Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

Eden od projektov, ki v Mariboru še čakajo na realizacijo, je tudi obnova cestne razsvetljave. "Javna razsvetljava je trenutno energijsko potratna. Zavedamo se, da je evropska uredba predpisala 44,5 kWh porabe na leto na enega prebivalca. V Mariboru beležimo dvojno vrednost porabe, kar pomeni, da dvakrat več energije porabimo za javno razsvetljavo," pojasnjuje vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Vili Eisenhut in dodaja, da je projektna dokumentacija za obnovo javne razsvetljave v Mariboru narejena.

"Projektno dokumentacijo smo že pripravili, skupaj z našim koncesionarjem, podjetjem Nigrad. Pregledali in podokumentirali smo obstoječe stanje. Predvidevamo, da bomo nova svetila namestili kar na obstoječe stebre," pravi Eisenhut. Poleg svetil bo treba zamenjati tudi od tisoč do tisoč dvesto stebrov. Načrti torej so, a se zatika pri denarju; ker sredstev v proračunu ni. Za takšno menjavo svetil občina potrebuje okrog 5 milijonov evrov.

Sogovornik dodaja, da bo morala občina denar zagotoviti kako drugače. "Obstaja več opcij; prva je javno-zasebno partnerstvo, druga pa energetsko pogodbeništvo," še dodaja Eisenhut. Kdaj se bodo lotili prenove razsvetljave, ni znano, bi pa zanjo potrebovali od dve do tri leta, še pravi vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Vili Eisenhut.