Foto: Nova postaja sistema MBajk v križišču Ceste proletarskih brigad in Betnavske. Delovati naj bi začela konec marca. Radio Maribor/Vesna Martinec
Foto: Nova postaja sistema MBajk v križišču Ceste proletarskih brigad in Betnavske. Delovati naj bi začela konec marca. Radio Maribor/Vesna Martinec

Sistem izposoje koles v Mariboru MBajk bodo kmalu razširili še za dve postaji. Tako jih bo skupno 25, koles pa 250. Do konca leta načrtujejo postavitev še dveh postaj. Maribor je sistem izposoje koles dobil pozno, po številu izposoj pa je pred drugimi mesti. V slabem letu dni so zabeležili skoraj pol milijona izposoj.

Trenutno sta v gradnji dve postaji sistema MBajk, obe na Cesti proletarskih brigad – ena je pri križišču s Kardeljevo in ena pri križišču z Betnavsko. Delovati bosta začeli konec tega meseca. Andraž Mlaker iz občinskega Urada za komunalo, promet in prostor: "Obe psotaji bosta gradbeno končani v tem tednu, sledi testna faza, nato otvoritev."

Foto: Gradnja postaje sistema MBajk v križišču Ceste proletarskih bigad in Kardeljeve gre h koncu. Radio Maribor/Vesna Martinec
Foto: Gradnja postaje sistema MBajk v križišču Ceste proletarskih bigad in Kardeljeve gre h koncu. Radio Maribor/Vesna Martinec

Letos je predvidena širitev še za dve postaji, ena od njiju bo na Lentu. Občina sistem financira s sredstvi partnerjev, ki v zameno dobijo oglasni prostor na kolesih in terminalih. "Vse dodatne širitve se izvajajo s financiranjem partnerjev, ki prevzamejo stroške postavitve postaje in vzdrževanja za obdobje 15 let. Občine to ne stane nič in tudi nič ne zasluži," pojasnjuje Mlaker.

Širitve v oddaljenejše dele mesta letos še ni pričakovati, saj postaje postavljajo postopoma, tako da so si med seboj blizu. Število uporabnikov in izposoj je sicer preseglo vsa pričakovanja. "Sistem bo kmalu praznoval leto dni delovanja in z odzivom uporabnikov smo izjemno zadovoljni. Svoj cilj smo si na začetku zastavili bistveno bolj konzervativno od sedanje uporabe," še dodaja Mlaker.

MBajk ima po slabem letu skoraj 18.000 registriranih uporabnikov, zabeležili so skoraj pol milijona izposoj mestnih koles.