalizirano zvodništvo. In država, ki pobira davke puncam in komaj ženskam, je zvodnica. V Nemčiji se je izkazalo, da se je obseg prostitucije razrasel. Trgovina z belim blagom se je okrepila. Poulična prostitucija se je razcvetela in ravno ta je najbolj problematična in izkoriščevalska. Največji bordel, ki je dolga leta veljal za vzor urejenega in "uglednega" primera delovanja prostitucije, je lani (ali predlani) padel. Dolga leta zgolj nikogar, še najmanj policijo, ni brigalo, kaj se tam dogaja. Ob pretiranem interesu nevladnega "krožka" pa niso mogli več mižat pred kriminalom, ki se je tam dogajal (prisilna prostitucija in preprodaja droge na veliko). Tudi na Nizozemskem pač priznavajo, da je prisilne prostitucije veliko in legalizacija nič ne pomaga. Če citiram eno prostitutko iz Rdeče ulice, je na vprašanje, kaj je legalizacija spremenila v življenju prostitutk, je odgovorila, da je legalizacija predvsem povečala število policajev med klienti in jim otežila življenje pred organi pregona, ker seveda kar naprej skrivajo zaslužke pred davkarijo.

Treba se je omenit še eno svinjarijo izrojenega uma. In to je, da nekateri tudi na tem portalu bojda ne dojemajo, v čem je razlika med opravljanjem slabo plačanega in nepriljubljenega poklica ter prostitucijo. V demokratični in sodobni civilizirani državi, ki je povzela neka osnovna stališča na področju človekovih pravic in nedotakljivosti telesa, bi pričakovali, da je razumljivo, zakaj se zlorabe telesa, ki je neobhodno povezan z dušo in osebnostjo človeka, ne more enačiti z opravljanjem kakršnega koli dela. Tukaj so se pojavile izrojene teorije, da je neprostovoljno prostituiranje(zaradi socialnih, kuturnih in psiholoških dejavnikov) konec koncev enako nekomu, ki na primer ne želi delat kot snažilka ali gradbinec, pa ga okoliščine silijo v opravljanje tovrstnega dela. Nehajte se norca delat iz svoje bolne pameti in iz ljudi. Stvar je preprosta. Oseba, ki takšne traparije klati bi morala bit nujno poslana na vsaj polletno opravljanje t. i. spolnega dela (idiotski izraz, ki se je pojavil v zadnjem obdobju v skladu z vzponom konservativnih idej skrajne desnice, z ustvarjeno krizo, ki radira srednji razred, povečuje revščino in ustvarja drastični prepad med bogatimi, ki so se v času krize še bolj obogateli, in revnimi, ki so v času krize še bolj obubožali - čas za uvajanje sužnjelastništva na vseh področjih, torej tudi legalizacije prostitucije in uvajanje le te kot dela). Zakaj? Ker očitno za oseba ni uspela razvit toliko empatije, da bi razumela, zakaj je za človeka od nekdaj in to pa res za vekomaj bo, telesna (in s tem tudi duševna) degradacija na uporabno blago zadnja nepremostljiva meja popolne osebne degradacije, ki pusti neobhodne hude psihične posledice. V tem tičijo tudi razlogi, da je na prostitucijo tesno vezana narkomanija, ne pa na delo snažile ali kogar koli za tekočim trakom. Da prostitucija nikakor ne omogoča funkcionalnega zdravega družinskega okolja. Zato je lapanje gospe v prispevku, kako legalizacija pomaga prostitutkam, da obdržijo otroka, ker prostitucija velja za legalno delo, navadno lajanje v luno. Ko se vklopijo strokovne službe in presojajo zdravo okolje za odraščanje otroka, so prostitutke tudi v državah, kjer je prostitucija legalizirana, na trhlih tleh. Na srečo. Ker vd ružbi, v kateri bodo matere prostitutke in se bo to tretiralo kot nekaj normalnega, bo še veliko abnormalnosti moralo bit tretirano za normalno. Slabo bomo živeli in se počutili. Še posebej sinovi prostitutk. Ni nenavadno, da so na primer od nekdaj starši pošiljali svoje mlade potomce v službo, ko so na primer zanemarjali šolo. Pa je oče udaril po mizi in poslal sina ali hčer za tekoči trak, med snažilke ali gradbince ali zlaganje sadja ... nima veze. Skratka, nekam, kjer je trdo garal in slabo zaslužil, da bi se naučil cenit zaslužek in da bi dojel, kako je šolanje pomembno, da mu bo udobneje v življenju. Zgolj finančno udobneje, ne pa da bi mislili, da je to delo osebna sramota. In niti slučajno si ti starši niso mislili, da bodo mladi po tej izkušnji trpeli za psihološkimi znaki osebne zlorabe, se po tem zapili in zadrogirali, izklopili um in se samo še bedasto režali. Ne, okrepili naj bi se, zresnili in bolje sprejeli odgovornost za svoje življenje. Pustimo ob strani na tem mestu, ali se strinjamo s tovrstnimi vzgojnimi ukrepi in ali je ustrezno tretiranje določenih del itd. Poanta na tem mestu je drugje. Nikoli tovrsten starš z dobrimi nameni ni pošiljal v znak vzgojnega ukrepa svojih otrok fukat za denar. Z razlogom. Ker čeprav vsaka snažila ali delavec za tekočim trakom zasluži premalo za svoje delo, je njeno delo vendarle častno in vendarle ni zlorabljeno njeno telo neposredno in duša. Taka oseba je lahko vseeno psihično in fizično zdrava oseba, ki živi zadovoljno življenje, še posebej če ima zadovoljujoče partnerstvo, otroka, družino itd. ali pa kakšne druge hobije. Ali pa se kasneje dodatno izpopolni in prekvalificira v bolj želeno delo. Nihče je ni telesno zlorabil, ker je revna! Če bi torej ti komentatorji, ki tukaj take bedarije lapajo, šli za pol leta delat v tovarno, mislim, da zaradi tega eksperimenta ne bi občutili groznega pritiska, slabosti v želodcu in strahu, kaj bo od njih ostalo, ko bodo prenehali z delom. Ker se ne bi zgodilo nič pretresljivega, kvečjemu kaj dobrega. Dvomim pa, da bi enako občutili, če bi jih kdo poslal obdelat pet strank na delovni dan. Zato priporočam držanje zaprtega gobca ob takih svinjskih interpretacijah realnosti z namenski popolnim nepoznavanjem človekovega psihofizičnega ustroja.

Na enak način, kot nekateri lažnivci tule trdijo, da se jim zloraba telesa, kar prodajanje telesa in duha tudi je, ne zdi nič posebej spornega v primerjavi z drugimi deli, bodo namreč morali v morebitni temnejši prihodnosti zagovarjat preprodajo notranjih organov. Že danes namreč marsikdo v sili prodaja ledvico, da bi lahko nahranil sebe in morda že kakšnega otroka. Zelo poceni prodaja. In zagovorniki prostitucije pod sloganom svobodnega razpolaganja s svojim telesom bi morali zagovarjat tudi legalizacijo prodaje notranjih organov. Konec koncev gre enako za pravico do svobodnega razpolaganja z lastnim telesom. Ali zagovarjate tudi to???!!!

Na tej točki smo še pri eni hinavščini par exelons in sicer mnenju, da je treba prostitutke vprašat, kaj želijo. seveda je takšen nivo dialoga avtomatsko debilen, saj najdeš posamezne primere na eni ali drugi strani. Ne pelje nikamor. Vendar pa je spraševanje prostitutk nerelevantno samo po sebi. Gre za okoliščine delovanja, v katerih so izrabljene osebe pod hudimi pritiski in govorile, bodo, kar morajo govorit. Da ne omenjamo še pomembnega zavedanja, da bodo govorile tisto, v kar se jih bo prepričalo, ker večinoma ne gre za osebe z nadpovprečnim iqujem. Mnogo prostitutk je zagovarjalo legalizacijo, ker so jih prepričevali, da legalizacijo promovirajo njihovi zagovorniki in da jim bo prinesla vsaj spoštovanje. Ko človek žeblje žre in ne vidi več izhoda (da bo kdaj še lahko zdrav in stabilen človek z možnostmi v življenju), si želi le še košček dostojanstva v danem breznu. Niso bile obveščene o negativnih plateh. Ko so legalizacijo doživele in kasirale polovično in morale bežat celo pred državo s tistim kešem, zaradi česar so jim uničili ali so si uničile življenje, so spremenile mnenje o legalizaciji. Ko so policaji na delovnem mestu hodili na pir z njihovimi pimpi in jih še pofukali, so spremenile mnenje. Ko dostojanstva seveda ni bilo od nikoder, ampak so bile celo nagnane na ulico, da se prodajajo, ahhh ... prepozno!!!! Mar resno mislite, da si lahko obetate relevanten odgovor, če vprašate nekoga, ki zdajle skuša prodat ledvico, ali si želi prodat ledvico in ali je to njegova izbira???? Nehajte ga srat!!! Odvisno kdo vpraša in zakaj????

In še nekaj. Ker se (seksualno) frustrirani moški in razne frustrirane babe, ki so si tako zakomplicirale življenje, da vidijo okrog same preklete kurbe, ki so bojda krive za njihovo nezadovoljstvo v partnerstvih, rade sklicujejo na razne ženske, ki se dobro prodajajo, se je treba zavedat, da se razprave o legalizaciji tičejo izključno tistih žensk, ki so na socialnem robu in kandidatke za ulico ali bordel. Ženske, ki se prodajajo raznim premožnežem, se nikoli ne bodo registrirale kot prostitutke in se ne dojemajo kot prostitutke. Lahko jih imenujete sponzoroše, spremljevalke, kar hočete, ampak njih legalizacija ali prepoved ne briga in se jih ne dotika. Gre za okoliščine, v katerih si same izbirajo bogate tarče in skušajo drastično izboljšat že svoj itak dober ekonomski standard. To je nekaj drugega. Tiste Berlusconijeve lovače pač ne bodo nikoli pristale v bordelu in ne bodo prosile za zdravstveno nego. Zato nehajte blejat!

Da se pa nekdo tukaj spravi celo brez sramu neumno oklicevat nasprotovanje legalizaciji prostitucije kot akt domnevnega feminističnega seksizma, je pa sploh dno zdrave pameti oziroma ogledalo sprevrženosti!!! Da ob tem celo taista oseba lapa, da bi se feminizem moral zavzemat za svobod do razpolaganja z lastnim telesom, lahko odgovorim le, da saj se, zato pa nasprotuje telesnemu izkoriščanju šibkosti, ekonomskega in kulturnega statusa žensk s strani šovinistično patriarhalnih psihopatov!!! In drugi komentatorji bi že lahko od takega prozornega verbalnega prevaranta pričakovali konkretne odgovore, kje in kako neki se izkazuje feministični seksizem, da ta oseba trdi, da sploh obstaja! Konkretno! Kaj domnevne feministične seksistke moškim odžirajo ali preprečujejo, do česar naj bi imeli moralno neodtujljivo pravico??? Komaj čakam, da slišim to neverjetno novico, kaj strašnega se dogaja moškim s strani feministk, ker se že ves dan nisem pošteno nakrohotala.

