Foto: Arhiv avtorja
Foto: Arhiv avtorja

Končan je evropski projekt SMARTRIVER, rezultat pa je šest pametnih merilnikov višine vodne gladine na pritokih reke Drave. Cilj triletnega projekta Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor in mariborske občine je bil namreč zmanjšati tveganje poplav. Po napovedih bodo lahko pristojne službe zaradi nameščenih merilnikov ob potrebi hitreje ukrepanje.

Šest postaj za spremljanje vodostaja pritokov Drave, ki ob velikih nalivih ogrožajo občane in infrastrukturo, je od minulega tedna postavljenih na Pekrskem, Radvanjskem, Rožnodolskem in Kamniškem potoku in na Blažovnici. Gordana Kolesarič z mariborske občine: "Skupaj s civilno zaščito in drugimi deležniki smo večkrat preučili različne možnosti in ugotovili, da gre za sistem, ki bi njim olajšal delo, saj če dobijo signal eno uro prej, da se nekaj dogaja na enem vodotoku, imajo več časa za pripravo in za obveščanje javnosti in ljudi na ogroženem območju."

Merilniki delujejo na principu radarske tehnologije. Kaj je kritični pretok posameznega pritoka bodo določili, ko se bo njihov vodostaj po nedavnih neurjih umiril. Boštjan Rozman iz mariborskega Vodnogospodarskega biroja. "Naprave so mobilne in jih lahko kasneje, če se izvedejo učinkoviti ukrepi, preselijo na drug odsek vodotoka, ki bo še takrat problematičen."

Pripravili so akcijski načrt in nabor protipoplavnih ukrepov. Ureditev je, kot pravi Rozman, tudi v splošnem interesu. "Lokalna skupnost se trudi z izdelavo študij, projektnih dokumentacij, vedno pa je problem umeščanja teh objektov v prostor. Nekdo mora gradnjo dovoliti."

Projekt je bil financiran iz Jadransko-jonskega programa sodelovanja Interreg – z okrog milijon 200 tisoč evri –, mariborska občina je prejela 160 tisoč.