Center za socialno delo Maribor Foto: Radio Maribor
Center za socialno delo Maribor Foto: Radio Maribor

Na nekaterih centrih za socialno delo v naši državi opažajo, da zaradi višjih cen energentov že prejemajo povečano število vlog za izredno socialno pomoč – tudi za pomoč pri nakupu kurjave. Potem ko so upravičenci v preteklosti vlogo običajno oddali jeseni, letos za pomoč prosijo že poleti. V centrih pričakujejo, da se bo povpraševanje po izredni denarni pomoči jeseni še bistveno povečalo. Kako je z vlogami na Centrih za socialno delo Maribor in Spodnje Podravje oziroma kakšna so opažanja pristojnih?

Kot pojasnjuje Marjana Bravc, direktorica Centra za socialno delo Maribor, ki pokriva 22 občin, zaznavajo predvsem v enoti, ki pokriva center Maribora, povečano število vlog za izredno denarno pomoč, in sicer v primerjavi z enakim obdobjem lani za kar dvajset odstotkov. Na vprašanje, zakaj je letos vlog toliko več, Bravčeva odgovarja: "V lanskem letu so bili naši uporabniki deležnih raznoraznih drugih koronskih dodatkov in so si na tak način blažili stiske."

V enoti Slovenska Bistrica beležijo 17 odstotkov več vlog za izredno socialno pomoč, v Pesnici jih je več 12 odstotkov. "Natančno ne vodimo evidence, za kaj vložijo prošnje za izredno denarno pomoč, a če izluščimo - na tem ruralnem območju ljudje največkrat vložijo vlogo za nakup drv."

Medtem pa v enotah Lenart, Ruše in Tezno (za zdaj) ne zaznavajo povečanega števila vlog. Pričakujejo pa, da se bo povpraševanje po izredni denarni pomoči povečalo jeseni: "Ne vemo, kakšne ukrepe bo država zavzela, verjamemo pa, da bodo ljudje, zaradi dviga cen, tudi hrane, si pomagali s pomočjo vlog za izredno socialno pomoč," še pravi Bravčeva.

Medtem pa v Spodnjem Podravju (še) ne opažajo – v primerjavi z enakim obdobjem lani - povečanega števila prispelih vlog za izredno socialno pomoč. Prejmejo pa veliko telefonskih klicev na to temo, pravi direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje Miran Kerin: "Ljudje se zanimajo za pogoje, preverjajo, koliko še imajo možnost dobiti sredstev glede na njihov plafon. Bi rekel, da še malo kalkulirajo, ker ne vedo, kaj bo jeseni, kakšne bodo položnice." Glede na veliko število klicev zato več vlog pričakujejo jeseni.