Foto: Zavod PiP
Foto: Zavod PiP

Projekt oziroma kampanja Evropa na našem pragu/Europe at your doorstep je zanimiva in polna izzivov in Matevž Hrženjak iz Zavoda PiP, glede same ideje za povabilo Evrope na naš prag izpostavja, da »se je ideja porodila na Zavodu PiP, kjer se tudi z evropskimi temami ukvarjamo že dolgo. Prepoznali smo potrebno v okolju o informiranosti državljanov o Evropski uniji, Evropskem parlamentu oziroma jim približati kaj vse evropske institucije počnejo. Cilj je torej priti v lokalna okolja in ljudi informirati tam, kjer se nahajajo ter jih ob tem tudi poslušati in zbirati pobude in mnenja.«

Veliko ljudi sicer v vsakdanu slišali več novic na temo Evropske unije, a neredko se zgodi, da jim ozadje ni dovolj jasno oziroma imajo premalo informacij, ki bi jim pomagala razumeti dogajanje in pomen.

Projekt Evropa na našem pragu je po besedah Matevža Hrženjaka razdeljen na »3 različne stebre. V prvem stebru smo pripravili eno evropsko razstavo, informativno razstavo s katero smo odšli v vsako izmed 41 občin v Podravju. Ideja je bila v osnovi ljudem v lokalnem okolju predstaviti kaj je to Evropska unija, kaj je Evropski parlament, kdo so naši predstavniki in kaj so prednostne naloge. Drugi del projekta pa po evropski pikniki, ki pa so se zaradi pandemije prestavili in bodo sedaj potekali v dvoranah. Tam bodo prisotni tudi politiki in lokalni odločevalci ter strokovnjaki za določene teme. Kot tretji steber pa so planirani tudi dogodki s prebivalci iz lokalnega okolja, ki se bodo lahko srečali z vsemi evropskimi poslanci iz Slovenije« še dodaja Hrženjak.

Vsi ti večji dogodki, kjer bodo prisotni tudi evropski poslanci iz Slovenije bodo na voljo tudi preko spleta z videoprenosom. Na teh dogodkih bodo naslovljene tudi aktualne teme, kot digitalizacija, evropski zeleni dogovor in kaj le-ta prinaša za lokalno prebivalstvo in kaj to pomeni za gospodarstvo in življenjski prostor.

Po besedah Matevža Hrženjaka iz Zavoda PiP je cilj torej vzpostaviti dialog med državljani, politiki in strokovnjaki. Projekt oziroma kampanja Evropa na našem pragu/Europe at your doorstep se je pričel februarja 2020, a ker se je zaradi pandemije vse malce prestavilo bodo projekt zaključili nekje spomladi 2022. Hrženjak ob tem dodaja, da » bo vsega skupaj, torej razstav, razprav z državljani ter ostalih dogodkov v okviru Evrope na našem pragu izvedenih okoli 60.«

Vrednost celotnega projekta je 54.000 evrov, kjer 80% delež prispeva Generalni direktorat Evropske komisije za komuniciranje, preostalih 20% pa je lastnih sredstev Zavoda PiP.

Projekt poteka v skladu z načrti in kot izpostavlja Hrženjak »imamo tudi dobre odzive ljudi, saj smo prejeli preko 500 odgovorov na anketne vprašalnike, objavili smo ali pa še bomo približno 50 medijskih člankov na temo Evrope na našem pragu in organizirali bomo torej tudi aktualne dogodke, denimo 14. decembra v občini Duplek, 16. decembra v občini Lenart in 17. decembra v občini Selnica ob Dravi. Gre za dogodke namenjene okoljskim spremembam, samooskrbi s hrano in tudi lokalnemu turizmu ter digitalizaciji.«

Na dogodkih projekta oziroma kampanje Evropa na našem pragu/Europe at your doorstep bodo torej prisotni tudi evropski poslanci iz Slovenije ter strokovnjaki in profesorji iz slovenskih univerz. Vsi dogodki bodo kot po navadi tudi z video prenosom preko spleta.

Kampanja Evropa na našem pragu, Europe at your doorstep je sofinancirana s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za komuniciranje in državljanom zagotavlja verodostojne informacije o vplivu evropskih politik na njihovo vsakdanje življenje in jih spodbuja k aktivnemu vključevanju v razpravo, z namenom ustvarjanja močnejše Evropske unije.

Z Evropo na našem pragu do temeljnih informacij o EU


Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si / Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope