Danes je mednarodni dan mladih, ki ga je Organizacija združenih narodov posvetila dostopnemu izobraževanju. V Sloveniji je izobraževanje dostopno in kakovostno, vendar potrebuje prilagoditve sodobnim izzivom.

Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Na mariborskem otoku je združenje Epeka z različnimi društvi in organizacijami pripravilo celodnevno druženje, ki se je začelo z okroglo mizo o formalnem in neformalnem izobraževanju ter njunem spreminjanju. »Na eni strani razumem, da je klasično izobraževanje omejeno s kurikulumom in se težje prilagaja spremembam, na drugi strani pa nudimo mladinske organizacije prostor, da lahko mladi v njih razvijao neformalna znanja in potenciale,«
pravi član Epeke Žiga Štajnbaher.

V Sloveniji se je letos izobraževala polovica mladih med 15-im in 29-im letom, ob tem pa velja poudariti, da ima v državah z nižjim prihodkom le 10 odstotkov prebivalcev končano srednješolsko izobraževanje. Udeleženka različnih izmenjav v okviru Epeke Brina Jenček:
»Udeleževala sem se projektov v okviru Erasmus plus programov in sem si ogledala Romunijo, Bratislavo in grški del Cipra ter ob tem veliko naučila.«

Poslanka Lidija Divjak Mirnik sodeluje pri nastajanju Bele knjige o izobraževanju: »Moj predlog je bil, da vključimo v Belo knjigo tudi neformalno izobraževanje, ker bomo na ta način lahko dobili osebnostno dovolj zrele mladostnike, ki bodo kos izzivom vsakodnevnega življenja.«
Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih še spomnimo, da se 40 odstotkov svetovne populacije izobražuje v jeziku, ki ni njihov materni jezik, ali v jeziku, ki ga ne razumejo popolnoma, med migranti pa jih šole ne obiskuje 75 odstotkov.