Dekriminalizacija da, legalizacija brez dvoma ne!
kolibri123
# 01.12.2017 ob 13:51
Me zanima, če je kakšen slovenski oče, ki si ob rojstvu ljube mu hčerke želi, da bi delala kariero v javni hiši, pa najsibodi legalni ali ilegalni.
kolibri123
# 01.12.2017 ob 13:48
Predvsem si želijo legalizacijo pimpi, ki bi tako iz zvodnikov postali ugledni poslovneži.
anny22
# 01.12.2017 ob 12:55
Samo vprašanje: koliko Avstrijk dela v avstrijskih bordelih?
Skoraj nobena. Večinoma so tujke iz revnih držav.

Koliko Slovenk bi delalo v slovenskih bordelih. Ravno tako skoraj nobena.
Torej...država bi mastno služila na račun tujih žensk, ki v življenju nimajo prav veliko ali sploh nobene možnosti. S tem bi se mogoče izboljšava varnost in oskrba, problem pri jedru pa bi ostal enak.

Ko gre za izkoriščane delavce iz Bosne, skočimo v luft.
Ko gre za izkoričane spolne delavke iz Romunije, smo vsi ZA!

Mar niste majčkeno (ali prekleto veliko!) dvolični?

Nek rimski cesar je rekel, da denar ne smrdi, ampak pobirati davke od prostitucije se mi zdi vsaj nehigienično...
black_barn
# 01.12.2017 ob 11:54
sisoruen

Na svetu ni ženske, ki bi prostovljno rada spala s tremi neznanci na dan. Je ni. Niti ene.
anomis
# 04.12.2017 ob 03:29
@sisouren:

Toliko časa in volje, da bi odgovarjala na vsak stavek posebej v nedogled, žal nimam (pa bi bilo treba skoraj čisto vsak stavek demantirat, ker je vsak verbalna manipulatorna nebuloza z omejenim okvirom priredb in podtikanja). Zato bo to moj zadnji komentar (ker sem prepričana, da bodo spet priletele replike v enakem slogu in tako lahko do 22. stoletja, ker je treba ponavljat že stvari, ki sem jih že povedala, kar je čisto mučenje za prazen drek). Ajd, če bi šlo za nek javni diskurz z večjim javnomnenjskim vplivom od forumskih komentarjev, bi se mi ljubilo kakšno uro čvekat, ampak takole pa ne vidim smisla. Z ideološkimi profiterji (kot klon Maxa Modica si), ki se svojemu sebičnemu interesu ne nameravajo odpovedat, pač ne prideš do konca, ker jih ne zanima realnost, ampak le interes neoziraje na posledice.

Problem je še v tem, da ti več kot očitno niso jasni pomembni konteksti in detajli v zvezi z razumevanjem politik in sistema, v kakršnem živimo in smo do nedavnega živeli ter določenih antropoloških dejstev v zvezi s človekom in posledično psihologijo bivanja ter funkcije morale skozi evolucijo človeka. Umevanje omenjenega okvira se skozi tvoje odgovore jasno odraža izrazito črno belo, kot da je delovanje sveta in človeka tako sila enoznačno (če ni A je lahko samo B). Zato ven padajo taki idiotizmi, da ni jasno, kako lahko nekdo misli, da je prostitucija odpadek konservativnega neoliberalno patriarhalnega šovinizma, ko pa naj bi bili konservativci politično proti legalizaciji prostitucije (ja, ja in levičarji tvoje sorte vriskajo, da stojijo za najstarejšo obrtjo - kako tradicionalistični levičarji ... res čudno). Mar tega ne vem?! Jejhata. In to ob tem, ko bi skozi pretekle odgovore o izvoru prostitucije in dogmatskem razmerju spolnih vlog lahko že razbral, da verjetno ne tiči v tem grmu zajec, če že sam ne veš, kje tiči. V grobem bi lahko rekla, da tiči odgovor predvsem v tako lahki naivni robi kvazilevičarjev, kot si ti, ali pa levičarskih prodancev sistemu - kot si tudi ti zelo verjetno - ki ga vrti še vedno konservativna politika in posledična ekonomija. Obstajajo konkretni razlogi, da je levica tako bosa, neučinkovita v uveljavljanju pozitivnih in naprednih levičarskih idej, fragmentirana in vodljiva. Obstaja zgodovinsko star svetovni problem. Obstajajo žrtve rasizma, nacionalizma in drugih izmov, a vsem ubogim žrtvam je skupno, da imajo vsaj zgodovino v politiko vtkanega seksizma za seboj ali ob sebi in pred seboj. In če so si v čem sorodni moška populacija desničarjev in levičarjev, so si pa v tem, da bi vsi imeli kurbišča. Logično, saj so vsi potomci patriarhalne degeneracije in s tem seksualne frustracije. Za razliko od talcev rasizma ali nacionalizma, pri čemer se bijejo predvsem teritorialne bitke, gre pri šovinizmu za pojav, ki je vezan na vsak dom. Moški in ženske sobivamo in smo erotično zavezani skozi reprodukcijo - pogoj za obstoj človeka, s tem so pa tudi manipulacije in frustracije mnogo trdovratnejše. O hinavščini konservativcev v zgodovini, kar se tiče obravnave prostitucije, sem že nekaj zapisala, in danes ni nič drugače, le da so levičarji (butasti) v imenu seksualne revolucije in oznanjanja svobode (zaradi katere so se desničarji široko smejali, saj so glavne propagandiste na sceni pokupili, ustoličili kapitalizem, žrtve tinejdžerske ideje pa niso dobro končale, še potomci armad zadetkov, ki se v življenju niso bili sposobni več zavzet niti za muškatni orešček. In logično, da je bil razcvet pornografije udarec v glavo pridobitvam feminizma. Najbolj popularni propagandisti so bili tipični patriarhalni konservativci, ki so se oglašali kot liberalci in lezli v rit levičarjem. Tipičen primerek zvodnika je bil turbokapitalist Hugh Hefner na primer. Za bedaka navidez nenavadna kombinacija kapitalista (torej antisocialista), patriarhalca in levičarja. Nič nenavadnega ni bil in nič posebnega. Bil je politikantski prevarant, kakršni še danes posebej v Ameriki kar mrgoli. Skratka, gre za tematiko, ki je mnogo bolj kompleksna od A črno in B belo. Politika že zelo dolgo tudi na Zahodu ni jasno razmejena na levo in desno. Ker v kapitalizmu (še posebej skozi neoliberalno korporacijsko ideologijo prostega trga) vodi niti kapital, pa obrazov ni več, samo maske s propagandnimi nalepkami se rolajo prosto po interesih in v skladu z okoliščinami glede na interese. In najprej bi bilo treba razčistit, kaj sploh je kaj, da bi lahko začela debato na ustreznem razumevanju temeljev. Tole so zgolj iztočnice.

Zaradi tvoje ozkoglednosti ven padajo tudi take svete preproščine, kot je seveda umevanje morale izključno skozi prizmo dogme. Verjetno zato, ker misliš, da je morala izum in modus operandi klera, sicer ne obstaja. Logično posledično se potemtakem razume, da obstajajo samo različne vrste dogem in s tem moral, ne pa tudi nivoji razvoja oziroma morala kot neodtujljiv del človekove evolucije. Kot stvar antropologije človeka. Pa naj bo anomis taliban, če tako prav pride pri verbalnem manipuliranju. Pa naj bo, če ti tako paše. Ampak morala je nekaj, kar je lastno človeku za razliko od živali. Človek presoja, je kulturno bitje in s pomočjo domišljije skuša ustvarjat kakovostnejše življenje. Moralna posledica, kot je na primer sklepanje premirja, ima povsem konkretne koristne funkcije za kakovost bivanja (mir omogoči preživetje več ljudem, manj stresa, boja itd.). In tako dalje. Ozurpacija in zloraba morale posameznih skupin, ki podjarmljajo druge (siromašenje je predpogoj, enako kot v primeru uvedbe prostitucije), je pač primer zlorabe morale (ker diktatura pač ne deluje v občo korist). Vendar pa morala zato ni nekaj avtomatsko slabega, ampak neodtujljiv del človekovega premišljanja in organizacije družbe ter predvidevanja o posledicah. Odločamo se torej, kako bomo živeli kot skupnost čim bolj svobodno, ne da bi se pretirano ovirali ali celo zlorabljali. To tehtanje optimalnega bivanja glede na dane okoliščine je nikoli dokončen proces prilagajanja situaciji. Seveda to pomeni tudi omejevanje. Na drugi strani pa je ideja o popolni svobodi. Popolna svoboda pa pomeni nazaj v divjino. V popolni svobodi, ironično, se ljudje ne počutijo svobodne (tako kot živali ne, le da o tem ne sodijo). Optimalna svoboda na tem svetu je namreč vojna. Zato je opletanje s svobodo kar po defoltu kot pozitivno definicijo stanja in moralo po defoltu kot negativno milo rečeno disfunkcionalno početje. Ne more pokrivat kompleksnosti posameznega problema. Ta sila preprost svet ni tako preprost.

