Nastajajoča soseska najemnih stanovanj, ki jo pod Pekrsko gorco gradi Stanovanjski sklad RS. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Nastajajoča soseska najemnih stanovanj, ki jo pod Pekrsko gorco gradi Stanovanjski sklad RS. Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

V Mariboru pod Pekrsko gorco bo kmalu končan prvi del nove stanovanjske soseske, ki jo gradi Stanovanjski sklad RS. Prvi stanovalci se bodo v 212 stanovanj predvidoma vselili v prvi polovici prihodnjega leta, do konca leta pa naj bi bil končan še drugi del soseske. V enem od devetih stanovanjskih objektov bo tudi prostor za dvoodelčni vrtec. Tako najemnike stanovanj kot prostorov vrtca bodo poiskali na razpisu.

Projekt javnih najemnih stanovanj na Studencih pod Pekrsko gorco je v gradnji od marca lani; prvih pet objektov bo končanih predvidoma do konca marca 2022, v njih pa je 212 stanovanj. "Stanovanja bodo velikosti od 40 do 85 kvadratnih metrov, vsa imajo balkon in pripadajočo shrambo v isti etaži," pojasnjuje vodja projekta pri republiškem Stanovanjskem skladu Blaž Češka. Med temi bo 30 stanovanj oskrbovanih. Parkirnih mest bo 1,5 na stanovanje, večina v podzemnih garažah, nekaj pa ob objektih.

Razpis za najemnike bo objavljen ob koncu končnih pregledov stanovanj, predvidoma po marcu, višina najemnin pa še ni določena.

Že v sklopu prve faze bo končan tudi dvoodelčni vrtec v enem od objektov. Najemnika vrtca bodo prav tako poiskali na razpisu. Investitor bo tudi poskrbel za rekonstrukcijo Kamenškove in Šarhove ulice ter gradnjo uvozne ceste.

Druga faza soseske – štirje bloki s 188 stanovanji - pa bo končana predvidoma do konca prihodnjega leta.