Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

8. april je svetovni dan Romov. Po podatkih iz leta 2014 jih v Sloveniji živi okoli 12 tisoč. Avtohtono prebivajo v 20 občinah, kjer imajo tudi svoje predstavnike v lokalnih upravah. Kljub številnim težavam na področju sociale in izobrazbe živijo slovenski Romi pestro družabno in kulturno življenje, a so tudi njih omejili ukrepi zaradi epidemije.

Protiepidemijski ukrepi so življenje Romov omejili na več področjih. Pripadniki etnične skupnosti, ki se tradicionalno spopada z višjo stopnjo brezposelnosti, so morali dodatno omejiti gospodarsko, družabno in kulturno dejavnost. Tajnik Zveze Romov Slovenije Fatmir Bećiri: "Romi se zavedamo trenutnih razmer, zato moramo biti strpni in moramo upoštevati ukrepe države in civilnih organizacij, tako da se moramo tudi mi temu prilagoditi."

Povečevanje socialnih stisk

Zaradi pešanja gospodarstva se poglabljajo socialne stiske. Naraščajo življenjski stroški, nekatere družine imajo težave z razporejanjem denarja, težave pa so tudi z informiranostjo, pravi Jera Lorenci iz mariborskega društva Epeka, ki izvaja programe za pomoč romski skupnosti. Romom svetujejo glede razpoložljivih oblik pomoči in jim pomagajo s prehrambnimi paketi in nakupi.

Pomoč pri pouku

Pri pouku od doma pa pomagajo romskim šolarjem. Številni potrebujejo pomoč pri uporabi računalnika in opravljanju nalog. S posojo opreme jim pomagajo tudi šole. Ravnatelj mariborske Osnovne šole Draga Kobala Aleksander Jeršič pravi, da je pri pouku aktivna večina romskih učencev. Večjih razlik v primerjavi z normalnim poukom ne zaznava. Tako kot vedno so nekateri zelo pridni, nekateri pa manj.

Tajnik Zveze Romov Slovenije pa sklene, da bodo tudi Romi storili vse, da se bo življenje čim hitreje vrnilo v ustaljene tirnice.