Mariborska občina je naročila izdelavo študije izvedljivosti ravnanja z odpadnim blatom iz mariborske centralne čistilne naprave. Ponudbe za izdelavo študije bodo zbirali do 7. avgusta, izbrani izvajalec pa bo imel 4 mesece časa za izdelavo omenjenega dokumenta. Občina želi tudi s pomočjo te študije poiskati ekološko in cenovno najprimernejšo možnost za ravnanje z odpadnim blatom, ki se ga v Mariboru letno nabere za okoli 13 tisoč ton.

Velika težava, kam z odpadnim blatom, je postala zlasti očitna, potem ko je Madžarska ustavila uvoz tega odpadka. Tja so komunalno blato odvažali tudi iz mariborske čistilne naprave, po ustavitvi odvoza v to državo pa so ga začasno morali skladiščiti celo ob sami napravi v Dogošah. Podjetje Surovina, ki je na novem razpisu ponovno dobilo pogodbo za odvoz, je našlo novo rešitev za izvoz blata v tujino, tokrat na Slovaško. A storitev je občutno dražja od prejšnje, zato so podražitev občutili tudi občani z višjim zneskom na položnicah. Problema odpadnega blata se zaveda tudi država, na kar je opozoril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak na nedavnem obisku v Mariboru. Kot je dejal, so zato pripravili spremembo uredbe, ki sledi načelom krožnega gospodarstva: »To se pravi, da se da tudi iz odpadkov narediti proizvod, seveda pod določenimi, strokovno preverjenimi pogoji. Podjetja, ki bi to izvajala, bi morala pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in na podlagi tega bi se lahko mešalo komunalno blato z določenim drugim odpadkom, denimo s pepelom, v tako imenovani kompozit, ki postane gradbeni proizvod.« Minister je nakazal tudi možnost termične obdelave blata, vse v luči samozadostnega ravnanja oziroma obdelave lastnih odpadkov.

Mariborska občina tako naroča študijo, s katero bodo proučili ravnanje z odpadnim blatom in določili optimalno tehnologijo obdelave oziroma celostne izrabe tega materiala, so še dodali na občini.

Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija