Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nasilje v družini in nad ženskami v Sloveniji ostaja pereč problem, število najhujših nasilnih dejanj pa se postopoma povečuje. Zato so se na posvetu v Mariboru zbrali predstavniki vseh institucij, ki delajo na tem področju – policije, tožilstva, centrov za socialno delo, šolstva, zdravstva in nevladnih organizacij. Poudarili so pomen medinstitucionalnega sodelovanja pri preprečevanju nasilja, predvsem pa je treba okrepiti preventivno delo že pri otrocih in mladih.

Porast nasilja za domačimi zidovi potrjujejo policijske statistike. Po besedah Rafaela Vitužnika s PU Maribor so ženske najbolj izpostavljene družinskemu nasilju, vsako prijavo pa skrbno obravnavajo in ukrepajo.

V Centru za socialno delo Maribor so letos v desetih mesecih v 200 primerih uporabili ukrepe za zaščito žrtev nasilja. Na njihovo svetovalnico pa se je obrnilo 300 oseb. Ker je nasilja vse več, direktorica Marjana Bravc ocenjuje, da je ključno okrepiti preventivo, tako da nihče ne bo izpostavljen nasilju: "Če pa je, je takoj dežen pomoči, se takoj ukrepa, da se to ne nadaljuje in so žrtve ustrezno zaščitene."

Jelka Ljubec iz CSD Spodnjega Podravja, ki pomaga žrtvam, se pri svojem delu sreča s številnimi zgodbami zlomljenih žensk: "Te so zaradi posledic nasilja spopadajo s stalnim občutkom ogroženosti, manjvrednosti, stresa, stiske, strahu."

V primeru ogroženosti CSD lahko takoj umakne žrtve. Ker te pomoč pogosto poiščejo pozno, je zelo pomembno, da pomagajo tisti, ki za nasilje vedo. Predvsem pa otroke in mlade že zgodaj informirati in ozaveščati o zgodnjih znakih nezdravega odnosa, poudarja strokovnjakinja za področje femicida Jasna Podreka: "Jih učiti prepoznavati nasilje v svojih zelo zgodnjih fazah, zlasti psihično nasilje."

Preden pride do fizičnega nasilja, se namreč vedno začne s poskusi nadzora, podrejanja, pritiskov. Zato bi veljalo več delati s povzročitelji takšnega nasilja, preden to eskalira, pristojne ustanove bi morali ustrezno kadrovsko okrepiti, še meni Jasna Podreka.