Pri projektu »Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba, s kratico »EIP«, želijo vpeljati nove tehnologije za pridelovanja soje in drugih zrnatih stročnic.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

K projektu spada tudi zasledovanje in priprava strokovnih podlag za doseganje ciljev skupne evropske kmetijske politike in osnutka Agende združenja Podonavske soje, ki predvideva bistveno zmanjšanje odvisnosti uvoza beljakovinskih rastlin iz neevropskih trgov.

Več , Manfred Jakop, vodja in koordinator omenjenega projekta: "Osnova tega projekta je, kot že sam naslov pove, torej celotna veriga od pridelave na njivi do končnega koristnika ter proizvodov. Projekt je precej široko zastavljen, da lahko dejansko vse tri vidike izvajamo."

Dominik Hojnik, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope

Dominik Hojnik, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar