Foto: Radio Maribor/arhiv@Stane Kocutar: Maribor okoli leta 1870
Foto: Radio Maribor/arhiv@Stane Kocutar: Maribor okoli leta 1870

Neutrudni predsednik Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. Elko Borko je tudi pri svojih 86. letih zelo dejaven.

Pred nedavnim nas je spomnil na podatek, ki ga je v zadnjem obdobju dodobra preučil in je povezan z zgodovino humanitarne dejavnosti v Mariboru in na slovenskem Štajerskem.
Minilo je namreč 140 let od ustanovitev organizacije Rdečega križa v Mariboru. 27. januarja 1881 je mariborski župan dr. Matthäus Reiser, ki je županoval v letih od 1870 do 1883, na seji mestnega sveta sporočil, da je iz deželnega urada v Gradcu dobil navodilo za ustanovitev organizacije Rdečega križa v Mariboru.

Že vse od druge polovice 19. stoletja so v Mariboru delovala posamezna humanitarna društva katerih naloga je bila pomagati ranjenim vojakom, vdovam in osirotelim otrokom. Dr. Elko Borko tako omenja humanitarko Katarino Pachner iz Maribora, ki je že leta 1859 prejela posebno priznanje za pomoč ranjenim vojakom poslanim na zdravljenje v Maribor.

Rdeči križ v Mariboru