Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Potem ko so marca pri Vojašnici generala Rudolfa Maistra v Mariboru zaradi postavitve nove ograje posekali 290 dreves, bodo nova začeli saditi predvidoma čez mesec dni.

Stara ograja vojašnice, ob kateri so bila drevesa, ni več ustrezala varnostnim zahtevam in standardom, zato so jo morali zamenjati z novo. Pred tem so morali s sečnjo odstraniti tudi drevesa, ki so onemogočala postavitev – zaradi ustreznega varnostnega odmika med novo ograjo in drevesi, pravi majorka Aleksandra Ferlež, zadolžena za odnose z javnostmi: »Ogled in odobritev sečnje vseh dreves je opravil pristojni pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. Ministrstvo za obrambo je v sodelovanju z omenjenim zavodom izdelalo načrt zasaditve z novimi drevesi.«

Postavljanje nove ograje je zdaj v zadnji fazi, manjkajo še vrata in zapornice. Tako bodo predvidoma septembra začeli saditi nova drevesa. Ob sečnji so obljubili, da jih bo več kot prej, in sicer 400, tokrat bodo vsa listnata. Tako bodo zasadili lipo, javor, hrast in divjo češnjo.

Vrednost investicije nove ograje in zasaditve dreves je 351 tisoč evrov.