Simbolični shematski prikaz sežigalne naprave iz Akcijskega načrta trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto. Foto: Mestna občina Maribor/Javno podjetje Energetika Maribor d. o. o.
Simbolični shematski prikaz sežigalne naprave iz Akcijskega načrta trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto. Foto: Mestna občina Maribor/Javno podjetje Energetika Maribor d. o. o.

V Mariboru se nadaljujejo aktivnosti za postavitev modernega objekta za energetsko izrabo komunalnih odpadkov, ki bi s sežigom teh proizvajal toploto za ogrevanje. Do postavitve sežigalnice odpadkov je še daleč, a znano je že, da naj bi jo postavili ob sedanji sortirnici. Ali bo Maribor sežigalnico dobil, naj bi bilo znano v začetku prihodnjega leta.

Študija Zavoda za urbanizem je pokazala, da je najprimernejša lokacija za sežigalnico ob obstoječi sortirnici oziroma na območju nekdanje Smreke, pojasnjuje direktor Energetike Maribor Alan Perc. Ob tej so naročili tudi študijo vpliva takšnega objekta na okolje in zdravje ljudi. Izvedel jo je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in pokazala je primernost izbranega območja. Energetika Maribor je lani z občino na državo naslovila pobudo, da bi omenjeni objekt, ki se sicer v prostor umešča na podlagi državnega prostorskega načrta, tja umestili na podlagi občinskega podrobnega prostorskega načrta skupnega pomena. »Ministrstvo je takrat to pobudo sprejelo, dalo soglasje, in pred mesecem dni je bil podpisan dogovor da bosta obe instituciji, skupaj z nami kot strokovnjaki, umeščali v prostor ta objekt na omenjeni lokaciji,« pravi direktor Energetike Maribor.

Ker bo umeščanje dolgotrajno, bi lahko objekt po projektiranju postavili med letoma 2026 in 2027. Ker gre za izvajanje državne gospodarske javne službe pa je prva na potezi država. »Ta mora to dejavnost opravljati sama ali se odločiti za to dejavnost podeliti koncesijo,« pravi Perc. Prizadevajo si, da bi bili sežigalnici ob Mariboru še v Ljubljani in Kočevju, še pravi Perc in računa, da bo uredba za državno javno službo sežiganja komunalnih odpadkov, na podlagi katere bi nato podelili koncesije, sprejeta najkasneje do konca leta. Odločitev, ali bodo sežigalnico v Mariboru postavili, bi tako naj bila znana v začetku naslednjega leta.

Za odvoz mariborskega odpadnega blata se potegujeta dve podjetji

Kot je znano, je Energetika Maribor, ki je pristojna za ravnanje z odpadnim blatom, razveljavila februarja objavljeni razpis za odstranjevanje blata, saj na njem niso prejeli ponudbe z ugodnejšo ceno od trenutne, ki znaša 169 evrov za odvoz ene tone. Zdaj je odprt ponovljen, tokrat dvofazni razpis. »Dobili smo dva renomirana ponudnika, Saubermacher in Surovino. Konec avgusta ali v začetku septembra pričakujemo ponudbo za ravnanje z blatom oz. njegovo odvažanje. Pričakujemo nekoliko nižjo ceno od obstoječe, saj smo pogoje spremenili tako, da ne gre več za enoletni, ampak za štiriletni razpis, kar pomeni, da lahko ponudnik poišče dolgoročno rešitev, pri tem pa pričakujemo nekoliko nižjo ceno,« pojasnjuje Perc.