Na prihodnji seji sveta občine Ruše bo na svetniških klopeh tudi predlog o razrešitvi direktorja ruškega CEZAMa Tomija Prosnika. Revizijsko poročilo namreč ugotavlja, da poslovanje tega zavoda v določenih delih ni bilo skladno z načeli zakonitosti, preglednosti in gospodarnosti. Prosnik je na današnji novinarski konferenci poudaril, da enostavnih odgovorov ni, da gre za politično motiviran proces in da bo, v primeru razrešitve, zahteval sodno varstvo.

Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik


V sporočilu za javnost, ki smo ga dobili z občine Ruše, navajajo, da so večkrat pozvali direktorja Cezama, naj pripravi programa sanacije izgube in ukrepov za ureditev poslovanja. S Programom sanacije finančne izgube iz preteklih let in ukrepov za ureditev poslovanja CEZAMa, ki zajema predvsem prelaganje izgube na ustanovitelja, se je občinski svet seznanil decembra in nanj podal negativno mnenje. Med drugim pa je naložil županji Urški Repolusk, da ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti iz revizije.

Tomi Prosnik: »Nekatere ugotovitve revizije so smiselne, druge pa niso, in so nestrokovno pripravljene, niso utemeljene, argumentirane in dokazane.«
Predvsem glede teže nekaterih nepravilnosti, ki se v njej pojavljajo, dodaja direktor. »Tiste, ki bi imele takšno težo, smo ovrgli, in če bi se županja, revizija in strokovne službe dovolj dobro poglobile v naše poslovanje in našo argumentacijo, ki smo jo podali v vseh naših poročilih, do takšnih zaključkov ne bi mogli priti.«

V odzivu bodo na CEZAMu upoštevali priporočila revizorke, zagotavlja Tomi Prosnik, poleg tega pa še dodaja: »Čas je da prenehamo s ping pongom in začnemo delati.«
Zaradi odgovornosti vodstva občine Ruše do poslovanja CEZAMa, katerega ustanoviteljica je občina, bo predlog razrešitve direktorja z mnenjem sveta zavoda, ki pa je bilo do razrešitve negativno, vložen v obravnavo na naslednjo sejo občinskega sveta, in ta bo odločal o morebitni razrešitvi direktorja.