Foto: Reuters
Foto: Reuters

Nove tehnologije lahko med drugim pripomorejo v gozdarstvu in sadjarstvu – na Inštitutu za računalništvo mariborske Univerze zato razvijajo orodje ForestMAS.

ForestMAS je model zaraščanja pokrajine zaradi opuščanja kmetovanja. To je v Sloveniji zelo pogost pojav, predvsem tam, kjer so pogoji kmetovanja težji. ForestMAS je model, ki simulira zgodnjo fazo tvorjenja gozda,” je povedal univ. dipl. inž. rač. in inf. Simon Kolmanič iz Laboratorija za geoprostorsko modeliranje, multimedijo in umetno inteligenco.

Model je matematična predstavitev naravnega procesa. Na podlagi opazovanj gozdarjev v preteklih 60-ih letih so raziskovalci ustvarili matematične funkcije, ki opisujejo rast in širjenje posameznih vrst dreves. “Na podlagi tega nastane model sekundarne sukcesije – s tem lahko uspešno napovemo, kako se bo gozd širil, razvijal in kakšne spremembe v pokrajini to predstavlja,” dodaja doc. dr. Kolmanič.

Model je bil razvit v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, uporaben pa je predvsem za gozdarje. Zaraščanje je velik problem – v gozdarstvu je namreč pomembno, kdaj se z gozdom lahko začne gospodariti. Simulator med drugim omogoča vizualizacijo površja in ukrepov za gozdarjenje. Kolmanič nadaljuje: “Zadevo smo prestavili tudi v navidezno resničnost. To pomeni, da lahko gozd vidimo tako, da se vanj postavimo. Drevesa tako vidimo v navideznem svetu.” Ljudje bi se lahko v navidezni resničnosti učili pravilnih metod ravnanja z gozdom. “Seveda je to mogoče tudi nadgraditi v smeri prikaza učinkov spreminjanja podnebja, ki na gozdove močno vpliva,” še dodaja doc. dr. Kolmanič.

Poleg orodja ForestMAS za gozdarje so na Inštitutu pripravili še orodje za ljubiteljske sadjarje EduAPPLE.

Orodje EduAPPLE je bilo razvito zaradi pomanjkanja pametnih učnih orodij za obrezovanje dreves za ljubiteljske sadjarje. Posebnost Slovenije je, da imamo v veliko vrtovih tudi sadna drevesa. In če za ta ne skrbimo, od njih nimamo koristi, ki bi jo želeli,” razlaga Kolmanič.

Obstaja veliko priročnikov o skrbi za sadovnjak, a orodje EduAPPLE omogoča tudi vizualizacijo postopkov, med drugim obrezovanja sadnih dreves.

Najpomembnejša je recimo spomladanska rez. Uporabnik se torej lahko uči obrezovanja dreves in vidi, kakšen je vpliv njegovih posegov v kasnejši razvoj krone drevesa. Izgubi tudi strah pred rezjo – veliko ljudi se namreč boji, da se bo drevo poškodovalo, kar je seveda mogoče. Ampak rez je nujen ukrep, če želimo drevo na dolgi rok ohraniti zdravo in rodovitno,” zaključuje Simon Kolmanič.

Orodje EduAPPLE je že dostopno na spletnih straneh Laboratorija za geoprostorsko modeliranje, multimedijo in umetno inteligenco Inštituta za računalništvo Univerze v Mariboru. Orodji sta bili predstavljeni na Evropski noči raziskovalcev, kjer so obiskovalci lahko v navidezni resničnosti podirali in sadili drevesa. Projekt Evropske noči raziskovalcev je financiral program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorja 2020.

Tilen Drumlič Denac, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar

Uporaba simulacij na področju sadjarstva in gozdarstva