Foto: Radio Maribor/Pexels
Foto: Radio Maribor/Pexels

Dijaki, vajenci in študenti med praktičnim izobraževanjem pridobijo praktične delovne izkušnje, se seznanijo z delovnim okoljem in tudi navežejo stik s potencialnim delodajalcem. Delodajalec pa lahko tako že v času izvajanja praktičnega izobraževanja spozna in ustrezno usposobi svojega bodočega delavca.

O namenu projekta, direktorica Javniega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Irena Kuntarič Hribar razlaga: ''Projekt povezuje sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja, potrebe trga dela in delodajalce z namenom, da se zagotovijo učna in vajeniška mesta''.

Projekt skrbi za uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora.

Anja Urek, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar