Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Mariborska centralna čistilna naprava v Dogošah je v dobrem stanju, je pokazal pregled tehnične komisije, ki so jo ustanovili pred občinskim prevzemom naprave od koncesionarja, podjetja Aquasystems, ki jo je upravljal 22 let. Koncesionarju poteče koncesija 10. junija, s tem pa prehaja naprava takrat v last mariborske občine.

Tričlansko tehnično komisijo so imenovali junija lani, kot je to predvidela koncesijska pogodba, delo pa je končala pred nekaj dnevi. Njen predsednik in neodvisni član je bil Branko Potočnik, direktor podjetja CID čistilne naprave; za to vlogo sta ga izbrala druga dva člana komisije, direktor Aquasystems Leon Lozar in predstavnik mariborske občine Miran Jug, direktor javnega podjetja Mariborski vodovod, ki bo prevzelo čiščenje odpadne vode po izteku koncesije. Jug je povedal, da je naprava v dobrem stanju in da večja vzdrževalna dela po prevzemu ne bodo potrebna: »Naprava je na splošno v dobrem stanju, tudi kar se tiče samega delovanja. Naredili smo tudi 24-urni test monitoringa, ki je bil dober, brez odstopanj.«

Postavitev centralne čistilne naprave je stala 43 milijonov evrov, kljub temu pa je bila dejavnost čiščenja odpadnih voda za podjetje Aquasystems donosna; samo leta 2022 je imelo tri milijone in pol evrov čistega dobička. Jug zato ocenjuje, da bodo stroški te storitve s prehodom centralne čistilne naprave v občinsko last za občane zdaj nižji. »V tem trenutku ne morem povedati, kakšna bo cena storitve, vsekakor pa računamo, da bo storitev nekoliko cenejša. A zdaj še nimamo dovolj podatkov, da bi lahko izračunali storitev po metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki predpisuje izračun cene za čiščenje odpadnih voda in za vse ostale komunalne storitve,« razlaga Jug.

Mariborski vodovod načrtuje tudi prevzem zaposlenih, ki zdaj upravljajo napravo, glede njene morebitne nadgradnje, denimo s funkcijo predelave tudi odpadnega blata, pa Jug pravi, da je to stvar prihodnjih analiz in odločitev.

Foto: Radio Maribor/Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Radio Maribor/Aljaž Mejal