Potem sledi pa še tvoje prepričanje, da je moški pod patriarhatom osvojil domnevno seksualno osvobojenost, medtem ko je bila ženska zanjo prikrajševana. Prosto po patriarhalni brošurci, katere namen je pranje možganov na največ desetih predloženih postulatih, ki naj jih ciljno občinstvo razume tako, kot je želeno razumet. Potem so obvladljivi. Zato misliš, da si kot moški(ki dejansko seksualno razmišljaš in verjetno tudi funkcioniraš po predlogi in si uspešno erotično zatrt), seksualno na psihološkem nivoju zelo osvobojen. Verjetno si po tem mehanizmu celo domišljaš, da je zavoljo tega tvoje erotično življenje (lahko) bolj bogato v primerjavi z ženskami. Kar je tragikomično za umret. Ja, ja seveda, zato pa povprečnemu moškemu, ki je posledica te ideologije, stopi na gole joške v reviji in zato je povprečen moški kronično frustriran, ker meni, da ne zadovolji erotično partnerke in je v enakopravnejšem svetu marsikatero izgubil (kar je obupno ranilo njegov ego, saj patriarhat konstantno moškemu vsiljuje frustracijo, da mora vladat vsaj nekomu ali nečemu, sicer je zguba), pa se na enostavnejši način znese nad prostitutko ali pa nad kosom papirja ali gibljivim telesom na ekranu. Kos papirja, ekran ali prostitutka ne bodo sodili njegovi železni meji erotične domišljije in pomanjkanju občutka za vzpostavitev odnosa in doživljanja erotike. Treba se je zavedat, da je bila diskreditacija seksualnosti kot erotično izpolnjujočega življenja, ključna v zgodovini patriarhalne politike, ki ji je vladal kler. Tudi za moškega se ni predvidevalo, da se poroči iz ljubezni, kaj šele zaljubljenosti, poželenja itd. Pod vsakim klerom je dogovorna poroka pravzaprav optimalna. Drugi interesi in kalkulacije znotraj kaste ali/oz. razreda so prednostne, medtem ko seks NE SME bit pomemben. Moški naj gre vzneseno v vojno (tam so jih "potrebovali"), ne pa na romantični zmenek. Zaljubljenost na primer je za moškega po tej mentaliteti sramota, znak šibkosti (iz moških se je ustvarjalo podložnike oblasti, trde garače in osemenjevalce - družina naj bo podjetje, kjer se "vzreja" čim več novih garačev (znotraj aristokracije, fevdalcev ipd. pa potomce, da bodo premoženje ostalo za zidovi). Patriarhat je moškega in žensko odtujil (moški in ženske se ne družijo zunaj domačih zidov, že šole so ločene na šole za deklice in dečke itd.) Ta odtujenost je še danes prisotna. Patriarhat je tako strašil moškega pred čari ženske, da so prenekateri dokumenti o tem za crknit od smeha. Šlo je za idejo, da se tako moškega varuje, da se ne pomehkuži, ne pokaže ranljivosti in da ne zaplava z možgani stran od višjih ciljev (ki so bili seveda zasužnjevanje in pošiljanje na fronto). S tem se je moškega erotično zarukalo in zafrustriralo. Da se moški poroči brez ljubezni, je nekaj najbolj logičnega. Bili so tudi tako težki časi, da je bila zapriseženost celibatu, v kolikor je bil moški sprejet med duhovnike, pravo olajšanje. Življenje je bilo večjo zgodovino tudi zahodnjaka krvavo težko. Eno samo garanje in lakota, otrok pa veliko. Zakonski seks pač ni bil nekaj, za čemer bi ravno jokali. Bordeli so bili v tem smislu nekakšen surogat povprečni seksualni bedi v zakonu (plus strah pred preveč zanositvami) in hkrati preprečevanje, da bi moški razvijali čustva in čute. S tem v paketu se pa tudi erotična domišljija ne razvije. Ženska je nezadovoljna, moški je zadovoljen z malim. Bordel je zagotavljal pač seks kot šport. To pa nikoli ni tako zadovoljiv seks, kot je pač lahko, če je erotična domišljija razvita in če so čustva ter strasti uigrane. Ženska je sicer bila precej bolj omejena pri možnosti za seks sam po sebi, vendar pa je vezana na dom, precej zdolgočasena in zapostavljena veliko bolj razvijala erotično domišljijo. Na tej točki ga je patriarhat malo usral. Žensko je od nekdaj pital s princi na belem konju, poveličevanjem poroke, pripadnosti in ji s časom metal ljubezenske šund romane v glavo z namenom, da bi bila bolj pripadna in očarana v zakonu (češ ženska naj ljubi, moški pa ne, da bo ohranil trezno glavo ... v resnici so ravno hormoni, ki delujejo ob očaranosti vir energije in motiviranosti za delovanje tudi sicer, v kolikor oseba ni frustrirana - da torej avtosugestivno reagira na tovrstno vznemirjenje ogroženo, osramočeno ...). Rezultat je bil seveda drugačen. Ženska prav tako v jalovem in seksualno nezadovoljujočem odnosu ni bila dolgo očarana, ampak zelo razočarana (ta moment je vir moškega nasilja nad ženskami v družinah), je pa sanjarila in razvijala erotično domišljijo (erotika je vedno namreč najprej zgodba, ki stoji za možno posledično seksualno perverzijo). V imenu ljubezni seveda. In to je ta stereotip o prepadu med moškim in žensko, ker moški bojda ne povezuje ljubezni s seksom. In če moškega vprašaš, kaj za koji klinac, pa je ljubezen, ne dobiš nič drugega kot neke neprepričljive opise surogata mame v zakonu, bore nič prepričljivega pa na čustvenem nivoju. Palačinke na mizi, vse pospravljeno, otroci spedenani in on - odrasli sine, v najboljšem primeru kameradski odnos, kakršnega imaš ponavadi s prijateljem, ne pa z erotičnim partnerjem. Seks je pa zunaj, kot lov. Potešitev je potešitev ega - pofukal sem, ne pa vprašanje, kako si fukal. Skratka, moški po tej ideologiji še vedno fuka animalno, slabo. Pornografsko se je zreklamiralo nekaj več položajev, ampak položaji pač ne pomenijo še nič. Če ni razvitega občutka za erotiko, izgleda vse skupaj tako kot v porniču dolgocajtno, pa orgazmi so tudi enako hlinjeni. Moškemu pa pač pride. Big dil! Seksat na višjih nivojih od porivanja do orgazma se ne da naučit. Pridobit je treba občutek in čuti ter čustva morajo bit živi na tak ali drugačen način. Skratka, sosouren, tvoja ideja Se strinjam s tabo, da si nismo tako zelo različni, kot si sam poudaril. In patriarhalno indoktrinirani (torej frustrirani) moški pač niso veliko bolj seksualno svobodni oz. osvobojeni, ampak ravno obratno. V primerjavi z ženskami so naravnost omejeni, zdesetkani na nivo psa, ki natepava. To, da je človeku vseeno, s kom fuka in da diskreditira fuk zgolj na lov za orgazmom, pač ni evolucijski napredek, ampak ravno obratno. Vračanje k animaliji. Zato je smešno trdit, da naj bi bila ženska bolj seksualno neosvobojena, ker v povprečju ni pripravljena fukat s komer koli kot je prostitutka primorana zaradi seksualno frustrirane in retardirane populacije moških. Kakovost seksa pač ni v številu seksualnih partnerjev, ampak v praksi! Lahko jih je več, lahko jih je manj, lahko je le en celo življenje. Po antropoloških dognanjih je bil človek pač od nekdaj serijsko monogamen. Z razlogom. Ker je optimum erotičnega zadovoljstva in ljubezni, optimum, če dobiš vse. Sebe pač samozavestna oseba ne bo pripravljena delit s komer koli, še posebej ne, če je erotično zadovoljstvo res zadovoljstvo. To je v naravi človeka. Če pa ni zadovoljstva, ti je pa vseeno (Manca, Piki, Ferdo, Katjuša ... who cares). Zato obiskovanje bordela pač ni znak seksualne osvobojenosti, kaj šele višjega seksualnega nivoja, ampak ravno obratno. To je obup kot posledica pomanjkanja stika s svojo seksualno naravo in naravo drugega. To je pristajanje na manj, ker sicer se oglasi človekova sebična narava, ki bo hotela imet ekskluzivo, kar seksualni užitek je, če je res užitek, samo zase! Paranoidno frustiran moški, ki se boji čustvene vezanosti (hudo je bit zapuščen), bo lahko tudi načrtno to zaviral v sebi in hodil na kurbe zato, da bi eliminiral možnost čustvene navezanosti. Ogromno moških celo seksualno kolapsira, če so zaljubljeni in ljubijo. Tako se bojijo, kako se bodo odrezali. Ker patriarhat na tak način onesposoblja moškega, da ga kar naprej futra z idejo o nujnosti nadmoči, s čimer ga paralizira ali pa ustvari mašino - vojaka, delavca ... Nekateri se sesujejo, drugi pa popsihopatijo. Seksualnost znotraj patriarhalnih okvirov je izrazito toga in prav nič navdihujoča.

Skratka, za omembe vreden nivo te debate, bi bilo treba še veliko razgovora, da bi se sploh razčistilo, kaj je kaj, sicer je tako, kot bi o integralih in odvodih debatirali, ne da bi si predhodno razčistili pojme o kombinatoriki, korenjenju itd. Zgolj s poštevanko ne bo šlo.

Zdaj bom pa še neposredno odgovorila na nekaj replik. Ostalo relevantno je že v uvodu.

""Saj padajo samo neka telesa."

Seveda, ampak padajo neprostovoljno, v tem je bistvena razlika, ki očitno tebi ni jasna. :D


Telesa v bordelu večinoma tudi padajo neprostovoljno. To so telesa, ki so se znašla v socialni stiski, pred tem pa večinoma tudi v kulturni in izobrazbeni podhranjenosti. Posledice so prevečkrat lahko totalno umorjena duša in psiha - živi mrlič. Golo fizično preživetje pač ni vse, včasih je tudi manj.

""Mu odvzema pravico do dostojanstva in do ohranjanja lastnega telesa in duše!!! ""

"HAHAHAHAHAA... Enak argument slišimo od podpornikov prepovedi evtanazije, ki jo ti zagovarjaš, torej, ali boš počasi le začela kapirat, da si zgolj "talibanski" klon?""


Ne, ni res! Tega argumenta pa ne slišimo v zagovor evtanaziji. V zagovor evtanaziji poslušamo o svetosti življenja samega po sebi in neupravičenosti medicinskega osebja, da bi komur koli odvzeli življenje. Za zagovornike evtanazije ravno dostojanstvo ni argument, da bi bili za. Ne zdi se jim pomembno.

""Pehanje v prostitucijo in prodajo notranjih organov pa človeka peha v trpljenje in slabo življenje."

Nihče nikogar v nič ne peha, ampak se mu daje pravico, da se za nekaj odloči. Torej, enako kot ima človek pravico, da se ubije, če to želi, ima pravico, da se prostituira, če to želi ali da proda ledvico, ČE TO ŽELI."


Seveda peha! Če človeku odvzameš vse osnovne pogoje za preživetje, to pomeni, da država v tako stanje človeka peha! Ta človek ne rabi te pravice, s katero ni že čez nekaj mesecev najkasnje spet ne bo mogel kupit kruha, bo pa ostal brez ledvice. Prostitutka pa bo morala fukat do popolne iztrošenosti in potem ... Politikantsko manipuliranje s pojmom pravica v takšnih okoliščinah je moralni zločin. Nagovarjanje k samomoru na primer je kaznivo, čeprav se na koncu oseba sama odloči, da se bo ubila, lahko se pa pač ne bi. Tudi to se tretira kot pehanje v smrt. Z razlogom. Razumeš? Verjetno ne. Primer s prodajo ledvice ali prostituiranje v bordelu je enak, le da si oblastniki umijejo roke, ker jim ni treba odgovarjat. Pa bi morali! In državljani bi morali zahtevat odgovornost (vemo, da je revščina popolnoma nepotrebna in da je poneumljanje, torej sesuvanje kulture namesto nadgrajevanje načrtno ...), ne pa zahtevat pravico, da se kurbamo za denar, prodajamo notranje organe in se ubijamo. Če odobravamo tovrstne "pravice", ki človeka pehajo na dno, spustimo uravnilovko normalizacije proti dnu za celo družbo, kar pomeni, da se divje oddaljimo od možnosti napredka in približujemo divjini. To so mokre sanje turbokapitalistov, ki želijo seveda zadržat ves kapital.

"Torej, povej mi, zakaj si npr. domišljaš, da bi ti moral jaz iz svojega dela zagotavljat eksistenco, če si lahko sama pomagaš? Magari tako, da se pač prostituiraš? :D Zakaj si domišljaš, da imaš to pravico? :D Nimaš je."

Tipična neoliberalno konservativna krilatica. Vsak naj skrbi za svojo rit in si skuša magari nadpovprečno blaginjo kopičit na tuji nesreči, slabših izhodiščnih pogojih. Ogabno! To je divjina (ideja prostega trga je itak najbolj preprosto in banalen klon divjine, ki pa ni na ravni naravnih pravic divjine). Zakon animalnih, brutalnih in primitivnih. Ti nimaš nobenega dela. Imaš toliko dela, kolikor ti je omogočeno, da ga imaš. Živimo znotraj ureditve, v kateri je vse nekogaršnja last, vsaka flika zemlje. Torej nima nihče od nas pravice do življenja kot v divjini. Poskrbet moramo zase znotraj pravil, ki pa niso nespremenljiva. Izmišljena in domišljena so. Ti imaš torej neko delo, ker ga lahko imaš. Že jutri boš lahko delo pač izgubil. Kako ravnamo z ljudmi, ki dela ne dobijo ali ga izgubijo (pustimo ob strani arhaičen odnos do pomena in nujnosti dela v takšnem smislu, kot ga živimo zdaj, in bo že jutri disfunkcionalen sistem za družbo z morjem brezposelnih in nič krivih, da so se rodili), s čimer v naši družbi pogojujemo celo osnovno zadovoljivo eksistenco, se odločamo kot družba!! Kako se odločamo in na kakšnem nivoju se odločamo definira kulturni nivo naše družbe - torej razvitost družbe. Bomo stagnirali kot bitja razuma ali napredovali h kakovostnejšim oblikam življenja. Če se torej odločimo, da bomo naše potomce pošiljali v kurbišča in jih podvrgli prodajanju notranjih organov, če ne bodo dobili zadovoljivega dela za preživetje, bomo pač takšna civilizacijsko in kulturno nazadovalna družba. Skratka, ne gre za nikakršne božje neodtujljive pravice ali nepravice. Gre za to, da je vsa ta ustvarjena ekonomska kriza, ki traja že leta, in je hkrati postala tudi kulturna kriza, saj je medijsko podebiljevanje in izgon kulture ter eksplicitno visoke umetnosti v marginalo, ustvarjanje terena, da se ljudi spravi na kolena in da pridejo do besede tebi podobni butlji, ki si kopljejo grob, ne da bi se tega zavedali. Žal je takšno kopanje grobov še bolj nevarno za prihodnje rodove. Zelo slab oče si, mišljeno v širšem generacijskem kontekstu.

"Ali ti res ni jasno, da legalizaciji prostitucije nasprotujejo zgolj konsertvativci in seksistične feministke? Konservativci so pa tudi glavni branik patriarhalne družbe. :D Neoliberalizem pa spet nima s tem nobene veze in imaš enak problem kot ta druga seksistka, ki tega pojma sploh na razume. Neoliberalizem je izključno ekonomska kategorija in je produkt konservativne ideologije, torej ideologije, ki legalizacije prostitucije ne podpira. :D Dajte se malo izobarzit o teh stvareh. :D"

Nič ji ne nasprotujejo, saj po njeni ustanovitvi seveda nikoli v zgodovini niso naredili nič, da bi preprečevali njeno delovanje. Moralno držo v kontekstu katoliške norme so seveda zlahka ohranili, saj so butastim kvazilevičarjem zlahka naprtili svoj križ. V šestdesetih so jih dobesedno okrog prinesli kot cucke. Kje je danes revolucionar Mick Jagger? Aja, saj res. Danes je promiskuiteten multimilijonar, ki hodi na obisk k angleški kraljici in prejema njena častna odlikovanja. Njegovi feni so pa iz leta v leto zapadali v večjo revščino. Zgolj tako z zabavnim primerkom povedano. Socialna in seksualna revolucija za crknit. Saj po eni strani je logično, da so levičarji vedno bolj naivni in tupi od desničarjev z dolgo zgodovino in s tem prakso, medtem ko levičarji zrejo v gradnjo prihodnosti, ki ji pač niso kos.

"Neoliberalni konservativci nasprotujejo tako legalizaciji prostitucije, nasprotujejo prodaji organov, nasprotujejo evtanaziji in nasprotujejo splavu, legalizacijo drog ipd. Bo šlo? :D Tako da ne mi tu smetit s svojo nerazgledanostjo. :D"

V bistvu ne, ker neoliberalci niso nujno konservativci. To so libertarci, ki imajo lahko precej bolj liberalne poglede tudi na druge zadeve. Govorim o izvoru prosto po čikaški šoli. Oni so bolj zvesti Miltonu Freedmanu in Ayn Rand (čeprav jih je Randova odfukala, ker niso sprejeli njenega objektivizma, kar je bistvo njenega libertarstva in zastopanja kapitalizma - seveda utopično bistvo, ampak nespregledljivo, saj po njenem brez enega ni drugega). No, ta struja je pa izrazito liberalna tudi pri vseh omenjenih družbenih vprašanjih. Tudi niso nacionalisti, homofobi itd. Lahko bi rekli, da jih v bistvu zanima samo cvenk, v vsem ostalem pa zastopajo svobodo človeka itd.

""Spravit ljudi na kolena, uničit srednji razred, potem pa legalizira vse zločine nad človeškim dostojanstvom in lovit "barabe", ki se skušajo izvleči na črno. "

Seveda, tako kot velja pri vseh drugih poklicih. Zakaj bi delali razlike? :D Torej tvoja logika je, pustimo prostitucijo kriminalcem in upajmo, da jim bojo ti vsaj pustili več denarja kot država. :D"


V tem primeru ja, ker boljša rešitev še ni uveljavljana, ker pač še vedno živimo v sistemu, ki bo verjetno padel spet ob naslednji veliki vojni. Do takrat pa bolje, da obdržijo vsaj več cvenka, če jih že ubijamo v mozak. Samo še legalizacija je slabša, saj imajo pod legalizacijo prostitucijo v rokah še vedno kriminalci (zvodništvo je enako prisotno v vseh državah, kjer je p. legalizirana, prostitucija še bolj razpasena, ilegalna prostitucija tudi poraste in preprodaja drog itd.), samo da prostitutke dobijo še manj denarja, ker je ob legalizaciji tudi država kriminalec - zvodnik, ki jim pobira svoj delež.

"HAHAHAHAHAHAHA... Saj to je zate eno in isto, razen če se ti odločiš, da ni. :D Skratka, če ti moškemu dovoliš, da ima s tabo spolni odnos to ni zloraba. Če prostitutka to dovoli in dobi celo plačano, je zloraba. :D Zmedena si. :D"


Prav nič nisem zmedena. Jaz tega ne dovolim zato, ker sem na cesti brez kinte ali zato, ker sem najstnica, ki so me starši vrgli na cesto, ali zato ker sem zadrogirana in na cesti ali zato, ker sem bila v otroštvu pretepana in zlorabljana itd. Zato to ni zloraba. Če pa bi kar koli od omenjenega držalo in bi šla pod temi okoliščinami fukat, da dobim, denar, bi bila pa to zloraba mene, ja. Treba je upoštevat celoten kontekst, ampak mi je že jasno, da ti vse, kar ni črno belo povzroča težave za razumevanje, tako si vse urediš po svoje v dva predala in si neznosno zadovoljen sam s sabo, ker ne vidiš, česar nočeš videt.

"Aja, ni potreba ne. Kako gre že po feministično? Aha, to moški počnejo, da škodijo ženska. HAHAHAHAHAHA

"Če si ne zna in ne zmore najt seksualne partnerke, naj si ga kreten meče na roke in se prazni."

Zakaj bi pa to počel, če to ni potreba? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"


HAHAHAHAHAHA ... se mi zdi precej jalov argument za kakršen koli diskurz že na ravni osnovnošolca, pa vseeno ... ljudje tudi masturbiramo iz želje, iz užitka, ne iz potrebe. Če ne masturbiramo, zato še ne bomo umrli. Godi počutju in delno tudi zdravju. Za moške je še posebej dobro, da praznijo jajca vsaj dvakrat na teden. In to lahko počnejo tudi nad školjko. Ni treba, da zato zlorabljajo ljudi, še posebej mlade ljudi, ki so še v fazi razvoja. Ne pozabimo, da so prostitutke aktualne čim bolj mlade, v bedo jih pa potiskajo ostareli moški, ki bi morali poosebljat vsaj nekaj očetovske odgovornosti in bit v tem kontekstu mladim zgled, ne pa da jih briga samo, ali jim bodo lahko kam kurca vtaknili. Sramota za moški rod. Proti takim degenerirancem bi se morali precej bolj borit pravzaprav moški kot pa feministke, da bi ohranili vsaj integriteto pred mlajšimi generacijami.

"Ali pa nobena ženska, ki ni psihični bolnik, ne bi dala noge narazen moškemu, ki se ji gnusi, a ne? :D Torej je ok, očitno so v prostituciji vsi psihični bolniki, kaj čmo. :D"

Ne, niti najmanj ni okej. Psihične bolnike se ne pušča, da zlorabljajo druge psihične bolnike. Zelo diskriminatorna izjava. Poleg tega ostareli moški (v večini so stari nedojebani prdci), ki bi morali poosebljat neko avtoriteto do mlajših (natepavajo pa predvsem mlade žrtve, ker so kakopak najbolj ranljive), niso enaka vrsta psihičnih bolnikov, kot se najdejo med prostitutkami. Ti klienti so ponavadi osebnostno motene osebe (psihopati brez empatije... no, saj veš sam), prostitutke imajo pa druge težave kot posledico svojega življenja. Če prej niso imele hujših duševnih motenj, jih pa razvijejo potem kot prostitutke.

