Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva. Nagrada predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.
»Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki spodbujajo podjetništvo v Sloveniji.. torej na nacionalni, lokalni ali regionalni ravni,« pojasnjuje mag. Mojca Skalar Komljanc, iz sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja Spirit Slovenija in dodaja: »To so nacionalne organizacije, mesta in skupnosti, javno zasebna partnerstva, razne izobraževalne institucije in poslovne organizacije.«
Izbiranje med prijavami za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva bo potekalo dvostopenjsko. Mojca Skalar Komljanc: »Najprej se na nacionalni ravni oceni vse projekte, prijavljene do 20. maja 2021, izbira pa se jih v šestih različnih kategorijah. V prvi kategoriji so projekti, ki vzpodbujajo podjetniškega duha, nato projekti, ki vzpodbujajo podjetniške spretnosti (izobraževanja, ipd.), v tretji kategoriji so projekti, ki izboljšujejo poslovno okolje in nudijo podporo digitalnemu razvoju. V četrti kategoriji so projekti, ki spodbujajo internacionalizacijo poslovanja in projekti, ki spodbujajo in podpirajo trajnostni razvoj ter prehod. V 6. kategoriji pa so še projekti, ki spodbujajo odgovorno in odprto podjetništvo – to so projekti, ki so naravnani k socialni noti in spodbujajo socialno odgovorno podjetništvo, ki vključuje tudi razne prikrajšane skupine, kot so brezposelni, invalidi ipd.«
Na SPIRIT Slovenija so se letos prvič odločili, da bodo, skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, finančno podprli najboljših 6 izbranih projektov iz vsake kategorije. Na prvi stopnji poteka izbor do 20.maja na nacionalni ravni, nato pa bodo do 16. julija dva najbolje ocenjena projekta poslali na naslednje ocenjevanje, ki ga bo izvedla Evropska komisija.
Skupna višina sredstev za nagrade je 18.000 evrov, kar pomeni, najbolje ocenjeni v kategoriji prejmejo 3000 evrov nagrade. Namen nagrade je, pravi Mojca Skalar Komljanc, da na nacionalni ravni spodbujajo promocijo dobrih praks pri spodbujanju podjetništva in ozaveščanju vseh potencialnih podjetnikov.
Prijave za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2021 se lahko pošljejo v fizični obliki na naslov Javna agencija SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, Ljubljana ali pa v elektronski obliki, na naslov mojca.skalar@spiritslovenia.si. Podrobne informacije o javnem natečaju za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2021 pa na spletni strani www.spiritslovenia.si - razpisi.

Natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2021

Nataša Godec, Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope