Pogled na breg Save s splava Foto: MMC RTV SLO
Pogled na breg Save s splava Foto: MMC RTV SLO

Izhodišča za začetek snovanja idej, ki so jih partnerji projekta Po-Savski rečni turizem pod vodstvom Občine Radeče pretvorili v sodelovanje povzame vodja projekta Matjaž Šušteršič: ,,Projekt Po-Savski rečni turizem izhaja iz dolgoletnega zaznavanja potreb in želja na področju turizma na območju naše občine in celotne posavske regije. Na lokalni ravni se v Radečah tako že desetletja soočamo s pomanjkanjem prenočitvenih kapacitet, na kar ta naš projekt odgovarja z vzpostavitvijo Ribiške vasice s tremi objekti in skupaj petnajstimi posteljami, na regijski ravni pa si želimo še boljšega sodelovanja z razvojem skupnih turističnih produktov.''

Reka Sava predstavlja ogromen skupni regijski potencial, pri čemer omenjen projekt temelji prav na tem skupnem imenovalcu, pove Šušteršič in doda: ,,Pri nas v občini Radeče je razvijanje turizma na in ob reki Savi že kar nekaj županskih mandatov zelo načrtno, ob številnih mednarodnih ribiških prvenstvih, izjemnih sprehajalnih in kolesarskih poteh, pa stalnem razvoju turističnega produkta splavarjenje na Savi, mi še vedno prepoznavamo številne potenciale na katerih lahko gradimo naprej. Slednje velja tudi na ravni posavske regije.''

Projekt je bil zasnovan v dveh fazah, skupaj naj bi trajal osemnajst mesecev.

,,Izvajanje projekta se je uradno pričelo s prvo fazo po prejemu odločbe o pravici do sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v začetku letošnjega leta. Ta faza je bila zaključena konec oktobra, druga, ki je hkrati zadnja, pa traja od začetka novembra do konca junija prihodnje leto,'' pove Šušteršič.

Kot so prijavitelji projekta Po-Savski rečni turizem zapisali v povzetku operacije, je druga faza pretežno regionalnega značaja. S pomočjo rezultatov prve faze bodo moči usmerili v prve večje korake na področju regijskega povezovanja na temo rečnega in ribolovnega turizma, v obliki smernic, elaboratov, regijske konference in prodajnega kataloga z novimi tržnimi produkti.

Splavarjenje in ribolov sta ključna turistična produkta, ki se odvijata na reki Savi. Šušteršič izpostavi nekatere ključne cilje projekta: ,,Osnovni cilj projekta je nadgradnja turistične ponudbe posavske regije, pri čemer se osredotočamo na neizkoriščene potenciale reke Save s pritoki. Prav te potenciale si želimo na regijski ravni razvijati tudi v prihodnje. Prepričani smo, da ta naš projekt predstavlja nek pomemben impulz za nadaljnji razvoj območja, ki v zadnjem času hitro postaja privlačno tudi za obiskovalce iz bolj oddaljenih krajev.''

Občina Radeče izvaja projekt skupaj z javnim zavodom Kulturno turističnim rekreacijskim centrom Radeče, Ribiško družino Radeče, Hortikulturnim društvom Radeče in Posavskim muzejem Brežice.

,,Vsak od partnerjev je nase prevzel aktivnosti s področja na katerem tudi sicer deluje in ga tako tudi najboljše pozna. Vloge so natančno razdeljene, vsak od partnerjev ve kakšne so njegove obveznosti in dolžnosti, levji delež pa je prevzela Občina Radeče, ki je v tem projektu vodilni partner.''

Vodja projekta Matjaž Šušteršič z Občine Radeče upa in verjame, da bo izzivov in morebitnih težav pri izvajanju nadaljnjih aktivnosti čim manj: ,,Projekt je doslej potekal precej gladko, za nami je tudi že naša daleč najzahtevnejša aktivnost, to je vzpostavitev Ribiške vasice. Večina naših pomislekov je bila vezana prav na to, zlasti v teh časih, ko so gradbene cene dokaj nestabilne. Kljub temu smo ta izziv uspeli izpeljati brez nekih večjih zapletov. V primeru, da tudi v prihodnje ne bo kakšnih težav, pričakujemo, da bo projekt zaključen skladno z zastavljenim terminskim načrtom.''

Projekt Po-Savski rečni turizem je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v višini do 139.000 evrov.

Projekt PORT razvija potenciale rečnega turizma

Lidija Petković, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope