Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Radvanju v Mariboru naj bi še do konca leta zgradili zadrževalni bazen, ki bo zmanjšal tamkajšnje težave s stekanjem padavinskih voda v javni kanalizacijski sistem, kamor te ne spadajo. Znano je, da se Radvanjčani ob močnejših padavinah že več let soočajo s poplavljanjem nižjega dela naselja. Sedanje kanalizacijsko omrežje je preobremenjeno zaradi povečevanja novogradenj, zlasti blokovske pozidave.

Rešetkasti zbiralniki ob Pohorski ulici ne morejo zajeti vse padavinske vode, ki se steka z velikega parkirišča pod Pohorsko vzpenjačo, zato ta zaliva kletne prostore posameznih objektov. Predsednik Sveta Mestne četrti Radvanje Rajko Kotnik izpostavlja, da se je ob nalivih pokazala težava mešanega kanalizacijskega sistema, kjer se odvajajo tako padavinske kot tudi odpadne vode iz gospodinjstev. »Zaradi tega smo imeli dve leti nazaj velike težave v Radvanjskem potoku, kjer so bile fekalne odplake izredno prisotne in so uničile rastlinje in živalski svet v potoku,« pravi Kotnik, ki se strinja z občinskimi aktivnostmi za odpravljanje težave. Občina je namreč objavila razpis za gradnjo 300 kubičnih metrov velikega zadrževalnega podzemnega bazena, umeščenega na radvanjskem trgu, v bližini garažne hiše. Boštjan Štuhec z Urada za komunalo, promet in prostor pojasnjuje: »Z izgradnjo tega zadrževalnika bomo preprečili poplavljanje nižje ležečih predelov Radvanja v okolici radvanjskega trga oz. tamkajšnjega blokovskega naselja, posledično pa tudi obremenitve vodotokov s fekalno oz. mešano vodo.«

Ob zadrževalniku se bodo lotili še postavitve cevnega zadrževalnika z razbremenilnikom in nadzornim objektom v Pohorski ulici, in sicer v delu med Grizoldovo in Macunovo ulico. Občina mora za postavitev zadrževalnika še pridobiti gradbeno dovoljenje. Štuhec meni, da ga bodo dobili, ko bo izvajalec gradbenih del že znan; to naj bi se zgodilo najhitreje do septembra.