V Mariboru je danes strokovna konferenca z naslovom E – naprave: prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, ob njej pa so pred IZUMom pripravili tudi festival ponovne uporabe. Na popravilo so občani lahko prinesli rabljene električne aparate, kupovali rabljena, a še vedno lepa oblačila ter se poučili o ločevanju odpadkov in recikliranju.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Na današnji mednarodni dan voda je podjetje ZEOS – , ki se ukvarja z Zbiranjem elektronskega odpada v Sloveniji – priredilo konferenco in sejem v sodelovanju z Društvom Ekologi brez meja. Emil Šehič:"V desetih letih delovanja smo bili osredotočeni na odpadke, zdaj pa se ukvarjamo tudi z recikliranjem in popravljanjem elektronskih naprav. Vidimo, da morajo vsi deležniki, torej tudi različna društva, ki se ukvarjajo s ponovno uporabo in podobnimi poslovnimi modeli, delovati usklajeno, da bi dosegli cilj: zmanjševanje obremenitev naravnih virov in večanje kvalitete življenja vseh nas."

Med obiskovalci je bilo danes tudi veliko mladine: "Mislim, da je ideja o ponovni uporabi zelo dobra, saj se ubadamo z veliko okoljskimi problemi. Starejša generacija se sploh usmerja v to smer, prepričati pa moramo tudi mlade. Prav je, da recikliramo ali popravimo električne naprave. Glede na to, da smo s svojim delovanjem povzročili degradacijo okolja, je naša dolžnost, da to popravimo." pravita Timotej in Anej iz Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja Celje.

Marinka Volk iz Centra ponovne uporabe pravi, da krožno gospodarstvo že živijo:
"Ponovna uporaba je nepogrešljivi del krožnega gospodarstva. Dokazujemo, z našim delovanjem, da je to možno. Izdelke je mogoče popraviti, nadgraditi, za to pa ustvarjamo tudi dodano vrednost, ustvarjamo nova delovna mesta, znižujemo ceno teh izdelkov ter zaposlujemo ljudi, ki so težje zaposljivi."