Sortirnica nenevarnih odpadkov Salomon v Lenartu. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan
Sortirnica nenevarnih odpadkov Salomon v Lenartu. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Lenarški občinski svet sledi zahtevam Civilne pobude za zaprtje tamkajšnje Salamonove sortirnice nenevarnih odpadkov in odpravo okoljevarstvenega dovoljenja. Po njihovem prepričanju podjetje ne izpolnjuje zapisanih predpisov, da se odpadne vode odvajajo v kanalizacijo in na čistilno napravo. Te namreč v Lenartu nimajo oziroma ne deluje. Novo naj bi začeli graditi letos.

Po dveh požarih v Salamonovem obratu v Lenartu tamkajšnji svetniki z županom Janezom Krambergerjem na čelu zahtevajo, da inšpekcijske službe dosledno opravijo svojo nadzorno vlogo, tudi glede okoljevarstvenega dovoljenja in predelave velikih količin odpadkov: »V okoljevarstvenem dovoljenju lepo piše, kako morajo ravnati, vendar že laik lahko vidi, da niso tako ravnali, kot je tam zapisano.«

V okoljevarstvenem dovoljenju, dodaja župan Kramberger, je med drugim predvideno tudi odvajanje industrijske in komunalne vode v javno kanalizacijo in na čistilno napravo, ki pa je v Lenartu nimajo oziroma ne deluje, vode pa iz kanalizacije tečejo neposredno v potok Velka. Okoljska inšpekcija kršitev ne ugotavlja, odgovarja direktor Vladimir Kaiser: »Naša inšpektorica vrši nadzor nad podjetjem in ni ugotovila tega, kar župan trdi. Ugotovila je, da dela podjetja v skladu z dovoljenjem.« Okoljska inšpektorica je Salamonov obrat v Lenartu nazadnje obiskala 22. maja in tudi takrat ni ugotovila kršitev: »Sicer je bil ta pregled bolj usmerjen glede odpadnih vod, ki nastajajo tam, in ni bilo ugotovljenih kršitev okoljevarstvenega dovoljenja.«

Kar pa zadeva čistilno napravo, dodaja Kaiser, je inšpekcija občini Lenart že pred 5-mi leti naložila, "da morajo urediti čistilno napravo in jo usposobiti za čiščenje, vendar občina temu ne sledi, kljub odločbam." Gradnja čistilne naprave je predvidena letos, financirana pa bo tudi z državnimi in kohezijskimi sredstvi