V Mariboru poteka triletni mednarodni projekt z naslovom Prihodnja mesta jugovzhodne Evrope, ki vključuje tudi mesta Križevci, Niš, Sarajevo in Skopje. Skupaj si prizadevajo za ambiciozno poslanstvo: da bi ta mesta do leta 2025 postala najboljša v Evropi za delo, bivanje in obisk.

Foto: MMC RTV SLO/Pixabay
Foto: MMC RTV SLO/Pixabay

Podnebna nevtralnost je nekaj, kar si mestna občina Maribor vsekakor želi, poleg tega vključuje v svoj razvoj vse, kar je zelenega, pametnega in trajnostnega, pravi mariborski podžupan dr. Samo Peter Medved: "Imamo trajno ambicijo, da se Maribor uvrsti med 100 podnebno nevtralnih mest in postane zgled za vso regijo in tudi za Slovenijo."

Kar nekaj projektov so že uspešno izvedli, zasadili več kot tisoč dreves, izvedli zelene otoke, ki preprečujejo pregrevanje ozračja, izboljšujejo pogoje za kolesarjenje, zapirajo staro mestno jedro za promet in načrtujejo mobilnostno vozlišče.

Prostorski načrtovalci pri podjetju ZUM d.o.o. se želijo v okviru projekta še bolje usposobiti za zeleno načrtovanje mest, seveda tudi Maribora: "Mi kot prostorski načrtovalci se pojavimo v prvi fazi projektov, in ti morajo biti v prostor postavljeni tako, da so sposobni uresničevati okoljske principe," pravi direktorica ZUMa Marinka Konečnik Kunst.

Podnebne spremembe so obče, ne veljajo le za Maribor, Evropo ampak za ves svet, pa pravi vodja projekta Jože Kos Grabar: "Je čas takšen, da bi lahko zajahali novega razvojnega konja," k temu pa pozivajo tudi evropske institucije s svojo politiko.

Ena od nalog je misija za podnebno nevtralna in pametna mesta, ki bo v prihodnosti podprla 100 evropskih mest pri njihovi preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.