Mariborski mestni svetniki so na zadnji seji potrdili preoblikovanje Mariborske razvojne agencije (MRA), ki bo po novem delovala kot javni zavod, ki bo nosil ime Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor. Hčerinsko podjetje Štajerski tehnološki park se bo pripojilo k agenciji. Ob do zdaj uveljavljenih državnih in evropskih virih financiranja občine uvajajo še programsko financiranje zavoda za opravljanje javne službe.

S spremembami vstopajo v lastništvo agencije občine, ki so bile v preteklosti sestavni del mariborske občine, s čimer se končno urejajo lastniška razmerja, razlaga direktor agencije Uroš Rozman. Nov odlok definira te spremembe, ob tem pa so se odločili za reorganizacijo agencije, s čemer sledijo novi viziji njenega razvoja in večjega regijskega sodelovanja v Podravju: »Regionalni razvoj in podjetništvo sta vsebini, ki že dlje časa obstajata na MRA, in ju tudi ohranjamo. Se pa dodaja sektor za raziskave, razvoj in inovacije, ki pa je posledica pripojitve Štajerskega tehnološkega parka. Zdaj bomo to vsebino nadgradili.«

Okrepili bodo delo tudi na področju turizma v regiji, kjer je po besedah sogovornika še veliko možnosti za napredek: »Vemo namreč, da se devetdeset odstotkov vseh nočitev izvede v samo štirih od enainštiridesetih občin v Podravju. Z večjim povezovanjem bi lahko ta delež bolje razporedili, predvsem pa povečali število nočitev ter več občin povezali v turistične zgodbe.« Rozman si želi, da bi agencija prevzela koordinacijsko funkcijo med turističnimi destinacijami.

Mariborska razvojna agencija bi se v Regionalno razvojno agencijo za Podravje – Maribor lahko preoblikovala še pred novim letom. Tri občine, Maribor, Hoče-Slivnica in Starše, so nov odlok že potrdile, medtem ko občine Duplek, Rače - Fram in Miklavž na Dravskem polju to še morajo storiti. Nato sledi vpis novega odloka v sodni register.

Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat