Foto: Radio Maribor/poslušalci
Foto: Radio Maribor/poslušalci

Poslušalci so nas opozorili na propadajočo javno razsvetljavo na Trgu Leona Štuklja:

"Da ne bomo govorili samo o slabih cestah, poglejmo enkrat še navzgor. Luči na Trgu L. Štuklja so "škrbaste", tako tiste, ki svetijo navzdol, kot one, ki osvetljujejo reflektorje."

Vprašanja smo poslali na Javni holding Maribor, kjer so odgovorili:

"Svetila na Trgu Leona Štuklja si je ekipa sodelavcev Nigrada že 12. februarja 2024 natančno ogledala. Ugotovljeno je bilo, da so potrebna generalne obnove v smislu zamenjave LED belih in barvnih trakov z vgradnjo nove regulacije. Za zamenjavo iščejo ustrezno rešitev, saj svetila niso standardnih oblik in namena. Obnova je predvidena še v letu 2024. Svetila so v danem času varna, iz vidika varnosti so bili tudi odstranjeni posamezni kritični viseči elementi."

Pritožba pa je prišla tudi s Kardeljeve ceste:

"Res me zanima, kdo montira te luči in cestne svetilke? Na Kardeljevi nam svetijo v stanovanja v 7. nadstropju namesto na cesto!"

Tako odgovarjajo na javnem holdingu:

"V primeru svetil na Kardeljevi cesti gre za zavedeno stanje postavitve svetil, pri čemer so na drogovih javne razsvetljave nameščene svetilke, ki jih ni mogoče dodatno regulirati oziroma zasenčiti. Trenutna inštalacija ne omogoča hitre optimizacije delovanja, zato je potrebna njihova menjava. Posameznih svetilk ne gre zamenjati, saj gre za tip, ki se ne izdeluje več in je neskladen z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, hkrati pa je treba zaradi zagotavljanja vzdolžne in prečne enakomernosti zadevo obravnavati celovito.

Trenutno je v teku postopek javnega naročila za nabavo novih svetilk. Postopek zamenjav bo potekal postopoma glede na razpoložljivost proračunskih sredstev. Kardeljeva cesta bo uvrščena v nabor zamenjav, vendar v danem trenutku točnega roka zamenjav še ne gre podati, saj se bodo menjave izvajale prioritetno, glede na energetsko potratnost svetilk."