Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja. Dijaki v tujini s podporo programa Erasmus+ izpopolnijo jezikovno znanje in komunikacijske spretnosti ter pridobijo medkulturne in mehke veščine, ki so pri delodajalcih zelo cenjene. V prispevku vam bomo predstavili prakse v tujini za dijake programov kemijski in farmacevtski tehnik v okviru programa Erasmus+ na Gimnziji in srednji kemijski šoli Ruše.

Foto: Radio Maribor/Pexles
Foto: Radio Maribor/Pexles

Projekti Erasmus+ omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša pozitivne učinke za osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo posameznike, predvsem mlade. Slednji se lahko v tujini poučujejo, izobražujejo in usposabljajo na njihovem področju.

Foto: Osebni arhiv/Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Foto: Osebni arhiv/Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše se takšnih projektov udeležujejo že kar nekaj let. Več o samih projektih, Lea Levstik, koordinatorica Erasmus+ projektov na omenjeni šoli: "Na prakso v tujino smo odpeljali že 32 dijakov. Dijaki so bili iz programov farmacevtski in kemijski tehnik. Jesen 2019 je šla po zastavljeni načrtih, saj smo skupino dijakov odpeljali na Portugalsko. Tudi februarja 2020 smo z dijaki šli na Malto. Počutili smo se varno. Res je, da smo skrbeli za higieno, upoštevali smo vse nasvete, javni promet je tekel. Mobilnost smo uspešno končali in smo se v Slovenijo vrnili še preden je prišlo do zaprtja države."

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora.

Dominik Hojnik, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar