Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota v Slovenski Bistrici Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota v Slovenski Bistrici Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

Potem ko je Ministrstvo za zdravje po dveh letih zaključilo financiranje projekta Dom doma, ki pomaga na domu starejšim osebam, so se ga v Domu starostnikov dr. Jožeta Potrča Poljčane skupaj z enoto v Slovenski Bistrici odločili nadaljevati. Kot pravi direktorica Iva Soršak, s takšno obliko pomoči blažijo pritisk na oba domova – na čakalni listi za enoto v Slovenski Bistrici je namreč kar 319 prosilcev, za poljčansko enoto pa 251.

Kot pravi direktorica doma Iva Soršak, je v program v obeh občinah, Slovenski Bistrici in Poljčanah, trenutno vključenih 50 uporabnikov, zanje pa skrbi ekipa petih ljudi: "Storitve izvajajo delovni terapevt, fizioterapevt in trije zdravstveni tehniki."

Storitve sofinancirata tudi občini Poljčane in Slovenska Bistrica

Za uporabnike so bile storitve pomoči na domu brezplačne do konca junija lani, ko je Ministrstvo za zdravje ustavilo financiranje projekta. "Zdaj pa smo izračunali ceno, na podlagi katere je bila sklenjena ustrezna pogodba z obema občinama, Slovensko Bistrico in Poljčanami, in se storitve financirajo v deležu petdesetih odstotkov. Torej, 50 odstotkov financirata občini in 50 odstotkov sami uporabniki," pojasnjuje Soršakova.

Direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Iva Soršak Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar
Direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Iva Soršak Foto: Radio Maribor/Nataša Rižnar

Svetu doma bodo primorani predlagati dvig cen storitev

Dokler so bile storitve brezplačne, so komaj uspeli zadostiti vsem potrebam, zdaj je interes manjši. "Rezultat poslovanja na tej dejavnosti je sicer za lansko leto negativen. Delno zato, ker so se uporabniki postopno vključevali v storitve, in delno zato, ker smo očitno postavili prenizko ceno - glede na vse podražitve in zviševanje plač v lanskem letu." Zato bodo svetu doma primorani predlagati dvig cen storitev. "In od tega je delno odvisno tudi, ali bosta občini sofinancirali to dejavnost še naprej. Moram pa reči, da je s strani obeh občin velik posluh za to, da da bi za starejše poskrbeli na domu," poudarja sogovornica.

Skrb za starejše na domu zmanjšuje pritisk na oba domova

Sicer pa je takšna oblika pomoči na domu zaradi velikega pritiska na oba domova zelo dragocena. "V zadnjem času, v zadnjih mesecih, smo čisto polni. V Poljčanah je 230 stanovalcev in v Slovenski Bistrici 124. Sprejemamo le najnujnejše primere," je še povedala Iva Soršak.