Foto: BoBo
Foto: BoBo

Mariborski mestni svetniki so opravili posvetovalno razpravo s predsednikom Državnega sveta, ki s pomočjo strokovne skupine vodi pripravo predloga zakonodaje za ustanovitev pokrajin. Strinjali so se, da je njihova ustanovitev nujna - zahteva jo tudi ustava - a izrazili več pomislekov, predvsem glede predvidene vloge Maribora.

Cilj ustanovitve pokrajin je decentralizacija in skladen razvoj. Prevzele bi nekatere državne naloge in se financirale s prerazporeditvijo različnih davščin. Sedeži bi postali upravna središča. Proces bi potekal postopoma, predvidoma 10 let.

Mariborski svetniki so več predlogov pozdravili, nasprotovali pa predvsem geografski razdelitvi. Predvidena je namreč ločitev Maribora kot samostojne pokrajine in Štajerske pokrajine s sedežem na Ptuju in v Slovenski Bistrici. To da je neustrezno z zgodovinskega, kulturnega in praktičnega vidika. Maribor bi lahko namreč postal nekakšen otok. Mestni svetnik Primož Juhart:

"Na primer: Letališče Maribor ne bi bilo v naši pokrajini, pa je tik za mejo Mestne občine Maribor. Pohorje ... Praktično samo en majhen delček Pohorja je znotraj tega. Potem vprašanje skupnega ustanoviteljstva, na primer imeli smo skupno ustanoviteljstvo zavoda Mariborske lekarne, pa še več je takšnih organizacij."

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je takšen vidik podprl in izpostavil, da so trenutni predlogi odraz dosedanjih pogovorov z občinami in še opozoril, da bo, čeprav je vprašanje predvsem racionalno in strokovno, v praksi poiskati politično rešitev. Zato občine poziva k dialogu:

"Vaše mnenje bo zagotovo prezentirano in bo kot variantni predlog romalo v Državni zbor. Bilo bi pa zelo dobro, da se ti pogovori z okoliškimi občinami tudi na formalni ravni opravijo in da se pride do nekega konsenza."

Župan Saša Arsenovič je med drugim izpostavil, da je sodelovanje Maribora z okoliškimi občinami vse močnejše. Napovedal je nadaljevanje razprave in prizadevanje za usklajeno stališče.