Foto: Radio Maribor/Nataša Kuhar
Foto: Radio Maribor/Nataša Kuhar

Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor s partnerji je pred letom in pol začela 6,2 milijona evrov vreden projekt ZaDravo. Namenjen je izboljšanju stanja pri ohranjenosti vrst in habitatov v Dravi in ob njej. Del projekta je tudi krajinski park Šturmovci v občini Videm pri Ptuju, kjer ponovno vzpostavljajo travišča – ta so zaradi upadanja biotske raznovrstnosti najbolj ogrožen življenjski prostor.

Pri Regionalni razvojni agenciji Podravje – Maribor želijo s projektom ZaDravo ozaveščati in bogatiti doživljanje narave in dravskega obrečnega prostora, zato bodo na območju krajinskega parka Šturmovci med drugim vzpostavili tri informacijske centre, več doživljajskih poligonov, učne poti in izobraževalne točke, pripravili bodo tudi promocijski film. Vodja projekta Boris Keuc, pravi, da je glavni namen projekta izboljšati nekatera območja, oziroma jih ohraniti:
» Na nekaterih območjih smo morali zaradi tujerodnih vrst posekati veliko dreves, zdaj pa bomo ta območja ponovno zasadili s starimi, avtohtonimi sortami. Veliko dela nas čaka tudi na sami reki Dravi, poskušamo namreč izpeljati čim več aktivnosti, je pa res, da gre za ogromno območje, za izboljšanje bi potrebovali veliko več časa in denarja. Upam, da bodo tudi občine na tem območju razumele, da gre za razvojno priložnost in možnost za zeleni turizem.»
Projekt pokriva območje, ki sega od Maribora do Središča ob Dravi. Koordinator projekta na Zavodu za varstvo narave Simon Veberič pojasnjuje, da je prav na tem območju reka Drava z obrečnim prostorom prava zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno najpomembnejših območij v Sloveniji.

Foto: Radio Maribor/Nataša Kuhar
Foto: Radio Maribor/Nataša Kuhar

Košnja na stari način

Na območju, velikem 215 hektarjev, je življenjski prostor mnogih rastlinskih in živalskih vrst, veliko jih je na rdečem seznamu redkih in ogroženih vrst. Direktor partnerske ustanove Znanstvenoraziskovalnega središča Bistra Ptuj, dr. Štefan Čelan, dodaja, da so se v zadnjih sto letih površine travišč na tem območju močno zmanjšale, zato bodo na območju 6-ih hektarjev poskušali ponovno vzpostaviti habitatni tip polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh.
Z evropskim denarjem spodbujen projekt se bo končal marca 2023, pogoji pa sodelujoče zavezujejo, da bodo to območje vzdrževali vsaj še 5 let.


Del projekta je tudi krajinski park Šturmovci v občini Videm, kjer ponovno vzpostavljajo travišča; ta so namreč zaradi upadanja biotske raznovrstnosti najbolj ogroženi življenjski prostori. Pri tem jim pomagajo tudi kosci iz Konjeniškega društva Nova vas pri Markovcih. Predsednik društva Anton Kekec je povedal, da že 25 let skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine tudi s košnjo na stari način. V pogovoru boste slišali, da morajo kosci, preden zapojejo kose, te najprej »poklepáti«.