Foto: Radio Maribor/Nataša Kuhar
Foto: Radio Maribor/Nataša Kuhar

Vlada je sinoči sklenila, da od prihodnjega leta izdatno finančno podpre občine. Povprečnina, to je znesek na prebivalca, se z zdajšnjih 628 evrov zvišuje: prihodnje leto za 17 evrov na 645 in leta 2023 na 647 evrov. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je že podpisal dogovor s predstavniki občinskih združenj, predlog prihodnjih proračunov pa mora vlada v Državni zbor poslati do petka.

Povprečnina je namenjena za financiranje tistih nalog, ki so predpisane z zakonom. Občine že dolgo opozarjajo, da je prenizka, zato te naloge plačujejo tudi z lastnimi sredstvi, kar pa ovira razvoj. Primanjkljaj z dvigom še ne bo odpravljen, gre pa za pozitiven premik, pravi župan Podčetrtka in predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja:

"Vsem zmanjkuje, ampak pomeni pa, da se bo veliko lažje črpalo tudi evropska sredstva, pomeni, da se bo lažje zagotavljalo tisto osnovno, kar morajo občine zagotavljati, od predšolske, šolske vzgoje, zdravstva, infrastrukture in tako dalje, pomeni pa tudi, da bodo lahko občine morda še vrnile kakšen kredit."

Tudi župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak pravi, da razvoj občin v praksi pomeni razvoj države:

"Če naloge ostajajo, financiranja pa ni dovolj, je to tako, kot pri človeku: če dva ali tri dni slabše ješ, je še v redu, če pa na dolgi rok, pa to pusti trajne težave, tako da če bo država to uskladila, verjamem, da si bodo tudi občine opomogle."

Na Mariborski občini, kjer razkorak med financiranjem in dejanskimi stroški ocenjujejo na okoli 20 milijonov evrov, pa so z napovedmi previdnejši. Proračunski priliv za prihodnje leto ocenjujejo na milijon in pol evrov, vendar:

"Lahko, da bo po drugi strani rast stroškov za izvajanje obveznih nalog občine enako velika in bo dejansko ta učinek izničen, lahko bo rast stroškov obveznih nalog še večja, pa bo ta razkorak še večji, ali pa se bo ta razkorak zmanjšal," pravi vodja Urada za finance in proračun Mateja Cekić.

Da bi primanjkljaj dokončno odpravili, pa bo treba sistem financiranja občin povsem spremeniti, menijo v Skupnosti občin Slovenije.