Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za kompostarno Ceršak. Upravljavec kompostarne se je na odločitev ministrstva pritožil, v civilni iniciativi pa so prepričani, da pritožba ne bo uspešna in da je to začetek konca kompostarne na otoku reke Mure.

Podjetje Kogal je vlogo za novo okoljevarstveno dovoljenje za kompostarno vložilo oktobra 2019, nato pa jo do decembra lani še 10-krat dopolnilo. Ministrstvo je januarja letos ugotovilo, da upravljavec pogojev za izdajo dovoljenja ne izpolnjuje. Po veljavni zakonodaji bi namreč moral celoten proces izvajati v zaprtih prostorih, pa ga ne. Upravljavec se z ugotovitvami ne strinja in se je na odločbo pritožil, saj da ministrstvo naj ne bi pravilno razumelo, da imajo vso potrebno tehnologijo. "Ker v registru osnovnih sredstev še nismo imeli evidentiranih teh novih naprav, nove tehnologije, je upravni organ sklepal, da teh naprav ne posedujemo, kljub temu da smo v opombah navedli, da je ta tehnologija še v fazi postavljanja," pojasnjuje vodja ekologije in logistike v Kogalu Aleks Berlič.

Kompostarna sicer normalno obratuje naprej na podlagi dosedanjega OVD-ja, ki je še vedno veljavno, dodaja Berlič: "Sedanji OVD nima roka veljavnosti, naše vodilo pa je, da obstoječega OVD-ja v nobenem delu ne kršimo."

V civilni iniciativi Ceršak menijo, da pritožba ne bo uspešna. "Ne verjamemo, da bi lahko vlada zavrnila odločitev ministrstva, ki je edino pristojno," pravi Marija Janžek, ki je prepričana, da bodo obratu odvzeli tudi obstoječe dovoljenje. "Logična posledica te odločbe se nam zdi odvzem prejšnjega OVD-ja, saj če bi (upravljavec op. u.) z njim lahko obratoval, novega ne bi niti potreboval," je prepričana Janžkova.

V okoljevarstvenih organizacijah so zadovoljni, ker so pristojni končno ugotovili, da obrat nekatere pogoje izpolnjuje samo na papirju. "Upravljavec kompostarne je ves čas zavajal ali celo lagal na način, da je v vlogo zapisal to, kar je ministrstvo zahtevalo, se pravi, papirno je to uredil, dejansko stanje pa je povsem drugačno," pravi Marija Janžek iz Civilne iniciative Ceršak.

Zavod za varstvo narave pa ugotavlja, da obrat kompost skladišči tudi na območjih, ki so po prostorskem načrtu opredeljeni kot gozd; ali mora upravljavec to območje izprazniti, zdaj odloča pristojni inšpektorat.