Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

V Mariboru se je začel dvodnevni posvet Medicina, pravo in družba, ki je tokrat namenjen predvidevanjem za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je na posvetu poudarila, da tudi med najhujšo zdravstveno krizo oblast pri ukrepanju ne sme teptati temeljev pravnega reda in človekovih pravic.

V obdobju epidemije načela in temelji našega pravnega reda, katerih osnovna vsebina je omejevanje oblasti in varovanje človekovega dostojanstva, niso bili dovolj spoštovani, ocenjuje ministrica Dominika Švarc Pipan: "Ne glede na to, v kakšni krizi se človeštvo znajde, zdravstveni, ekonomski, socialni, humanitatni ali katerikoli drugi krizi, mora biti državna oblast ves čas vezana na temeljnje postulate, predvsem na spoštovanje načela zakonitosti in načela sorazmernosti pri legitimnih posegih v človekove pravice, ki jih terjajo ukrepi za reševanje kriz."

Takratna vlada je v krizi ukrepala predvsem s podzakonskimi akti, tudi na nezakonitih ali neustavnih podlagah. Zato je ministrstvo pripravilo predlog zakona, ki bo pravna podlaga za ustavitev vseh prekrškovnih postopkov, ki so bili sproženi zoper posameznike zaradi kršitev proticovidnih ukrepov, sprejetih na nezakoniti podlagah, in za vračilo že plačanih glob. "Ustavljanje teh prekrškovnih postopkov in vračanje nezakonito plačanih glob bo avtomatizirano. Od državljanov ne bo zahtevalo vlaganja vlog ali kakšne birokracije," pojasnjuje ministrica.

Ena od tem posveta je razvoj medicine na področju digitalizacije, ki je v zdravstvu zelo napredovala prav tako med epidemijo. "Ne bi bilo prav računati na to, da si bo vsak, ki je digitalno nevešč, poiskal nekoga, ki mu bo pri tem pomagal," je opozoril rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič in ob tem ocenil, da bi po epidemiji v primarno zdravstvo lahko znova vrnili osebni stik pacienta s svojim zdravnikom.

Posvet Medicina, pravo in družba prirejata mariborski medicinska in pravna fakulteta v sodelovanju z zdravniškim in pravniškim društvom in tokrat poteka že 32-ič.