Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

Kot smo poročali, je Stanovanjski sklad Republike Slovenije prejšnji teden izbral najemnike za njihovo mariborsko sosesko Pod Pekrsko gorco. Za 180 stanovanj se je potegovalo 630 prosilcev. Po izboru pa se je na spletu razvila razprava o kriterijih za pridobitev stanovanja. Zato smo se obrnili na sklad, da podrobneje predstavi kriterije in postopek izbora najemnikov. Tam pravijo, da večjih pomislekov ob vsakokratnem izboru ni, se pa kdaj pojavi kakšna dilema.

Svetovalka direktorja republiškega Stanovanjskega sklada Tamara Rozman pojasnjuje, da izbor poteka po posebnem protokolu, s pomočjo računalniškega programa, izbor pa vedno vodi komisija, ki jo imenuje direktor sklada. O izboru se vodi tudi zapisnik. »Rezultati vsakokratnega izbora najemnikov so dokončni, jih ne moremo spreminjati. Če bi se naknadno odkrile kakšne nepravilnosti, se posameznika izloči in se z njim ne podpiše najemne pogodbe,« pravi predstavnica sklada. Posamezniki so že s podpisano prijavo odgovorni za točnost podajanja svojih podatkov, še pojasnjuje Rozmanova in izpostavlja, da ima v primeru večjega števila prosilcev za posamezno stanovanje prednost pri izboru tisti iz višje prednostne kategorije znotraj prednostne skupine. Prednostni vrstni red je objavljen tudi na spletni strani. »Imamo prioritetne skupine od 1 do 88. V najvišjo prioritetno skupino spadajo mlade družine, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje,« dodaja Rozmanova.

Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

Če je prednostnih prosilcev za posamezno stanovanje, ob upoštevanju prednostnih skupin oz. kategorij, še vedno več, jih naključno izbere računalnik. »Lahko bi rekli, da ima večjo možnost tisti prosilec, ki navede večje število stanovanj, za katera je zainteresiran. V primeru, da nekdo navede samo eno stanovanje ali dve, je mnogo manjša verjetnost, da dobi stanovanje, kot nekdo, ki recimo zapiše vsa trosobna stanovanja, ki mu ustrezajo,« pojasnjuje Tamara Rozman.

Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal

V tokratnem sklopu izbora najemnikov stanovanj v naselju Pod Pekrsko gorco so mladim družinam dodelili 71 stanovanj, družinam z osnovnošolskim otrokom 28, družinam z vzdrževanim članom 5 in mladim 57; pod kategorijo ostali so oddali 2 stanovanji, gibalno ovirani pa so prejeli 13 enot. Neizbrani bodo lahko kandidirali na razpisu za 158 stanovanj, ki jih prav tako končujejo v isti soseski. Kdaj bo razpis objavljen, še ni znano.

Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal
Foto: Radio Maribor/Aljaž Mejal