"Problem je, da večina prostitutk na zahodu samih sebe ne dojema na tak način, ampak normalne delavke, ki si želijo služiti svoj kruh."

To praviš ti, ker pač hočeš tako mislit. Logično, sicer si jih ne bi mogel privoščit. Bi si prej bruhnil v naročje, namesto da bi ti stopil.

""Ampak za zlorabljevalce, ki bi morali bit penalizirani."

Seveda, seksistična feministka, zato, ker so moški. :D To mi ni treba razlagat. :D"


A trdiš, da so vsi moški zlorabljevalci? Jaz tega namreč nikjer nisem trdila in tudi ne mislim tako.

Kar ne pomeni, da mu ni do denarja. :D In spet, ali si ti domišljaš, da čistilke opravljajo svoje delo, ker jih veseli pometanje in pomivanje? HAHAHAHAHAHAHA In smo spet tam. Moti te, ker gre za seks, do katerega imaš patološki odnos, k temu zraven pa dodajaš še seksizem oz. sovraštvo do moških.

Seveda. Seks je pomembna razlika pri opredelitvi dela. Očitno si ti tako patološki primer iz tistega mojega odstavka zgoraj, v katerem okvirno pojasnjujem, kaj patriarhalna ideologija povzroča moškemu, da je čutno popolnoma odtujen od svojega telesa, od ženskega pa sploh, da sploh ne moreš dojet, v čem je razlika, če šlataš metlo ali pa kurca ali pičko nekega tujca. A ima sploh smisel, da kaj komentiram. Ne, nima. Poskusi delat na malo več samospoštovanja, da boš morda lahko kdaj koga spoštoval, ker boš razumel, kaj to pomeni.

"D Patriarhat vas moti le v tistem delu, ki penalizira ženske, ne pa tudi v delu, ki penalizira moške. In moti vas v tistem delu, ki hkrati koristi moškim in ženskam, ker moškim ne sme. :D"

Absurd. Da "koristi" moški in ženskam bi po svoji izrojeni mentaliteti lahko govoril, če bi bilo vsaj približno toliko moške prostitucije, kot je ženske. Obstaja razlog, da moške prostitucije za ženske skoraj ni! Da pa izenačuješ to, da se oseba pusti zlorabit, ker nujno potrebuje denar (ali je prisiljena v zlorabo - saj že vemo, da je večina t. i. prostovoljne prostitucije zgolj navidezne, ker si prostitutke pod grožnjami kriminalnih mrež ne upajo povedat, kako se kaj lepo imajo) s tem, da nekdo seksualno zlorabi osebo, ker ima pač dovolj drobiža v denarnici, je sprevrženo do konca. Tako obojestranske koristi vidi samo patriarhalni seksualno frustrirani šovinist.

"Jaz sem za enakopravnost med spoloma, česar ne patriarhat, ne seksistični feminizem ne zagovarjata. :D"

A, bejž, no!!! Zato pa toliko truda in besedičenja za normaliziranje prostitucije, a ne, namesto da bi se deklariral za feminista in se raje boril za enakopravnost žensk, kar bi drastično pripomoglo tudi k izkoreninjenju prostitucije. Eh, tega si pa z zagotovo zelo altruističnim razlogom pač ne želiš, a ne,ti sebični prostitutoljubec ali prostitutoprofiter????

"Dvomim, da bi tvoje nebuloze poslušali, če bi šlo za izključno lezbijčno prostitucijo oz. prostitucijo moških, ki bi jo koristile ženske, a se motim? Seveda ne. In potem boš ti meni o ideologiji? :D"

Ne podtikaj mi odgovorov. Če bi podpirala prostitucijo moških ali lezbično prostitucijo, žensko heteroseksualne pa ne, bi bila pa res prozorna kretenka, ja. Pa nisem. Ne podpiram nikakršne prostitucije. In vedno sem bila konsistentna. Celo ena redkih, če ne edina, ki je v svojih tekstih ob podpori uvedbe kvot na določena področja, hkrati opozarjala tudi na kvote, namenjene moškim v poklicih, kjer prednjačijo ženske (predvsem v vzgojno izobraževalni sferi). Enako sem se oglasila tudi ob ugotovitvah, da na primer v primeru dodelitve skrbništva nad otroki, sodstvo nemalokrat ne obravnava enakopravno očete. Bilo je izpostavljeno nekaj primerov, v katerih so otroci izražali željo, da bi živeli z očeti, pa so bili vseeno dodeljeni materam. Javno sem izrazila nasprotovanje. V enem konkretnem primeru, ko sem pisala "preveč", ker sem poznala dokumente itd., sem se tudi precej zasrala na mestih, kjer mi je škodilo, a mi ni žal. Skratka, tvoje lapanje o feminističnih moškomrznicah je abervezno v mojem primeru.

Že s fizičnega vidika je delo čistilke veliko težje, torej to tvoje pametovanje o izmozganosti je v tri dni. Hkrati je vse odvisno on posamezne osebe in seveda pogojev dela, pa smo tam.

Ja, to se tebi tako zdi, ker si očitno totalno zatrt in je zate tvoje telo le predmet. To ni normalno. Človek v svoji celotni evoluciji ni funkcioniral tako. od nekdaj je bil serijsko monogamen in precej čustveno povezan s svojim telesom in posledično z drugim telesom. Šele patriarhat kot vojaška šola za vzgojo psihopatov je začel v moških ubijat čute in čustva. Ženskam nikakor. Zato ne moreš razumet, da delo čistilke po defoltu ne more bit težje od prenašanje, da bo tebi skače, te liže in vtika kurca vate nek tujec. Sčasoma seveda otopiš, kot je otopel moški pod patriarhatom (pa tudi marsikatera ženska, ko se je bila primorana poročit z moškim, ki si ga ni sama izbrala).

Če bi te težke razmere dela prostitutk dejansko kaj brigale, potem bi si prizadeval, da se te izboljšajo, kar pa je seveda mogoče le z legalizacijo in popolno de-stigmatizacijo tega poklica. To, kar ideološki indoktriniranci tvoje vrste ne razumejo je to, da se realnost nikoli ne bo prialgajala vaši omejenosti, ampak velja obratno. A tem, ali je prostitucija moralna itd., lahko ti in ostali moralizatorji pametujete do konca sveta, ampak dejstvo je, da ta obstaja in da bo obstajala dokler človeštvo ne bo iznašlo alternativnega zadovoljevanje potreb, ki jih prostitucija zadovoljuje. To je dejstvo. :D In to dejstvo je pač treba obravnavat na način, da se spoštuje dostojanstvo teh žensk, ne pa da se jih stigmatizira in prisiljuje v nehumane pogoje dela zgolj zato, ker obstajajo omejenci, ki jih moti to, da nekdo služi s spolnostjo.

Ne bo šlo. Legalizacija, kaj šele popolna destigmatizacija, kar bi pomenilo poskus normalizacije statusa prostitutke, bi pomenilo, da država sporoča bodočim rodovom in današnji mladini, da je bit prostitutka povsem običajno častno delo. Sam si nekje omenjal normalizacijo. To pomeni, da bi predvsem tiste, ki živijo v razmerah z nizko izobrazbo oz. razgledanostjo, kulturno in socialno deprivilegiranimi okoliščinami, še dodatno pehali v še slabšo kakovost življenja. To mentaliteto bi tebi podobni psihopati radi še širili na razne prehodne prostitutke - študentke itd. Te ženske bi si začele prigovarjat, da so lahko dobre mame, čeprav so prostitutke itd. Višji sloji v kulturnem in ekonomskem smislu bi jih seveda še vedno zviška gledali. Gre za to, da bi s tem tudi staršem mladih deklet dajali nekakšno moralno odvezo, da je okej, če svoje mlade hčere pošiljajo v prostitucijo, saj je vse legalno in destigmatizirano. To pomeni, da bi država postala zlorabljevalka deprivilegiranih mladih deklet. Sodelovala bi pri preprečevanju, da bi se mlada dekleta razvila v duševno stabilne, zrele in erotično razvite ženske, kar je totalen zločin. Patriarhalna ideologija bi se seveda okrepila, seksizem pa sploh, še posebej v nižjih slojih, kjer po logiki stvari vsaka kost za glodanje v sili pride prav.

"In potem tipično razgališ svojo pravo naravo, ko si kot seksistična feministka ne moreš kaj, da greš omenjat "nagnusne dedce". Ker ti ni jasno, da oni nimajo veze in da ne štejejo nič. Nihče ne podpira legalizacijo in stigmatizacijo zaradi "nagnusnih dedcev", amapk zaradi žensk, ki jim bodisi tak poklic ustreza ali pa je to njihova edina ali najboljša možnost preživetja, ki jo imajo na razpolago."

Ni res. Prostitucijo podpirajo točno zaradi nagnusnih dedcev oziroma kot akt "pravice" frustriranih moških z vso paleto izgovorov o domnevnih pohotnicah, ki komaj čakajo na njih (ja, pajade!). Tudi ženske, ki podpirajo prostitucijo, so pa ponavadi neke zagrenjene babure, ki jih je njihov tip prevaral (ali pa je oče varal ubogo mamo, ki je doma čakala, jokala in preklinjala preklete kurbe, namesto da bi bebca spodila čez prag, z njegovo kurbo pa se šla zabavat in lovit tipe) in v vsaki ženski, ki izraža seksapil, vidi tisto kurbo, ki je bojda njej povaljala moža (butaste babe pač). Skratka, te debate okrog prostitucije so zagamane, ker so izredno povezane z osebnim odnosom do stvari pri večini tako ali drugače ranjenih ljudi v povezavi s svojo seksualnostjo, kar je pa verjetno najbolj pogosta ranjenost od vseh ranjenosti.

"Govora je o žesnkah, ki se same in prostovoljno usedejo v usran kombi in gre s trebuhom za kruhom zato, ker bi v svoji državi drugače crknila od lakote ali pa še kaj hujšega, torej, ker druge perspektive ne vidi. :D"

Osebo, ki pride v civilizirano državo iz države, kjer crkuje od lakote, civilizirana država nahrani in spravi na toplo. Če je država primitivna in nevicilizirana, pa osebo v stiski iz tujine pripelje v usranem kombiju v bordel. Zdaj štekam! Če bi rad bolj mastno služil z razpečevanjem prostitucije in/ali pornografije si verjetno obetaš veliko profita od migrantskega vala. Kar strpajmo jih v bordel, vsaj ženske. Si že napisal vladi predlog izjemne rešitve, kako se ravna s pribežniki. Kakor koli .... Upam da tebi podobni tipi ne odločajo v tej državi o ničemer. Niti o vrsti flike trave sredi parka.

"Misliš, da bi taliban poslal svojo hčerko v šolo? :D Skrakta, seveda ne, če so pač ideološko omejeni v prepričanju, da je prodajanje spolnih uslug nemoralno, enako kot so talibani prepričani, da je nemoralno pošiljanje hčerk v šolo. :D Ne razumeš, a ne da ne? :D Tudi talibani ne. :D"

Ne gre na tem svetu zgolj za drugačna, a enakovredna dogmatska prepričanja. Daleč od tega. Obstajajo nivoji razvoja in merljive konsekvence, kar se tiče kakovosti življenja. Talibani ne živijo niti k od kakovosti življenja. Zato je enačenje ideje s preprečevanjem šolanja mladega človeka in preprečevanja pošiljanja v bordel plod psihopatije in popolnega nepoznavanja vidikov psihofizičnega razvoja človeka. Skratka, ja, gre za to, kako se bomo odločali o prihodnosti naše skupnosti in kako bomo dovolili, da se razvijajo bodoče generacije predvsem v najbolj ranljivem obdobju razvoja - otroštvo, mladost. Stroka z ugotovitvami, kakšne posledice pusti prostituiranje na človeku, še posebej na mladem človeku, pač ni na tvoji strani. Noben izgovor, da delavkam za tekočim trakom tudi ni fajn, nima veze, saj bi se moralo delat na tem, da se tudi to področje izboljšuje, ne pa da se uvaja nova, še hujša brezna za ljudi, kar se kar normalizira. Normalno postaja vedno večje brezno.

In vsako brezno, ki ga družba normalizira, se razbohoti in ugrezne globoko. Podobno, kot je štos z orožjem v ZDA. Ko se je enkrat dovolilo v imenu svobode in pravice do obrambe, da lahko vsak poseduje orožje, je pač odločitev skoraj nemogoče spravit v stanje, ki bi bilo manj ogrožujoče za ljudi. Slabe posledice so znane, ampak kapital dela svoje. Vse slabo je stokrat težje izkoreninit kot uvajat dobro. Enako bi bilo in tudi je s prostitucijo v državah, kjer je že legalizirana. Vse, kar so zagovorniki napovedovali, da se bo izboljšalo (konec zvodništva, manj kriminala in prisilne prostitucije, manj drog, boljši pogoji, zdravje, vlaganje v izkoreninjanje prostitucije od davkov itd.) Čisto nič, ampak dobesedno NIČ se ni izkazalo za resnično. prostitucije je vedno več, ilegalne prav tako, zvodnikov kot blata in trave, kriminalne združbe in trgovanje z drogo se okrepi, poulična prostitucija se drastično razraste ... Skratka, polom!!!! In na koncu se še prostitutke pritožujejo, ker morajo plačevat davke oziroma skrivat denar, sicer so preganjane. Prej so seveda lajale, da hočejo legalizacijo, ker so si dejansko domišljale, da bodo nekaj pridobile. Vedno gre za ostarele ali od droge uničene prostitutke seveda, ki se borijo samo še za dostojanstvo in nimajo več kaj izgubit. Take se našunta, da gredo celo na ulice mahat, češ, tukaj smo, proti stigmatizaciji ... No, ko pa dobijo legalizacijo, pa vidijo svoje. Brez veze. Vedno ista zgodba.

"Jaz ne bi nikogar nikamor pošiljal, ker je to svobodna odločitev vsakega posameznika. Če bom kdaj imel hčer in bo postala prostitutka, potem si bom pa še bolj prizadeval za to, da se ta legalizira in izenači z vsemi ostalimi poklici, seveda če bo šlo za njeno svobodno odločitev. :D Zakaj? Ker jaz, za razliko od tebe, ljudi spoštujem, tudi kadar se odločijo početi nekaj, s čimer se jaz osebno ne strinjam"

Bizarno razmišljaš. Pri mladem potomcu nikoli ne gre zgolj za popolnoma neodvisno svojo odločitev. Starši imajo s svojo vzgojo, zgledom in okoljem, ki so ga ustvarili za otroke, vsaj 50% masla avtomatsko na glavi za njihove "odločitve". Tako da je tvoje lapanje o nekem spoštovanju in blablabla .... v takem kontekstu navadno neodgovorno lajanje v luno.

Promiskuitete je tako povsem naraven pojav, ki se pri ljudeh smatra za nemoralnega iz razloga instrumentalizacije spolnih vlog. Če sem bolj konkreten, je to pogruntavščina patriarhalno urejene družbe.


Naraven pojav je lahko vse, kar se pojavlja, ker pač živimo znotraj narave. S tega vidika je tudi norost normalen pojav. Sicer je pa promiskuiteta glede na normaliteto, povprečje pač patološki pojav - patološko pogosto menjavanje partnerjev. In ja, to se je med drugim izrabilo za obliko mačizma - bolnost, ki spet izvira izpod patriarhalne dogme (jaz, instrumentaliziran brezčuten serijski fukač, kar naj bi pomenilo frajer ... blesavo repenčenje še tistih, ki promiskuitetni sploh bili niso, pač pa samo neznosno primitivni in zabiti).

"Morda sama prakticiraš oralni, analni seks, ki je za nekatere ljudi nagnusen, zavržen itd. pa to ne pomeni, da sami seksa ne prakticirajo, zgolj ne prakticirajo analnega ali oralnega. In enako je pri tebi."

Seksualne prakse nimajo zveze z ekonomizacijo seksa, kar spremlja še polno drugih protičloveških anomalij.

Portugalska je edina država v Evropi, ki se je problema odvisnosti od drog lotila na tak način, torej, da narkomanom pomaga in zdravi, namesto da bi jih zapirala. :D Pri čemer seveda spolnost in droge ne moremo primerjati, če ti to še ni jasno. :D

Že prej sem v komentarjih opazila, da nakladaš in zavajaš v zvezi s Portugalsko. Portugalska je drogo le dekriminalizirala in ne legalizirala. Tako kot imamo dekriminalizirano tudi prostitucijo pri nas. Dovoljujejo majhno posedovanje droge odvisnikom le za lastno uporabo. To pomeni, da jih ne zapirajo, če imajo pri sebi le gram za lastno uporabo, romajo pa v čuzo, če imajo več, kar bi pomenilo možnost za razpečevanje, preprodajo. itd. Skratka, droga NI legalizirana! Sicer imajo velike težave z organiziranim kriminalom v zvezi z drogami.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA... Bravo feministka!!! Kot zlorabo po prijavila nekaj, od česa je eksistencialno odvisna. Veš, vsak, ki dela na črno lahko delo na črno prijavi. :D HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Zakaj tega argumenta nisi navedla takoj, da bi mi bilo takoj jasno, s kakšno intelektualno veličino sem se zapletel v debato. :D

HAHAHAHA ... je res neuporaben argument, no. Legalizacija nikakor ne spremeni veselja prostitutk do prijave hujših zlorab (zlorabljane so itak). Saj imajo v nizki prostituciji vse zvodnike in so žrtve groženj. To se je na primer dogajalo tudi v Nemčiji v tistem največjem bordelu, ki naj bi bil pod tako budnim očesom države, češ, oh, ah, bordel je zaklonišče prostitutk. Enako so bile žrtve totalnih zlorab. Oseba, ki je vodila bordel, je bila po logiki stvari povezana s kriminalno združbo, droge in trgovanje z belim blagom. V bordelu so bile prostitutke, ki so bile povsem prisilno tam itd. itd. Dekriminalizacija, kar se tega tiče nudi še več možnosti pravzaprav, ker je bolj nemilostna do klientov in zvodništva. Ko je stvar legalizirana, je vse precej bolj tretirano kot "normalna" logika vzroka in posledice (državni aparat je veliko bolj imun na anomalije, ki jih sploh ne razgalja), za kar se konec koncev ti zavzemaš.
884
# 01.12.2017 ob 23:29
Kriminal je lahko zraven ravno iz razloga, ker je zadeva ilegalna.

Tudi pri legalni stvari je kriminal seveda zraven, saj služi s črnim trgom - z neplačevanjem davkov.

Kolikor davkov se pobere ali se bi pobralo od legalizirane droge, prostitucije itd., še zdaleč ne zadostuje za odpravljanje posledic. To že zdaj velja za uživanje alkohola in kajenje. Organizirani kriminal alkohol in tobak preprodaja na črno, pobrani davki gredo v neznano, posledice pa pretežno plačujejo tisti, ki prekomerno ne uživajo alkohola in ne kadijo.
Manos de Piedra
# 01.12.2017 ob 11:19
@sisouren:
" Prvič, prostitucija nič manj ne povzročala trpljenje žensk, če je nelegalna, tako da to ni nobena rešitev. Drugič, niso vse prostitutke v prostitucijo prisiljene, kar pomeni, da v tem primeru jim trpljenje predstavlja ravno to, da je njihovo delo nelegalno. Čeprav po drugi strani jim to na nek način tudi ustreza, ker so cene višje."

Rešitev je popolno izničenje prostitucije. Žal to ni mogoče, dokler imamo demokratični sistem. Je pa mogoče, da se zaščiti čim več žensk iz Vzhodne Evrope, ki jih zaradi vedno večjega povpraševanja po prostituciji v državah, kjer je prostitucija legalizirana, v vedno večjem številu vozijo v Zahodno Evropo. A misliš, da one res hočejo biti tam in delati to, kar delajo?

Evo vam vaše idealizirane Avstrije:
Austria is a destination and transit country for men, women, and children subjected to sex trafficking and forced labor. The majority of identified victims are girls and women subjected to sex trafficking. Victims primarily originate from Eastern Europe (Bosnia and Herzegovina, Serbia, Romania, and Bulgaria) and, to a lesser extent, China, Nigeria, the Middle East, North Africa, Southeast Asia, and South America. Traffickers sometimes lure women by offering fictitious positions, including over social media, as au pairs, cleaners, waitresses, or dancers.

Toliko o tem, kako je dekriminalizacija prostitucije rešila problem.
Manos de Piedra
# 01.12.2017 ob 10:58
Prostitucijo in trgovino z ljudmi je treba zbrisat z obličja zemlje (ali pa vsaj iz Vzhodne Evrope), ne pa, da se jo legalizira.

Glede tega, da je to "nujno zlo", ki bo vedno prisotno in da jo je zaradi tega potrebno legalizirat, je to nesmiseln argument, ki temelji na tem, da se kriminala ne da pregnat. Po tej logiki se lahko potem legalizira tudi heroin in podobne stvari.

Vse se da prepovedat in potem uspešno izničit, če se hoče, kar nam dokazuje zgodovina.
Manos de Piedra
# 01.12.2017 ob 10:49
Dekriminalizacija prostitucije v zahodni Evropi je v praksi vodila v povečanje trgovine z ljudmi, katere žrtve so tudi mnoge slovanske ženske iz Vzhodne Evrope.

Lahko tukaj teoretizirate o tem, kako naj bi teoretično legalizacija pomenila zaščito za spolne delavke in ne vem kaj, vendar dejstva so dejstva.

Prostitucija vedno bo povezana z najnižjimi in najbolj izprijenimi kriminalnimi družbami in v njihovih rokah, ne glede na njen pravni status.
ginza
# 01.12.2017 ob 10:03
@sisoruen: Treba je ločevati med ženskami, ki se za prostitucijo odločajo, ker jim tak poklic ustreza in med tistimi, ki pač prostitucijo vidijo kot zadnjo možnost preživetja in tretjič tistimi, ki so v to od drugih prisiljeni.

Zapomni si nekaj: ta poklic NE USTREZA NOBENEMU. Vsi se v to podajo ponavadi zelo zgodaj, še preden so se sploh sposobni odločati o lastnemu življenu. Vsi so v to na nek način prisiljeni. Ne delaj si utvar, da tista prostitutka, h kateri hodiš, uživa, ko se mora s tabo "ukvarjati".
ginza
# 01.12.2017 ob 09:59
Legalizacija še vedno ne bi zmanjšala trgovine z ljudmi t.j. spolnega suženjstva, ki je od vsega najbolj problematična. Zakaj mi koristnik plačal 100 eur polnoletni Slovenki, ki dela prostovoljno, ima svoja pravila in plačuje davke, če lahko za 30 eur dobi mladoletno Venezuelko, ki to dela pod prisilo, mora delati to, kar se ji reče in se ne more niti pritožiti?

Kriminalizacija strank bi morala biti za tiste stranke, ki se poslužujejo uslug spolnih sužnjev, ne spolnih delavcev, ki so v tem kao prostovoljno (čeprav, bodimo iskreni, nihče ni v tem poklicu prostovoljno iz veselja do tega dela)
RJSlo
# 01.12.2017 ob 09:45
borchica
# 01.12.2017 ob 08:14
Tega je bilo takrat manj
-------------------------------------------------
No ja. Leta 1977 v Celju. 50 DEM. V osemdesetih 2x udeleženec svingerskih zabav in 1x skupinski sex. Tu bi še posebej izpostavil otroke partijskih in občinarskih veljakov. Takrat se je temu reklo "hausbal". Takrat so se tudi razpasla pošiljanja na čiščenje v psihiatrične bolnišnice.

To je bila moja faza preizkušanja vsega in vsakogar. Marsikdo nosi še danes posledice takratnih dejanj. Tu pišem o izkušnjah doma. Kaj vse sem doživel in preživel v SZ je pa zgodba za drugo temo.

Da ne bo pomote oziroma, da ne bi moj post izpadel preveč enostransko. To so bili tudi časi "galebov" na dalmatinski obali kamor so redno zahajale ženske iz takrat "gnilega Zahoda". Večina tega oziroma vsaj premožnejši del se je kasneje prestavil na špansko obalo in otoke.

Prvi problem glede spolnosti na splošno je premalo razgovorov o sami spolnosti, tako v okviru družine, v sklopu VIZ, kot tudi na strokovni ravni. Če poenostavim, vsi bi sexali, nihče ne bi govoril o problemih ali posledicah, lahko tudi o plusih oziroma užitkih. To niso teme za rumeni tisk ali samo za v erotične revije. Spolnost je čisto normalna zadeva dokler se dogaja v okviru nekih pisanih ali nenapisanih pravil in predvsem med štirimi stenami.

Je pa spolnost izredno pomembna v človekovem življenju. Vsi tisti, ki hočejo vpliv spolnosti minimizuirati pa, milorečeno, nimajo prav. Spolno vzgojo bi morali uvesti že vsaj v peti razred osnovne šole. Seveda prilagojeno zmožnostim dojemnja otrok v tej starosti.
copcop
# 01.12.2017 ob 09:21
Le katera ženska bi si želela, da se po njej slinijo pijani, smrdlivi moški? Samo tiste, ki so v to prisiljene. Zato je prostitucija prisilno delo, čeprav je legalizirano.
kuharica
# 01.12.2017 ob 08:13
Pomembno je samo da ti izvajalec storitve izda račun, da lahko potem doma uveljavljaš stroške. Al kaj?
paver
# 01.12.2017 ob 06:58
Prvič slišim "spolni delavci"
doba
# 02.12.2017 ob 11:45
@ sisoruen 02.12.2017 ob 00:46:
To je navadna demagogija osebkov, ki so indoktrinirani v ideologijo demonizacije spolnosti. To je taka butalščina kot če bi od države zahtevali, da zagotovi vsem tistim, ki opravljajo neke tako ali drugače deprivilegirne poklice, neke boljše alternative, da jim ne bi bilo potrebno opravljati slabših del. :D Skratka, a delavka na minimalcu za trakom pa ni socialni problem? Zakaj torej država ne poskrbi, da se nobeni ženski ne bo treba matrati za tekočim trakom? A zato, ker tebe to ne zanima, ker ne gre za seks, da katerega gojiš patološki odpor?


Preberi komentar od anomis v celoti ali vsaj tale del od anomis:
Poanta na tem mestu je drugje. Nikoli tovrsten starš z dobrimi nameni ni pošiljal v znak vzgojnega ukrepa svojih otrok fukat za denar. Z razlogom. Ker čeprav vsaka snažila ali delavec za tekočim trakom zasluži premalo za svoje delo, je njeno delo vendarle častno in vendarle ni zlorabljeno njeno telo neposredno in duša. Taka oseba je lahko vseeno psihično in fizično zdrava oseba, ki živi zadovoljno življenje, še posebej če ima zadovoljujoče partnerstvo, otroka, družino itd. ali pa kakšne druge hobije. Ali pa se kasneje dodatno izpopolni in prekvalificira v bolj želeno delo. Nihče je ni telesno zlorabil, ker je revna! Če bi torej ti komentatorji, ki tukaj take bedarije lapajo, šli za pol leta delat v tovarno, mislim, da zaradi tega eksperimenta ne bi občutili groznega pritiska, slabosti v želodcu in strahu, kaj bo od njih ostalo, ko bodo prenehali z delom. Ker se ne bi zgodilo nič pretresljivega, kvečjemu kaj dobrega. Dvomim pa, da bi enako občutili, če bi jih kdo poslal obdelat pet strank na delovni dan. Zato priporočam držanje zaprtega gobca ob takih svinjskih interpretacijah realnosti z namenski popolnim nepoznavanjem človekovega psihofizičnega ustroja.


Nehaj smetiti tu pomembne tematike s popolnom nepoznavanjem osnov problematike.
Manos de Piedra
# 01.12.2017 ob 17:54
@sisouren:
"Torej sanjam, da je Portugalska pred 16 leti legalizirala uporabo drog in da so učinki tega seveda izjemno pozitivni."

Legalizirala uporabo drog, ne pa droge kot take. Sem mislil, da hočeš to drugo, kar bi v bistvu po tvoji logiki moral, glede na to, da zagovarjaš prostitucijo kot tako.

Sicer pa to, kar se je zgodilo na Portugalskem, pritrjuje mojemu argumentu, da legalizacija nečesa, povezanega s kriminalom, povečuje in krepi organizirani kriminal. Na Portugalskem se je število umorov, povezanih s trgovino z drogo, povečalo za 40%.

Na enak način se z legalizacijo prostitucije povečuje organiziran kriminal, povezan z njo.

Še vedno mora nekdo spravit droge na Portugalsko in še vedno mora nekdo spravit prostitutke v Avstrijo, Nemčijo...

Tvoj argument temelji na družbi, kjer bi se za prostitucijo odločale lokalne ženske kot za enega izmed poklicov. V praksi pa morajo to delo opravljat ženske, ki so pripravljene/prisiljene delat to bolj poceni in ki se jim vzame vso dostojanstvo.

Sicer pa je Portugalska luknja, ki ni v zadnjih 15 letih naredila ničesar in je težko zgled za karkoli. Pač še ena zahodnjaška nacija, ki izumira, preplavili pa jo bodo drugi.

"Ja, za svet, v katerem je svoboda vrednota."

To, kar ti zagovarjaš, nima veze s "svobodo". "Svoboda" kot neka absolutna stvar ni nikoli obstajala in nikoli ne. Lahko imaš samo vrsto različnih svoboščin, da delaš nekaj. Tako je tudi v današnji družbi, zato recimo nimaš svobode, da nekoga umoriš.

Ne moreš zagovarjati sistema, v katerem lahko delaš karkoli hočeš, in tudi ti ga ne, razen če nimaš nič proti temu, da bi se ljudje začeli morit in ropat med sabo. Tako da tudi ti ne zagovarjaš "svobode", če se ta definira kot neka absolutna in nedefinirana vrednota.

V imenu te tvoje liberalne zahodnjaške "svobode" se je ubilo na milijone ljudi z raznimi ameriškimi intervencijami in metanjem bomb.

"LOL... Ne, samo dokazuje, da niso vsi primeri prisilni, kot ti tu tumbaš."

Nikjer nisem napisal, da so VSI primeri prisilni.

Tvoj primer dokazuje edino to, da ti je očitno "svoboda" neke kurbe vredna več kot odvzem svobode drugi ženski, ki jo v prostitucijo prisilijo.

"O moji domnevni zgrešeni logiki si govoril tako, da si primerjal prostitucijo s terorizmom"

Ne nisem, in sem ti tudi točno pojasnil zakaj. Stalno mečeš naprej neke primere, ki nimajo veze s tem, kar pišem.

"Ja, pa pejt potem živet v Iran, če ti avtoritarna družba tako ugaja, me zanima, kako bi tam užival, ko ti bi en musliman tumbal, kako si ti slabič in pokvarjen zahodnjak brez morale."

Ojoj, pa smo prišli do "pa pejt živet v". Najbolj nesmiseln "argument" v zgodovini debatiranja med dvema človekoma. Jaz sem slovanski domoljub, in me zanima samo, kako so urejene slovanske dežele in samo tukaj mislim živet.

"Kaj pa če se meni zdi neko tvoje početje meni nemoralno? A boš z njim prenehal? Seveda ne."

