Delodajalci lahko za subvencijo za zaposlitev mlade brezposelne osebe oddajo na spletnem portalu Zavoda za zaposlovanje. Foto: Shutterstock
Delodajalci lahko za subvencijo za zaposlitev mlade brezposelne osebe oddajo na spletnem portalu Zavoda za zaposlovanje. Foto: Shutterstock

Od 300 do 490 evrov mesečno lahko dobi delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli brezposelno mlado osebo, če jo vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje, pa še dodatnih 70. Odprt je namreč nov razpis za hitrejši vstop mladih na trg dela. Delodajalci se nanj lahko prijavijo od 16. avgusta do porabe sredstev.

Da bi mladim do vključno 25. leta pomagali pri vstopu na trg dela, bo država delodajalcem namenila dobrih 27 milijonov evrov. V prejšnjem petletnem obdobju se je s pomočjo subvencije zaposlilo 7.200 mladih, podoben učinek pričakujejo tudi tokrat, pojasnjuje svetovalka generalnega direktorja Zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga: "Pričakujemo, da bodo delodajalci izkoristili ta ukrep, mladim omogočili te zaposlitve, subvencija je privlačna in pričakujemo, da bomo z njo zaposlili 4.000 mladih v vsej Sloveniji."

Pogoj je zaposlitev za nedoločen čas, delodajalec subvencijo prejema 18 mesecev, in sicer od 300 do 490 evrov na mesec na zaposlenega mladega. Višina je odvisna od tega, koliko dodatnih meril izpolnjuje mlad zaposleni. "Tokrat še posebej spodbujamo zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih, tistih, ki imajo kakšne zdravstvene ali socialne ovire, in zaposlovanje oseb z največ osnovnošolsko izobrazbo, saj imamo teh v evidenci nekoliko več," dodaja Mirjana Zgaga.
Tokrat je novost tudi spodbujanje vključevanja v dodatno pokojninsko zavarovanje; za to delodajalec dobi še dodatnih 70 evrov.

Delodajalci se lahko na razpis za subvencijo za zaposlitev mladih za nedoločen čas prijavijo od 16. avgusta naprej na portalu Zavoda za zaposlovanje. Delodajalcem pa savetujejo, naj še pred oddajo vloge pri Fursu preverijo, ali imajo morda kak dolg. Zgodi se namreč, da je delodajalec prepričan, da ima vse obveznosti poravnane, nato pa se izkaže, da ima dolg in četudi je ta majhen, je to razlog za zavrnitev subvencije.

Razpis bo odprt do konca prihodnjega januarja oziroma do porabe sredstev.