Foto: Radio Maribor/Pexels
Foto: Radio Maribor/Pexels

Slovenijo izpostavljajo zaradi sistemske ureditve opravljanja kolesarskega izpita kot
primer dobre prakse, a so – kot ugotavljajo sodelujoči – tudi v Sloveniji prepoznali
priložnosti za izboljšave.

Opravljanje kolesarskega izpita je del slovenskega šolskega kurikuluma, kar je med
partnerskimi državah projekta Safe4Cyce2 unikum, razlaga predsednik Mariborske
kolesarske mreže (MKM) Žiga Ozvaldič: »Drugi to delajo prostovoljno. Mladi
obiskujejo krožke; akademije, društva in organizacije se prijavljajo na razpise šol, da
zanje izvedejo kolesarski izpit.« Vseeno pa so tudi v slovenskem osnovnošolskem
sistemu zaznali pomanjkljivost. »Učitelji, ki sodelujejo pri opravljanju izpita, poučujejo
splošne predmete, v najboljšem primeru športno vzgojo. Sicer so izobraženi, a bi lahko
bili bolj. Trenutno so vključeni v dvodnevno izobraževanje, drugod, denimo v Angliji,
pa izobraževanje poteka dva do tri tedne,« pojasnjuje Ozvaldič.

Slovenska partnerica (MKM) želi tako tudi v Slovenijo prenesti primere dobrih praks,
in sicer s pomočjo gradiva, ki bo rezultat projekta Safe4Cycle2. »Na spletni strani smo
že pripravili izobraževalne, kratke in zelo zanimive videoposnetke. V drugem delu bo
sledila priprava interaktivnih učbenikov za učence in učitelje.« Pripravljeno gradivo bo
po Ozvaldičevih besedah zelo dobrodošlo tudi za starejšo generacijo, za katero v
domačem okolju ni omogočeno dodatno izobraževanje.

Zdravstvena kriza je projekt podaljšala v prihodnje leto, ko naj bi sodelujoče
organizacije opravile več obiskov in si praktično opravljanje izpita ogledale na terenu.
»Naslednje leto načrtujemo oglede, partnerji pridejo tudi v Slovenijo. Predviden je
organiziran terenski ogled, ki bo v Ljubljani trajal 3 dni, sledil bo še 5-dnevni v
Mariboru. V tem sklopu si bomo pogledali kolesarsko infrastrukturo, oglasili se bomo
na občini in predstavili potek kolesarskega izpita, da vidijo kolesarsko kulturo v
Sloveniji,« še dodaja predsednik mreže.

Po besedah Ozvaldiča se kolesarska kultura v Sloveniji krepi. Katere pa so
najpogostejše zmote in napake domačih kolesarjev? »Upoštevanje pravilne smeri
vožnje; veliko ljudi morda niti ne ve, da morajo tudi kolesarji upoštevati desno stran
vožnje. Zakaj je temu tako? Ko vozniki zapeljejo na cesto, so namreč navajeni
pogledati samo na levo in hitro lahko spregledajo kolesarja, če bo pripeljal z desne
strani.« Gradivo bo pripravljeno septembra. Projekt sofinancira program Erasmus+.

Sara Zmrzlak, Projekt Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope
Aljaž Mejal, Nataša Rižnar