EU je tako že maja 2020 napovedala podvojitev financiranja trajnostne infrastrukture, vključno z novimi ali boljšimi kolesarskimi pasovi na 20 milijard evrov. Nekaj evropskega denarja bo namenjenega tudi projektu Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana.

Oddaja EURANET PLUS - projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Regionalna kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane bo namenjena dnevni migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Skupni projekt štirih občin vodi občina Kamnik. Barbara Strajnar, vodja projektne skupine je dodala, da bo ta kolesarska povezava namenjena »vsem prebivalcem tega območja pa tudi obiskovalcem. V prvi vrsti pa si želimo predvsem to, da bi se čim več dnevnih migrantov odločilo, da gredo na delovno mesto, v šolo, ali pa po vsakodnevnih opravkih s kolesom namesto z avtom, vsaj v toplejši polovici leta. Seveda bo namenjena tudi rekreativnim kolesarjem, predvsem nam bo omogočala, da bomo lahko s kolesom potovali od Ljubljane do Kamnika varno in udobno.«

Dodaja, da je ta projekt pomemben za vse štiri občine. »Gre za najbolj urbaniziran del države, tako da je pomembna tudi z državnega vidika. V bistvu gre za državno kolesarsko povezavo. Na tem delu je največ dnevnih migracij v celi Sloveniji, zato gre za kar pomembno povezavo.«

Cilj projekta je izboljšati kvaliteto bivanja prebivalcem tega območja. »Pripomogel bo k varovanju okolja, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, manjši porabi fosilnih goriv, spodbuja zdrav način življenja, vzpostavljeni bodo pogoji za spremembo načina dnevnih migracij.«

Skupna dolžina kolesarske poti je nekaj manj kot 14 km. Začela se bo v občini Kamnik, v Podgorju oziroma na Duplici, in se bo vzporedno z regionalno cesto nadaljevala po Mengeškem polju vse do občine Mengeš, kjer bo potekala skozi središče Mengša in se nadaljevala skozi Loko pri Mengšu proti Trzinu, žal skozi naselje. »V občini Trzin bo kolesarska povezava potekala skozi industrijsko cono. Želja občine Trzin je sicer bila, da bi kolesarska povezava potekala južno, izven naselja, ob železnici, vendar niso uspeli pridobiti lastništva, ostaja pa ta varianta še vedno aktualna in občina jo ima še vedno v svojih načrtih. Na koncu industrijske cone Trzin bo prečkala državno štajersko cesto, in v nadaljevanju pa je že obstoječa kolesarska pot, ki poteka do križišča dunajske in Štajerske ceste v Črnučah, kjer se naveže na obstoječe kolesarsko omrežje.«

Po besedah Stranjčeve je projekt ocenjen na približno 3.800.000 evrov. »Sofinanciran je v višini 100% upravičenih stroškov, s tem da je neupravičen predvsem DDV. To pomeni, da bo nekaj več kot 3 milijone sredstev projekt dobil s strani Evropskih sredstev, Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani državnega proračuna, ostalo pa bodo pokrili občinski proračuni.«

Pogodba za izvedbo projekta je bila podpisana v prvi polovici novembra, prvi kolesarji in dnevni migranti pa bi pot lahko začeli uporabljati predvidoma konec poletja 2022.

Strajnčeva obenem dodaja, da pa bo seveda »na nas, uporabnikih, dnevnih migrantih, prebivalcih tega območja, da zamenjamo avtomobile s kolesom – šele takrat bo ta kolesarska povezava dobila pravo funkcijo.«

Z evropskimi sredstvi na kolo med Kamnikom in Ljubljano že prihodnje leto

Tatjana Milovanović Radio Slovenija Internacional / Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope # Euranetplus