Foto: Radio Maribor/mcruk.si
Foto: Radio Maribor/mcruk.si

Kibla2Lab je projekt znotraj Mreže centrov raziskovalne umetnosti in kulture. Interdiciplinarni medijski laboratorji na razstavišču Kibla Portal je namenjen raziskovanju in povezovanju kulture, znanosti, tehnologije in gospodarstva. Z razvijanjem inovativnih produktov spodbuja tudi storitev za humano tehnologijo prihodnosti.

Laboratorij deluje kot povezovalni člen med kreativci, umetniki, industrijo in znanostjo. Raziskovanja povezujejo znanstvena dognanja, ki jih poskušajo prenesti v aplikativno uporabo. S tem se znanje preliva v praktične produkte, iz katerih razvijajo projekte, ki jih kasneje razstavijo v muzejih. Razvijajo tudi vizualni projekt, ki se ukvarja s problematiko nevidnega. Žiga Pavlovič, vodja projekta Kibla2Lab: "Ukvarjamo se s področjem virtualne resničnosti, na primer 3D skeniranje. Skeniramo objekte, ki so v naravi, kulturno dediščino. Te preoblikujemo v 3D modele in jih na ta način kažemo v virtualnih okoljih". Za potrebe digitalizacije idej, uporabljajo napredno tehnološko opremo, kot je laserski skener.

Z razvojem tehnologije in vizualizacijo kulture naj bi spodbudili razvoj kulturnega turizma in ljudem predstavili nov pogled na kulturno dediščino Slovenije.

Maja Selinšek, Projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar