Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Zaradi načrtovanih novogradenj v Mestni četrti Pobrežje je pričakovati, da se bo število šolarjev v tem delu Maribora povečalo. Ker je v sedanjih treh osnovnih šolah in eni podružnični že tesno, je občina objavila razpis za projektno dokumentacijo za dograditev Osnovne šole Draga Kobala.

Čeprav je zmogljivost Osnovne šole Draga Kobala 18 oddelkov, je pouk v minulem šolskem letu potekal v 21ih, že septembra pa jih pričakujejo 24, zapiše občina v razpisnem gradivu. Ravnatelj Aleksander Jeršič pojasnjuje, da je potreba največja:

"Po številu učilnic in specialnih učilnic, največji problem pa nam predstavljata mnogo premajhna knjižnica in premajhna jedilnica, pa tudi lastne kuhinje nimamo."

V občinskem razpisu je zapisano, da bi gradnja nove šole po predvidevanjih stala 10 milijonov evrov in bi bila predraga, zato so se odločili za dograditev jugovzhodnega dela šole v vrednosti 6,3 milijona evrov.

Na 2500 kvadratnih metrih bi uredili 3 specializirane učilnice za naravoslovje, kemijo in likovno umetnost, 6 učilnic za predmetno in 3 za razredno stopnjo ter učilnice za gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo. Ob tem bi uredili še spremljevalne prostore in zbornico, knjižnico z mediateko in dodaten prostor za športno vzgojo. Razširili bi tudi kuhinjo in jedilnico. Zmogljivost šole bi se tako povečala na 27 oddelkov oziroma s 456 na 756 učencev.

Kako pa je na podružnični šoli v Brezju? "Trenutno še zmoremo, ampak ob nekem večjem dotoku novih učencev bi tudi tam nastal problem, ki smo ga v zadnjih letih, kadar je bila generacija močnejša, reševali tako, da smo preseljevali učence na matično šolo. Kako bo pa v prihodnje, pa bomo videli, koliko bo novih učencev." pojasnjuje ravnatelj Osnovne šole Draga Kobala Aleksander Jeršič.