Foto: Radio Maribor/Katarina Klep Černejšek
Foto: Radio Maribor/Katarina Klep Černejšek

Medtem ko še vedno čakamo na sistemski zakon o dolgotrajni oskrbi, v nekaterih krajih po državi že uspešno tečejo pilotni projekti dolgotrajne oskrbe. V Mariboru so včeraj (v torek) odprli vstopno informacijsko točko projekta Usmerjena integrirana oskrba doma, katerega namen je nadgradnja storitev pomoči starejšim, da bi lahko ti ostali čim dlje v domačem okolju. Pomoč vključuje tako socialno-varstvene kot zdravstvene in lekarniške storitve in je prva takšna točka v severovzhodni Sloveniji.

V Mariboru s 112 tisoč prebivalci je starejših od 65 let več kot petina oziroma 23 tisoč oseb. Vključenost v domove za starejše je zaradi pomanjkanja nastanitvenih kapacitet slaba. Samo v največjem – Domu Danice Vogrinec jih ta čas na prosto posteljo čaka 130. Mnogi starejši so tako prisiljeni ostati v domačem okolju, brez potrebne in ustrezne pomoči. Cilj dvoletnega projekta integrirane oskrbe na domu je zato, kot poudarja direktor Doma Danice Vogrinec Marko Slavič: "Vzpostaviti koncept novih storitev, ki bodo dopolnjevale današnji patronažni sistem storitev pomoči na domu in tudi na nek način modernizirala institucionalne pristope, ki smo jih vajeni v domovih za starejše."

V projekt, ki bo za uporabnike brezplačen, se bo s storitvami in različnimi strokovnjaki vključeval tudi Zdravstveni dom Maribor. Direktor Jernej Završnik: "Od fizioterapevtov, zdravnikov, logopedov, socialnih delavcev, psihologov."

Projekt, od katerega si veliko obetajo ne le v konzorcij vključeni partnerji, pač pa predvsem uporabniki, bo stekel že v prihodnjih dneh, napoveduje direktorica mariborskega Centra za pomoč na domu Barbara Žgajner: "V začetku meseca junija, ne takoj s prvim, tam po osmem juniju, naj bi zadeva stekla tudi na terenu."

Na ta način bo pomoč na domu dobilo okoli tristo novih uporabnikov. Projekt pa bo služil tudi kot podlaga za pripravo zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe.