Foto: Igor Jurišič
Foto: Igor Jurišič

Po več javnih pozivih s strani stroke, politike in javnosti je mariborska občina spremenila odločitev, da bodo drevesa posadili le na južnem delu obnovljenega dela Gregorčičeve ulice.

Odločitev, da na severnem delu dreves ne bo, so pojasnili z argumentom, da bi zakrivala obnovljene fasade. Za ohranitev prvotno načrtovane zasaditve pa so se med drugim zavzeli priznani krajinski arhitekt Niko Stare, rešitev je strokovno zagovarjal tudi projektant Robert Gostinčar, poziv pa so podali tudi v Stranki mladih - Zeleni Evrope.

Z občine zdaj sporočajo: »V sredo, 27. julija, se bo na Gregorčičevi ulici pričelo sajenje 15 novih stebrastih gabrov, pod njimi bo posajeno tudi nizko grmičevje. 11 gabrov bo posajenih na severni strani, štirje gabri pa na južni strani Gregorčičeve ulice. Župan MO Maribor je ponovno prisluhnil željam in pozivom stanovalcev na Gregorčičevi ulici po ozelenitvi prenovljene ulice in skladno s projektno nalogo, strokovnimi službami in projektanti del odločil, da se drevesa posadijo.«