Osrednja tema Erasmus+ projekta, z naslovom "Kritično do alternativnih dejstev", so lažne novice ter propaganda nekoč in danes. Pomembno je poznavanje razlogov za širjenje lažnih novic in propagande, razvijanje zmožnosti prepoznavanja elementov propagande in manipulacije v novicah in na plakatih.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Februarja letos so dijaki Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše aktivno sodelovali v zanimivih in poučnih interaktivnih delavnicah v omenjenem projektu. Več, Ema Ramot, koordinatorica Erasmus+ projekta na omenjeni srednji šoli: "S projektom želimo mlade spodbuditi k razmišljanju, k iskanju viru informacij, ki so zanesljivi. Zanima nas tudi propaganda med drugo svetovno vojno in danes ter vse vzporednice, ki jih lahko potegnemo v obeh časovnih obdobjih. Poleg teh ciljev pa se nam zdi pomembno tudi, da dijakom omogočamo pridobivanje spretnosti kot so zapuščanje varnega mehurčka doma, kreativnost, prilagajanje v družini in pa komunikacija v tujem jeziku."

Foto: Osebni arhiv/GSKŠ Ruše
Foto: Osebni arhiv/GSKŠ Ruše

Projektni tim Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše sestavljajo koordinatorica programa Ema Ramot in članice tima Branka Ribič, Darja Pahor in Darka Tancer Kajnih. V projekt so vključeni dijaki gimnazijskega programa. Ema Finžgar, ena izmed vključenih dijakinj v ta projekt razmišlja tole: "Osebno je bilo zelo zanimivo, s Poljaki smo se res dobro razumeli. Domotožja skoraj ni bilo. Tudi delavnice o propagandi in manipulaciji so bile zanimive. Nekako so ti odprle oči. Začela sem verjeti, da ne smeš verjeti vsemu kar vidiš in slišiš. Potrebno je najti več podobnih novic in si ustvariti svoje mišljenje."

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora.

Dominik Hojnik, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar