Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

V Malečniku in Zrkovcih ter na mariborski občini se različno odzivajo na napoved Direkcije za vode, da odstopa od gradnje individualnih protipoplavnih zaščit ob stari strugi Drave. A delovni stroji naj bi v tem delu struge kmalu le zabrneli.

Lastniki ogroženih zemljišč so namesto predlaganih protipoplavnih zidov in montažnih panelov želeli poglobitev struge in utrditev brežin. Direkcija za vodo pa je opozarjala, da to ni v skladu z okoljsko zakonodajo. Ker dogovora kljub javni razgrnitvi in sestankom ni bilo, je direkcija projekt opustila. Predsednik sveta Mestne četrti Brezje - Dogoše - Zrkovci Oton Štrucl pa meni, da je bila komunikacija neustrezna:

"Smo pa seveda žalostni, da v medijih zaznavamo, da smo mi tisti krivci, da teh ureditev v reki Dravi ni. To ni res, kajti poglejte, ko so ljudje dobivali prek odvetniške pisarne kar dokumentacije, da morajo podpisati pogodbe, kajti preko njihovega zemljišča bo potekalo to in to, skratka, različno, niso vedeli, za kaj gre."

Podžupan Samo Peter Medved konec projekta obžaluje, saj so se po njegovem takšne rešitve drugod izkazale za ustrezne:

"Jaz vsekakor mislim, da do protipoplavne zaščite bo moralo priti. Žal so kohezijska sredstva za ta del protipoplavne zaščite, izgleda, izgubljena. Z županom se bova sestala z direktorjem Direkcije za vode in videla, kaj se da narediti."

Direkcija bo sredstva – tudi slab milijon evropskih - namenila protipoplavni ureditvi Pekrskega, Radvanjskega in Mrzlega potoka. V stari strugi Drave pa bo izvedla kohezijski projekt poglobitve suhega rečnega rokava pri Trčovi, ki sprejme vodo ob večjih pretokih. Projekt, ki bo ugoden tudi za habitate dvoživk, je vreden 590 tisoč evrov.