Foto: Radio Maribor/Dejan Rat
Foto: Radio Maribor/Dejan Rat

Mariborski mestni svetniki so podprli dokapitalizacijo občinskega podjetja Mestne nepremičnine in preobrazbo javnega zavoda Športni objekti Maribor, pritrdili pa so tudi prvemu predlogu novega modela upravljanja začasnih parkirišč in garažnih hiš.

Dokapitalizacija v višini milijona evrov bo Mestnim nepremičninam v pomoč pri poslih s slabo banko: nakupu zemljišča v četrti Tabor, predvidoma za gradnjo stanovanj za mlade, in kompleksa nekdanje Mariborske tekstilne tovarne za namen revitalizacije.

Nov model upravljanja garaž

Svetniki pa so v prvem branju podprli še združitev upravljanja začasnih parkirišč in garažnih hiš pod eno streho, predvidoma v že omenjenem nepremičninskem podjetju. Nekateri so ob tem kritizirali predvideno povečanje števila plačljivih parkirišč.

Tatjana Frangež, Levica: "Meni se zadnje čase zdi, da mi samo še dražimo, ali pa nekaj na novo kasiramo. Dajmo urediti P+R sisteme, avtobusne povezave ..."

Župan Saša Arsenovič pa je pojasnil, da je plačljivost nujna za vzdrževanje, a bodo poskušali upoštevati čim več predlogov: "Cena še ni dorečena, tudi ne mesečni ugodni najemi, tudi ne tedenski ... Vse to bomo razmislili in nikogar ne bomo pozabili."

Novo poglavje za športne objekte

Podporo je dobila tudi preobrazba prezadolženega javnega zavoda Športni objekti Maribor v d. o. o. S tem bi dolgove do javnih podjetij pretvorili v lastniške deleže, odkupil pa bi jih Javni holding. Nova ureditev bi optimizirala upravljanje športne infrastrukture, a bi bile neizbežne nekatere podražitve.

Pomislek Milana Mikla, Lista Franca Kanglerja: "Takšno podjetje mora biti dobičkonosno in ne sme delati izgube. Ko pa bo enkrat tako daleč prišlo, kaj se bo zgodilo? Tukaj pa ni odgovora. Ga bomo dali v stečaj, ali ga bomo preoblikovali nazaj v javni zavod?"

Od občinskega vodstva pa je bilo slišati, da bodo podražitve blažili s subvencijo in ugodnostmi, da pa bo podjetje krepilo tudi tržno dejavnost.