Jaz živim po vrednotah in idealih, v katere verjamem in katere lahko branim z argumenti. Ti verjameš v nedefinirano "svobodo", kar je ravno nasprotno od pravih idealov, to pomeni totalno moralno kapitulacijo in priznavanje obstoja zla in slabosti.

"Problem ljudi tvojega kova je v tem, da si domišljate, da je vaša svoboda samoumevna in da vam je nihče ne sme jemati. Hrati si pa domišljate, da imate pravico pametovati o tem, kako naj svobodo živijo ostali ljudje"

Da govorim drugim, kar naj delajo? Vsaka ideja o družbi, vsak ideal o državi in o tem, kako naj se jo vodi, je po tej logiki govorjenje drugim, kaj naj delajo. Po tvoji logiki potem nihče ne bi smel imeti nobenih idealov in nobenih idej o družbeni ureditvi, da ja ne bi posegal v "svobodo" in "pravice" nekih slabičev, ki bi radi delali karkoli bi hoteli. In ravno to je mentaliteta liberalnega zahoda in njegove opevane "svobode" - svoboda do tega, da ljudje škodujejo sebi in drugim.

" Lahko je biti pameten, ko zatiraš svobodo drugih, če bi kdo zatiral tvojo svobodo, bi pa drugače piskal."

Prostitucija, droge, kriminal in podobno zlo posredno zatirajo mojo svobodo, saj slabijo moj narod in naše ljudi. Sicer pa sem izpostavil problem trgovine z ljudmi, ki dejansko jemlje zelo konkretno svobodo mnogim ženskam in ki je povezana s prostitucijo.

Vsekakor se me kot Slovenca in kot Slovana tiče, kar delajo drugi Slovenci in drugi Slovani, ker pripadam tej skupnosti in mi je pomembno, da držimo v rokah svoje države, da naši ljudje živijo zdravo življenje, da so močni, produktivni in da se jih zaščiti tako pred drugimi in pred sabim seboj. Človek je del skupnosti in moč te skupnosti je to, kar definira tudi življenje človeka kot posameznika.

Edini razlog, zakaj sploh lahko pišeš te dolge komentarje tukaj, je to, da so naši ljudje v preteklosti verjeli v ideale, ki jih zagovarjam jaz, pravilno organizirali svoje družbe, določili to, kar se lahko dela in kar se ne, in naredili močne države. Zato živimo danes bolje kot večina sveta, tudi ko se je začelo te ideale vsaj deloma saboritat. V zahodni liberalni Evropi bodo vse vrgli stran ravno zaradi tega, ker se je zavrglo te ideale, zato jih zdaj množično menjavajo tuji ljudje in bodo njihovi narodi fizično izumrli. Če bi se že v preteklosti naši predniki odločili, da bodo živeli kot kurbe in kot zasvojenci, nas danes ne bi bilo tukaj ali pa bi živeli v neki kaotični družbi na nivoju tretjega sveta.

Tako mene kot tebe se tiče življenje drugih ljudi v tej državi in širše, ker oni vplivajo tudi na moje življenje. Tako kot recimo to, da jaz osebno živim produktivno in delavno življenje in se ne ukvarjam z nekimi kriminalnimi dejavnostmi, pozitivno vpliva na ostale prebivalce te države.

To seveda ne pomeni, da se je treba ukvarjat z drugimi ljudmi na individualni ravni in gledat kaj delajo posamezniki, ampak na idejni ravni, ki se tiče širše družbene in državne ureditve.

Nisem proti temu, da se ljudje zabavajo in me ne moti, če se dovoljuje dosti stvari, ampak ne moremo pa se pretvarjat, da smo vsi neki posamezniki, ki vsi živimo samo in zgolj za sebe in se nas drugi ne tičejo. Tako da je zame to, da naj ne bi imel pravice govorit drugim, kaj naj delajo, šibak argument.

Ko postane neka stvar tako razširjena, kot je prostitucija danes, se definitivno tiče drugih ljudi v okolici. To ni isto, kot če bi se na primer vtikal v to, kar delajo sosedi.

" Ma lepo te prosim. Kdo normalen bo žive ljudi natikal na kole, tako, da jim ga zabije v anus in potem se ti ljudje počasi nabadajo zaradi sile teže in jim ta koli počasi para notranje organe. Za to moraš biti izjemen sadist."

Je že imel tehtne razloge, zakaj se je odločil za tako okrutno kazen. Bil je zelo moder in zelo moralen vladar.

Če že govorimo o trgovini z ljudmi za namen spolnega suženjstva, me ne bi čisto nič motilo, če bi se vrnile te stare metode in bi nekatere ljudi, ki so vpleteni v to in vodijo te izprijene dejavnosti, nekdo kaznoval na tak način. To so zelo zlobni ljudje, ki so povzročili dosti trpljenja. Vlad bi z njimi postopal tako, kot je treba, demokracija jim ne more nič.

"Poglej, ni problema. Imaš še vedno nekaj diktatorski držav na svetu, pa se tja preseli, potem pa pridi nazaj poročat, kako ti takšna družba ustreza. Ti garantiram, da te bo veselje do diktature minilo."

Ne podpiram diktature. Vlad Tepes ni bil diktator. Malo se pozanimaj, kaj sploh pomeni biti diktator.
Manos de Piedra
# 01.12.2017 ob 12:02
@sisouren:
"Ne vem, zakaj bi bila to rešitev, če obstajajo ženske, ki bi si na tak način rade služile denar?"

In kakšno vezo ima to s čimerkoli? Imaš tudi moške, ki bi si radi služili denar s prodajo drog ali z ubijanjem ljudi.

"Če jih vozijo prisilno, potem je to sevead problem. Če jih pa vozijo zato, ker si same to želijo, ker si s tem lahko omogočijo dostojno življenje, ki si ga v svoji državi z nekim drugim delom ne morejo, potem ne vem, zakaj bi to bil problem."


Vozijo tja, ker si same želijo... Haha. Očitno res nimaš pojma, kako potekajo te zadeve. Zvabijo jih s pretvezami in jih izročijo v roke organiziranega kriminala.

"Če jih nobeden v to ne sili, potem je odgovor seveda pritrdilen. "

Mnoge ženske iz vzhodne Evrope so v to prisiljene in jih držijo tam z ustrahovanjem ali drugačnimi oblikami izsiljevanja.

"Saj ti že prvi stavek vse pove. Govora je o trgovanju z belim blagom in prisilnem delu, česar nihče ne zagovarja."

Ti zagovarjaš pojav, zaradi katerega obstaja trgovina z belim blagom (prostitucija). Poleg tega zagovarjaš tudi dekriminalizacijo, ki v praksi pomeni povečanje trgovine z ljudmi.

To je enako, kot če bi zagovarjal legalizacijo prodajo orožja skrajnim terorističnim skupinam, obsojal pa pobijanje ljudi s strani teh terorističnih skupin. Po tvoji logiki bi bila prodaja orožja tem skupinam upravičena, ker obstajajo ljudje, ki hočejo s tem zaslužiti, in ker bi drugače te skupine prišle do orožja ilegalno in je zato boljše, da se jim prodaja legalno, da imamo stvari bolj pod kontrolo - tvoja lastna logika.

"Ampak ali hočeš trditi, da če prepovemo prostitucijo, potem ta ne bo obstajala in ne bo niti trgovanja z belim blagom, niti prisilnega dela?"

V okviru zdajšnjega sistema bi se zmanjšala, poleg tega se s kriminalizacijo določenega dejanja s tem to tudi predstavi kot zavrženo dejanje, kar prostitucija je.

V okviru mojih idealov in v moji idealni družbi pa ne bi bilo nobenega od teh pojavov, ker bi vse to prepovedal in potem dejansko zagotovil red. Ne podpiram demokracije in dajanja potuhe kriminalcem, tako da ti v mojem sistemu ne bi imeli nobene zaščite. Vse se da ukiniti, če se hoče. To potrjujejo mnogi primeri iz zgodovine. Vlad Tepes je lahko postavil zlato časo sredi mesta, pa si je za čas njegove vladavine nihče ni upal ukrasti.
kacjipastir
# 01.12.2017 ob 10:57
@ginza kaj pa delo na 3 izmene za trakom za minimalca, kdo je pa "v tem poklicu prostovoljno iz veselja do tega dela"??
Na žalost je večina ljudi prisiljena delati zaradi denarja. Večinoma vsi prodajamo sebe in svoj čas v zameno za plačilo.
luckyss
# 01.12.2017 ob 10:29
Vidim, da bi rada @Snežinkica v bistvu povedala, da bodo ženske malo malo težje ponavljale tisto mantro o "glavobolu", če se ji partner ne bo ustrezno podrejal....Ker legalizacija običajno pomeni precejšnje znižanje cen....;)
In ne gre za" trgovanje z ženskim telesom", ampak od legalizacije dalje za trgovanje s svojim telesom, kar je bistvena razlika..
oziris.va
# 01.12.2017 ob 09:45
Carol Harrington poudarja, da spolni delavci opravijo tudi veliko neplačanega dela.

Kako bi to strokovno kategorizirali: da delajo voluntersko ali pa so bili posiljeni?
GORILA
# 01.12.2017 ob 09:24
@kislec
ri tej dejavnosti pa se po mojem v vrhu Fursa še niso zmenili, kako bodo dokazovali "spolno delo" na črno in če bodo inšpektorjem povrnili dotične stroške in jim dvignili plačo za dodatne "obremenitve"...

...ne boš verjel, ampak so že imeli akcije! Že pred leti na Turjaku...
RJSlo
# 01.12.2017 ob 08:02
Krimsky
# 01.12.2017 ob 07:42
Prepovedujemo zdravilne rastline, vtikamo se v stvari, ki se nas ne tičejo ('misijonarski položaj' so npr. izumili misijonarji), ob trženju spolnih uslug pozabimo na vse floskule o 'svobodnih trgih', ... ki jih sicer vneto zagovarjamo ...
---------------------------------------------------------
No ja. Dober si, če lahko v misijonarskem položaju razmišljaš o svobodnih trgih. :))))
pietetnik
# 01.12.2017 ob 21:23
Prostitucija je pot v propad!
zeus.zeng
# 01.12.2017 ob 14:33
"Kriminalizacija strank pomeni tudi stigmatizacijo spolnih delavcev"
----
prostitucija je seveda nekaj najbolj zavrženega , kar je posledica propada družbe , ki ne zna na normalen način poskrbeti za ljudi , saj to uničuje osebni ponos in integriteto in ljudi smatra za predmete . normalno je da razni nevladni aktivisti borijo za to , da se navaden človek pred njimi ,,priklanja,,. in s tem ustvarjajo sprejemljivost . Žal smo tako priča razkrajanju človeške družbe .. Bruh ....
Kazalo